Satılık Ultrasonik Sıvı İşleme Isp4000 20Khz-4000Watt

Fiyat : 16.000 €
Yaklaşık TL Fiyatı : 559,302 TL
İlan Kodu : M-444452
İlan Türü : Satılık - Sıfır
Görüntülenme : 14
Güncellenme Tarihi : 24 May 2024
Üretim Tipi : Marka
Marka : Garanti Ultrasonic
Model : Isp4000-20khz-4000 Watt
Üretim Yılı : 2024
5
yıl
Sono Mekanik Ultrasonik Cihazlar ve Sıvı İşleme makineleri
Türkiye - İstanbul - Gaziosmanpaşa
Hürriyet Mah. 256. Sk. No:10 (Şafak Hastanesi sokağı) Gaziosmanpaşa / İSTANBUL
İlan Açıklaması

Homojenizatörler – Çalışma Prensibi, Kullanım ve ÖlçeklendirmeHomojenizatörler 

Homojenizatörler, sıvı-sıvı ve katı-sıvı sistemlerini karıştırmak, emülsifiye etmek, dağıtmak ve çözmek için mekanik kuvvet uygulayan bir tür karıştırıcıdır. Homojenizatör modeline bağlı olarak dönme kesmesi, nozullar veya yüksek güçlü ultrason, katı parçacıkların yanı sıra sıvı damlacıkların parçalanması ve parçalanması için gerekli kuvvetleri oluşturmak için kullanılır. Homojenizatör cihazları ve bunların araştırma ve üretimdeki uygulamaları hakkında daha fazla bilgi edinin!                                                                                                                                       Homojenizatör Nedir? ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::            Homojenizatör, hem katı hem de sıvı parçacıkları tekdüze bir karışım halinde parçalamak için tasarlanmış bir karıştırma cihazları sınıfıdır. Homojenizatörler, araştırma ve endüstrideki çeşitli uygulamalar için kullanılan laboratuvar, tezgah üstü ve endüstriyel ekipman olarak mevcuttur. Homojenizatörün tipik uygulaması, diğerlerinin yanı sıra parçacıklar, pigmentler, kimyasallar, bitkiler, gıdalar, hücreler, dokular dahil olmak üzere çeşitli malzemelerin karıştırılmasını ve parçalanmasını içerir.---                                                                                                -----Homojenleştirici Kuvvet Olarak Yüksek Güçlü Ultrason:--------------------------------------------------------------------------Ultrasonik homojenleştirici, çok yoğun kesme kuvvetleri oluşturmak için yüksek yoğunluklu ultrasonik titreşimler ve kavitasyon kullanır ve bu nedenle süper yoğun, yüksek kesmeli karıştırıcı olarak adlandırılabilir. Süper yoğun yüksek kesme kuvvetlerinin ardındaki sır, yüksek güçlü ultrason dalgaları tarafından üretilen akustik kavitasyondur. Ultrasonik homojenleştirici, güç kaynağı ve kontrol ünitesi olan bir jeneratöre ve bir dönüştürücüye sahiptir. Dönüştürücü piezoelektrik seramikler içerir. Bu piezoelektrik seramikler, voltaj uygulandığında piezoelektrik kristallerin boyutu ve şekli değiştiği için elektrik enerjisini salınım haline dönüştürür. Elektronik osilatörün frekansı piezoelektrik kuvarsın doğal frekansına eşit olduğunda rezonans meydana gelir. Rezonans koşulları altında kuvars, büyük genliğe sahip uzunlamasına ultrasonik dalgalar üretir. Üretilen ultrason dalgaları daha sonra ultrasonik prob (sonotrode / horn) aracılığıyla proses ortamına bağlanır. Ultrasonik probdaki genlik, sıvıya veya bulamaca iletilen ultrason dalgalarının yoğunluğunu belirler. Ultrasonik dalgalar sıvı ortamda alternatif yüksek basınç ve düşük basınç döngüleri üretir. Düşük basınç döngüsü sırasında, yüksek yoğunluklu ultrasonik dalgalar sıvı içinde küçük vakum kabarcıkları üretir. Yüksek basınç döngüsü sırasında küçük vakum kabarcıkları yıkıcı bir şekilde çöker. Bu olaya kavitasyon denir. Kavitasyon kabarcıklarının patlaması aynı zamanda 280 m/s'ye kadar yüksek hıza sahip sıvı jetleri üretebilir ve bu da güçlü kesme kuvvetlerine neden olabilir. Kesme kuvvetleri parçacıkları kırar, parçacıklar arası çarpışmaya neden olur ve damlacıkları ve hücreleri mekanik olarak bozar, aynı zamanda yüksek verimli kütle transferini destekler. Bu kavitasyon kuvvetleri düzgün ve homojen dispersiyonlar, emülsiyonlar ve süspansiyonlar üretir ve aynı zamanda kimyasal reaksiyonları (sonokimya olarak adlandırılan) teşvik ettiği de bilinmektedir.-----
---:Ultrasonik Homojenizatörler ve Avantajları :-------------------------------------------------------------------------------------------Katı-sıvı (bulamaç olarak adlandırılan) ve sıvı-sıvı süspansiyonları ve çözeltilerinin üretimi söz konusu olduğunda ultrasonik homojenleştiriciler üstündür. Ultrasonik cihazlar ultrasonik kavitasyonun çalışma prensibini kullandıklarından kavitasyon yalnızca sıvı içinde meydana geldiğinden malzemenin ıslak veya ıslak fazda olması gerekir. Bu, bir ultrasonikatörün kuru bir tozu karıştırmada çok verimli olmayacağı anlamına gelir, ancak toz ıslanır ıslanmaz sonikasyon, karıştırma için en etkili yöntemdir. Ultrasonik homojenleştiricilerin, macunları ve yüksek viskoziteli malzemeleri bile güvenilir bir şekilde karıştırdığı, harmanladığı ve dağıttığı iyi bilinmektedir. Kavitasyon kabarcıklarının patlamasından kaynaklanan olağanüstü yoğun kuvvetler, yalnızca çok güçlü yüksek kesme kuvvetleri yaratmakla kalmaz, aynı zamanda yerel olarak sınırlı yüksek sıcaklıklar ve basınçların yanı sıra ilgili farkları da yaratır. Bu fiziksel güçlerin kombinasyonu, parçacıkları geleneksel bir homojenleştiriciye göre çok daha küçük boyutlara böler. Bu nedenle nano boyutlu emülsiyon ve dispersiyonların güvenilir üretimi için ultrasonik homojenizatörler tercih edilen ekipmanlardır.
Ultrasonik Homojenizasyonun Avantajları                                                                                                                      1-mükemmel verimlilik                                                                                                                                                  2-son derece odaklanmış enerji                                                                                                                                  3- sağlama kapasitesine sahip mikron ve nanoda üstün sonuçlar                                                                                4- mikron ve nano boyutlu emülsiyonlar ve dispersiyonlar için mL'den ton/saat'e kadar herhangi bir hacim toplu ve satır içi tek geçiş ve devridaim için hassas proses kontrolü basit operasyon kolay temizlik düşük bakım
:::::::::::::::::::::::::::::::::::Ultrasonik Homojenizatörlerin Uygulamaları::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ultrasonik homojenleştiriciler, katı-sıvı ve sıvı-sıvı süspansiyonları homojenleştirmek, parçacık boyutunu azaltmak, biyolojik materyali parçalamak ve çıkarmak, kimyasal reaksiyonları yoğunlaştırmak ve çözünür bileşikleri çözmek için laboratuvar ve endüstriyel tesislerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Ultrasonik Emülsifikasyon::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
--Emülsifikasyon, kararlı veya yarı kararlı bir karışım hazırlamak için iki veya daha fazla karışmayan sıvının birlikte karıştırılması işlemidir. Genel olarak bu iki sıvı, bir yağ fazı ve bir sulu (su) fazından oluşur. Farklı sıvı fazların karışımını stabilize etmek için bir emülgatör (yüzey aktif madde / yardımcı yüzey aktif madde) eklenir. Bir emülsiyonun damlacık boyutu, bir emülsiyonun işlevselliği ve stabilitesi söz konusu olduğunda çok önemli bir rol oynar. Ultrason, damlacıkları parçalayan ve onları küçük damlacıklara indirgeyen sonomekanik kuvvetler yarattığından, sonikasyon, mikron ve nano emülsiyonların üretimi için çok popüler bir yöntemdir. Ultrasonik homojenizatörler, O/W ve W/O emülsiyonlarının, ters emülsiyonların, çift emülsiyonların (O/W/O, W/O/W), mini emülsiyonların ve Pickering emülsiyonlarının üretimi için güvenilir bir araçtır. Bu esnekliğe ve güvenilir emülsiyonlaştırma kapasitesine dayanarak, ultrasonik homojenleştiriciler (bazen emülsifikasyon için kullanıldığında ultrasonik emülsiyonlaştırıcılar olarak da adlandırılır) örneğin kimya, gıda, ilaç ve yakıt endüstrisinde uzun vadeli stabil emülsiyonlar üretmek için kullanılır. Nano emülsiyonlar ve Pickering emülsiyonlar.
:::::::Ultrasonik Dağılım :  GARANTİULTRASONİK   marka   Ultrasonik homojenizatörler, parçacık topaklarının, agregatların ve hatta birincil parçacıkların boyutlarının güvenilir bir şekilde küçültülmesi gerektiğinde çok etkilidir. Ultrasonik homojenizatörlerin avantajı, proses sonucu olarak ister mikron ister nano partiküller hedeflensin, partikülleri daha küçük ve daha düzgün partikül boyutlarına kadar öğütebilme yetenekleridir. Kavitasyonel kesme kuvvetleri ve sıvı akışları parçacıkları hızlandırarak birbirleriyle çarpışmalarını sağlar. Bu parçacıklar arası çarpışma olarak bilinir. Parçacıkların kendisi, geleneksel boncuklu değirmenler kullanıldığında gerekli olan boncukların öğütülmesi ve ardından gelen ayırma işlemi nedeniyle kirlenmeyi önleyen bir öğütme ortamı görevi görür. Parçacıklar, 280 m/sn'ye kadar çok yüksek hızlarda parçacıklar arası çarpışma yoluyla çarpıştığından, parçacıklara olağanüstü derecede yüksek kuvvetler uygulanır ve bu nedenle parçacıklar çok küçük parçalara bölünür. Sürtünme ve erozyon, bu parçacık parçalarına parlak bir yüzey ve düzgün şekilli bir form kazandırır. Kesme kuvvetleri ve parçacıklar arası çarpışmanın kombinasyonu, ultrasonik homojenleştirme ve parçacık  dağılımı son derece homojen koloidal süspansiyonlar ve nanodağılımlar sağlar.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::NANOMALZEMELERİN ÜRETİMİNİNDE ULTRASONİĞİN AVANTAJLARI:-------------------------------------ULTRASONİK Dispersiyon ve ULTASONİK Homojenizasyon ile nano malzemeler üretmek çok kolaydır.                  -Hem emülsiyonlar hem de dispersiyonlar için nano boyutlu karışımların hazırlanması zorlu bir iştir. Bıçaklı karıştırıcılar, boncuklu öğütücüler, yüksek basınçlı homojenleştiriciler ve diğer karıştırıcılar gibi geleneksel homojenleştirme ve harmanlama tekniklerinin çoğu, mikron boyutunda parçacıklar üretme kapasitesine sahiptir, ancak damlacıkları ve katıları güvenilir bir şekilde nano boyuta indiremezler. Bu çoğunlukla yetersiz yoğunluktan kaynaklanmaktadır. Örneğin, bıçaklı karıştırıcılar parçacıkları nano boyuta kırmak için yeterli kesme kuvveti sağlamamaktadır. Başka bir homojenleştirici türü olan boncuklu değirmenler, katıları boncukların (öğütme ortamının) kendisinden daha ince bir parçacık boyutuna eşit şekilde öğütemez. Geleneksel öğütme boncuklarının ortalama boyutu 1.5 mm – 35 mm arasındadır. Diğer bir sorun ise öğütme ortamının aşınması ve yıpranmasından kaynaklanan kirlenmedir.GARANTİULTRASONİK MARKA  Ultrasonikatörler olağanüstü derecede yüksek ancak hassas bir şekilde kontrol edilebilir kesme kuvvetleri sağladığından.                                                            -- -Ultrasonik kavitasyon, laboratuvar (Ar-Ge), pilot ve endüstriyel kurulumlarda nano dispersiyon ve nano emülsiyonların güvenilir üretimi için tercih edilen tekniktir.

 
Satılık Ultrasonik Sıvı İşleme Isp4000 20Khz-4000Watt, Sono Mekanik Ultrasonik Cihazlar ve Sıvı İşleme makineleri tarafından Sıfır olarak satılmaktadır. Satıcı, Satılık Ultrasonik Sıvı İşleme Isp4000 20Khz-4000Watt için 16.000 € satış fiyatı belirlemiştir. İlgili makine/ekipman üretici firmanın standartlarına (kapasite,ton) göre üretilmektedir. Satılık Ultrasonik Sıvı İşleme Isp4000 20Khz-4000Watt Garanti Ultrasonic markası ve Isp4000-20khz-4000 Watt modeli ile üretilmektedir. İlgili ilan Genel Amaçlı Makinalar > Diğer kategorisinde yer almaktadır.

Bu ilan en son 2024-05-24 00:20:13 tarihinde güncellenmiştir.

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz.Detaylı bilgi
Tamam
ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat