Markatescilim
Fiyat : 15.000 EUR
Yaklaşık TL Fiyatı : 433,206 TL
İlan Kodu : M-411034
İlan Türü : Satılık - Sıfır
Görüntülenme : 311
Güncellenme Tarihi : 25 Eyl 2023
Üretim Tipi : Marka
Marka Kalkanlar Makina Mühendistlik Tic.ltd.şti
Model : 2021
Üretim Yılı : 2021
3
yıl
Kalkanlar Makina Muhendislik Tic. Ltd. Şti.
Türkiye - Gaziantep - Nizip
İstasyon Mah.Sanayi.Sit.15.Cad.No 2/A NİZİP-GAZİANTEP / TÜRKİYE
İlan Açıklaması

 Makina fiyatımız semboliktir fiyat makina kapasitesine göre guncel olarak verilecektir.

Our machine price is symbolic. The price will be updated according to the machine capacity.

 

1 Makina Tanıtım Klavuzu

Machine Introduction Guide

Sintine: Gemilerin makine ve yardımcı makine alt tankları, koferdamlar, ambarlar veya benzer bölümlerinde oluşan sızıntı su ve yağlı atık suların biriktiği bölümleridir. Sintine Suyu: Gemilerin makine dairesi, ambar ve tanklarının altında yer alan bölümünde toplanan sızıntı sularıdır. Slaç: Gemilerin makine dairelerinde, yakıt tanklarında veya petrol tankerlerinin kargo tanklarında tortu ve/veya yağ çökeltilerinden oluşan çamurudur. Slop: Gemilerde kargo tanklarının yıkanması sonucu oluşan tank yıkama suları dahil, slop tanklarında biriken petrol ve petrol türevli yağlı su artıklarıdır. Standart sapma: Varyansın kare köküdür. Standart hata: Standart sapma değerinin denek sayısının kareköküne bölünmesi ile elde edilen değerdir. Tehlikeli Atıklar: Gereğince yönetilmediği takdirde insan sağlığı ve çevre için tehlike oluşturan, hastalığa ya da ölüme yol açabilen maddeler içeren atıklar. Özellikle hidrokarbonlar gibi tutuşabilir atıklar, asitler ve alkaliler gibi aşındırıcı atıklar, kendiliğinden tepkimeye yatkın reaktif atıklar, tarım ilaçları, arsenik bileşikleri, radyoaktif bileşikler, kadmiyum bileşikleri vb.dir. Tersane: Gemilerin bakım - onarımının yapıldığı ve havuzlandığı mahalleridir. Trend: Zaman serisi analizlerinde güdülen amaç geçmişten yararlanılarak geleceğin tahmin edilmesidir. Varyasyon katsayısı :Standart sapmanın aritmetik ortalamaya oranıdır. Zaman serileri: Özellikleri zamana göre değişim gösteren serilerdir. Satışlar, sıcaklık, yağış, fiyat, enflasyon, tüketim, nüfus artışı vb. Zararlı Sıvı Madde: MARPOL 73/78 EK-II kısmında tarif edildiği ve listelendiği şekli ile X, Y veya Z kategorilerinden birinin kapsamına giren zararlı sıvı maddeleridir Zararlı Sıvı Madde Atığı: Zararlı sıvı madde olarak tanımlanan maddelerin gemiden boşaltılmasından sonra tankların yıkanması sonucu bu maddelerle bulaşmış sıvıdır.

2 ATIK MADENİ YAĞ GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNASI KULLANMA TALİMATI: Makinanın Çalışmaya Hazırlanması

ilk olarak geri dönüşümü yapılacak atık yağların ön temizlik işlemi yapılır ön temizlik işlemi atık madeni yağların içinde bulunan su ve balçık gibi ürünleri dikey altı hunuli bir tank ile yapılmalıdır ön temizleme işlemi bittikten sonra ön temizliği yapılan atık madeni yağı fırına (reaktöre) kapasitesi kadar konulur fırına alına atık madeni yağ ilk 230 dereceye kadar gelen su ve ince yağlar 1.kirli distilat tankına alınır 230 dereceden 260 dereceye kadar gelen temiz ince yağ ince 2.temiz distilat tankına alınır 260 dereceden 380 deye kadar gelen temiz baz yağı 3. Distilat tankına alınır en son işlem fırın içerisinde kalan dip ürün (bitüm) dip ürün (bitüm) stok tankına alınır ve tekrar işlem yapmak için tekrar yeni ürün alınır.

WASTE MINERAL OIL RECYCLING MACHINE USING INSTRUCTIONS: Preparing the Machine for Operation

Firstly, pre-cleaning process of the waste oils to be recycled is done. The pre-cleaning process should be done with a vertical six-funnel tank for the products such as water and slime in the waste mineral oil.After the pre-cleaning process is completed, the pre-cleaned waste mineral oil is placed in the furnace (reactor) up to its capacity. The water and fine oils coming to the first 230 degrees are taken into the 1st dirty distillate tank. Clean thin oil from 230 degrees to 260 degrees is taken into the thin 2nd clean distillate tank. Clean base oil from 260 degrees to 380 degrees is taken into the 3rd distillate tank. The bottom product (bitumen) remaining in the final process furnace is taken to the stock tank and the new product is taken again for further processing.

3 Eşanjör çalışma anlatımı

Eşanjör fırın (reaktör) içerisine  buharlaşan buharın sıvılaştırılması için kullanılmaktadır

Isı transferinin gerçekleşmesini sağlayan düz veya U şeklinde kıvrılmış borular

Borudan veya kıvrılmış sacdan imal edilmiş dış gövde

Boruların tespit edildiği ayna veya aynalar

Gövde içinde boruların dışındaki akışı yönlendiren ve borulara destek olan yön değiştirme perdeleri

Gövde tarafı akışkanının giriş ve çıkışını sağlayan gövde nozulları

Boru tarafı akışkanının giriş ve çıkışını sağlayan kafa ve kafa nozulları

Ayna ve kafaların tespitini sağlayan flanşlar

Eşanjörün herhangi bir kaide üzerine montajını sağlayabilecek taşıyıcı ayaklar

Eşanjör dış yüzeylerinden ısı kaybını önleyecek izolasyon

Heat exchanger working explanation

It is used to liquefy the vapor that evaporates into the heat exchanger furnace (reactor).

Straight or U-shaped curved pipes that allow heat transfer to take place

Outer body made of tubular or corrugated sheet

Mirror or mirrors where pipes are fixed

Direction curtains that direct the flow outside the pipes inside the body and support the pipes

Body nozzles that provide the inlet and outlet of the body side fluid

Head and head nozzles that provide the inlet and outlet of the pipe side fluid

Flanges for fixing mirrors and heads

Carrier feet that can allow the heat exchanger to be mounted on any base

Insulation to prevent heat loss from heat exchanger outer surfaces

4 DİSDİLAT TANKI ÇALIŞMA ANLATIMI

1.Kirli Distilan takı fırın (reaktör) de buharlaşan ve eşenjörde sıvılaşan İlk gelen 80C ile 180C arasinda gelen su ve ince ürün ler için kullanılır

2.Temiz Distilat tanı  İkinci gelen 

80C ile 230C arasında gelen ince yağ ve orta temiz yağ lar için kullanılmaktadır  

3.Temiz Distilat tankı Üçüncü gelen 230C ile 380C arasında gelen temiz yağ lar için kullanılmaktadır  

Ana ürünümüz olan KALKANLAR MAKİNA  markalı vakum tankları, Kalkanlar Makine  denetiminde üretilmektedir. vakum Tanklarını yüksek kalitede ve istenilen basinca göre imalatı yapılmaktadır.

DISDILATE TANK WORKING EXPLANATION

1.Dirty Distillation is used for the first coming water between 80C gelen and 180C and fine product that evaporates in the furnace (reactor) and liquefies in the heat exchanger.

2.Clean Distillate from second to diagnosis

It is used for thin oil and medium oil between 80C and 230C.

3. Clean Distillate Third incoming is used for clean oils between 230C and 380C.

Our main product, KALKANLAR MAKİNA branded vacuum tanks, are produced under the control of Kalkanlar Makine. Tank vacuums are manufactured in high quality and according to the desired pressure.

5 NARGİLE TANKI ÇALIŞMA ANLATIMI

Nargile tankı damıtma islemi sırasında oluşan götü kokuları  vede kaçan ince ürün leri yakalamak için kullanılmaktadır  

(Aynı zamanda vakum pompasi nin su devir daimi için de kullanılmaktadır)

Ana ürünümüz olan KALKANLAR MAKİNA  markalı vakum tankları, Kalkanlar Makine  denetiminde üretilmektedir. vakum Tanklarını yüksek kalitede ve istenilen basinca göre imalatı yapılmaktadır.

HOOKAH TANK WORKING EXPLANATION

Hookah distillation is used to capture odors that arise during the distillation process and fine products escaping.

(It is also used for water circulation of vacuum pump)

Our main product, KALKANLAR MAKİNA branded vacuum tanks, are produced under the control of Kalkanlar Makine. Tank vacuums are manufactured in high quality and according to the desired pressure.

6 SU SOĞUTMA FANI (KULESİ) ÇALIŞMA ANLATIMI

Su soğutma kulesi;  tesisten ısınarak gelen sıcak suyun bir kısmını buharlaştırıp atmosfere atarak soğutan, gerekli sıcaklığa ulaşmış kalan kısmını ise tesise kullanılmak üzere geri gönderen bir ısı uzaklaştırma ünitesidir. 

WATER COOLING FAN (TOWER) WORKING EXPLANATION

Water cooling tower; It is a heating unit that evaporates some of the hot water coming from the facility and cools the atmosphere and returns the remaining part that has reached the required temperature for use.

7 VAKUM POMPASI ÇALIŞMA ANLATIMI

 vakum pompaSI, fırın (reaktör) içerisinde oluşan buharı emiş pompasıdır. Pompa gövdesi merkez ekseninden eksantrik olarak monte edilen hareketli kısım (mil ve pervaneler) ise. Rotor, şaft ve pervaneler merkezkaç kuvveti ile pompa gövdesindeki sıvıyı dışarıya doğru çevirir. Vücut duvarı boyunca sıvı bir halka oluşur. Rotorun eksantrikliği nedeniyle, pompa gövdesi ile rotor kanatları arasındaki hücreler farklı miktarlarda sıvıyla doldurulur. Üst pozisyondaki hücreler tamamen sıvı ile doldurulur ve pervane yarım tur döndükçe sıvının yerini gaz alır. Dönme devam ederken sıvı, gazı boşaltma deliğinden iter. Bu döngü, çarkın her bir hücresi için tekrarlanır ve sürekli akan bir vakum kaynağı ile sonuçlanır.

VACUUM PUMP OPERATION EXPLANATION

pump vacuum is the steam suction pump of the furnace (reactor). The moving part (shaft and propellers) mounted eccentrically from the pump body axis. Rotor, shaft and propellers turn the liquid in the body outwards with the centrifugal force. A body full of fluid forms a ring. Due to the eccentricity of the rotor, it is filled with different amounts of fluid between the casing body and the rotor blades. The liquid in the upper position is filled with liquid and as it turns half a turn, the liquid gets gas. Rotating continue liquid filling pushes the gas through the discharge hole. This cycle is repeated and results in a constantly flowing vacuum source.

8 Mikser Tankı Ağartma işlemi

Yağ ağartma işleminin amacı, damıtılmış ham yağın doğal olarak içerdiği ve yağa işlenmesi sırasında oluşan renk maddelerinin uzaklaştırılmasıdır. Bu iş için Bademcik ağır solvent  gibi

çeşitli adlar altında satılan ve sanayide “ağartma için ağır solvent” genel adı ile bilinen pirolidon maddeler kullanılır.

Kullanılacak ağartma pirilidon miktarı yağın rengine göre değişir Bu tip 5-7 tonluk kazanlar kullanılır.

Kazanda ısıtıcı serpantin ve karıştırıcı bulunur. Yağın sıcaklığı, 30-35 C’ye çıkarılır ve pirolidon konur Sıcaklık 30-35 C’ye çıkarılır pirolidon ilave edilmesi sırasında karıştırıcı çalıştırılarak bir süspansiyon elde edilir Isıtma tamamlandıktan sonra 15-30 dakika daha karıştırmaya devam

Eedilir 30 dakika karıştırdıktan sonra  karıştırıcı altından içerisine konulan pirolidon alınarak tekrar kullanıma alinacak sekile getirilir pirolidon islemi bittikten sonra yağ presli filtrelerden geçirilerek süzülür Bu aşamada yağ kaybı en fazla katılan pirolidon tutulmaktadır Süzme işlemi yapılır suzme islemi bittikten sonra tekrar kullanıma sunulmak için stok tankına gonderilir

Mixer Tank Bleaching process

 The purpose of the oil bleaching process is to remove the color substances that are naturally contained in the distilled crude oil and formed during processing into the oil.  Tonsil like heavy solvent for this job

 Pyrrolidone substances sold under various names and known in the industry as "heavy solvent for bleaching" are used.

 The amount of bleaching pyrimidone to be used depends on the color of the oil. This type of 5-7 ton boilers are used.

 There is a heating coil and a mixer in the boiler.  The temperature of the oil is raised to 30-35 C and pyrrolidone is added. The temperature is raised to 30-35 C. During the addition of pyrrolidone, a suspension is obtained by operating the mixer. Continue mixing for 15-30 minutes after the heating is completed.

 After mixing for 30 minutes, the pyrrolidone placed under the mixer is taken into the form to be taken back into use. After the pyrrolidone process is finished, the oil is filtered through the press filters. At this stage, the oil loss is kept the most pyrrolidone is filtered. 

9 Madeni Yağ Filtresi Presi

Filtre pres ekipmanı filtrasyon perçin nasıl gerçekleştirir? Besleme pompası bulamacı yenilen kafasından filtre presine enjekte eder. Plakalar talimat bölmeler bulamaçla doldurulur, bez (malzeme için özel olarak) ve yüksek basınç kekleri daha hızlı ve iyi kurutur. Temiz yağ, tekrar hazır drenaj oluklarına boşaltılır ve kekler artık ulaşılabilir.

PR serisi plakalı yağ temizleyici esas olarak madeni yağdaki küçük kirleri ayırmak filtre etmek için kullanılır.

Mineral Oil Filter Press

How does filter press equipment perform filtration rivets? The feed pump injects the slurry from the eaten head to the filter press. Plates instruction compartments are filled with slurry, cloth (specially for material) and high pressure dries cakes faster and better. The clean oil is drained back into the ready-made drainage troughs and the cakes are now accessible.

PR series plate oil purifier is mainly used to filter out small impurities in mineral oil.

 

10 Fuel Oil Yakan Brülör

Şekilde görüldüğü gibi namlu biçimindeki gövde üzerine yanma için gerekli parçalar yerleştirilir. Yanmanın olabilmesi için  yakıt, hava ve tutuşma gerekir.

Brülörde bulunan pompa, yakıtın uygun bir  basınçta memeden ocağa fışkırmasını sağlar. Vantilatör yanma için gerekli havayı verir. Bir ateşleme trasformatörünün sağladığı yüksek gerilimin elektrotlar arasında meydana getirdiği ark, yakıtı tutuşturur.

Fuel Oil Burning Burner

As seen in the figure, there are parts necessary for combustion on it instead of barrel-shaped. In order for combustion to occur, the fuel must be air and ignition.

The pump in the burner ensures that the fuel gushes from the nozzle to the furnace at a suitable pressure. The fan gives the necessary air for combustion. The arc created by the high voltage of an ignition transformer between the electrodes ignites the fuel.

11Elektirik kontrol panosu çalışma anlatımı

Elektrik tesisatının kontrol ve komuta düğmeleri, ekran, buton,sinyal lambası vb. parçalarının bir arada toplandığı elektrik kontrol panosu  içerisinde sigortalar, kontaktörler, röleler, ölçü aletleri, akım transformatörleri, voltmetre komitatörü ve giriş için termik manyetik şalter bulunur.Elektriğin kontrolü ve güvenliği için vardır.

Yapı Malzemesi Tüm enerji sistemlerinde kullanılan dağıtım, motor kontrol ve kumanda, kompanzasyon, trafo, aydınlatma, şantiye ve sayaç panolarından oluşmaktadır.

Electric control panel working explanation

Control and command use of the electrical installation, display, button, signal lamp and so on. There are electrical fuses, contactors, relays, measuring instruments, current transformers, voltmeter commutator and thermal magnetic switch for the input. There is a thermal magnetic switch for the input for the control and safety of the electricity. It is for the control and safety of the electricity.

Building Materials Usage in all energy systems consists of distribution, motor control and command, compensation, transformer, lighting, construction site and meter panels.

Mobil atık yağ rafinerisi

Waste engine oil recycling machine that can be carried on the vehicle

Atık Motor yağı geri dönüşüm makinası 

Waste engine oil recycling machine that can be carried on the vehicle

Mobil atık yağ rafinerisi

Waste engine oil recycling machine that can be carried on the vehicle

Atık Motor yağı geri dönüşüm makinası 

Waste engine oil recycling machine that can be carried on the vehicle

MACHINE IS MADE IN ALL SIZES

USED CAR OIL RECYCLING MACHINE CONSTRUCTION

WASTE OIL RECYCLING MACHINES NET WORK MINIMUM,

STARTING FROM 50 LITERS TO 100,000 LITERS

USAGE AREAS OF OIL PRODUCED BY THE MACHINE,

GENERATOR AS FUEL, 2. BASE OIL, 3. AGAIN PURPOSE OIL OR GREASE, 4.DIESEL GROUP MACHINE, MANY ARE NOT MORE COUNTED ARE USED IN MANY AREAS.

HER ÖLÇÜDE HAM PETROL RAFİNERİ VE ATIK YAĞ GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNASI YAPILMAKTADIR

HAM PETROL VE KULLANILMIŞ   ARABA  YAĞLARININ GERİ  DÖNÜŞÜM MAKİNASI  YAPIMI  YAPILMAKTADIR

HAM PETROL VE ATIK YAĞ GERİDÖNÜŞÜM MAKİNALARI NET ÇALIŞIRI MİNİMUM,

50 LİTRE DEN BAŞLAR  100.000 LİTREYE KADAR YAPILMAKTADIR

 

 

 

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz.Detaylı bilgi
Tamam
Turanbey MakinaKapat