Markatescilim
Bilgi Bankası
Bilgi Başlığı
Görüntülenme
Kentsel Denetim (Urban Audit) Çalışmasında Türk Kentlerine İlişkin Bazı Göstergeler648
Türkiye’De Çevre Korumaya İlişkin Politik Ve Yasal Süreçlerin Değerlendirilmesi947
Çevresel Performans Endeksi Çalışmasında Türkiye’Nin Çevreye İlişkin Göstergelerinin Diğer Ülkelerin Göstergelerine Göre Durumu929
Doğal Çevreye Duyarlılık5030
Çevre Koruma 660
Belediyelerde Ulaşım Altyapısı1022
Belediyelerde Katı Atık Altyapısı788
Belediyelerde İçme Suyu Altyapısı658
Belediyelerde Atık Su Altyapısı681
Kentsel Teknik Altyapı Hizmetlerinin Sunumu 821
Kentleşmenin Doğal Afetlere Duyarlılığı, Risk Yönetimi921
Göçün Kentleşme Üzerinde Yarattığı Olumsuzluklar1475
Hızlı Nüfus Artışı Ve Göç İle İlişkili Olarak Yasa Dışı Yapılaşma Kentsel Nüfus Artışı841
Kentsel Ve Kırsal Alan Etkileşimleri902
Kentlerin Gereksinimin Ötesinde Genişlemesi630
Türkiye’De Bölgesel Politikalar Ve Uygulamalar 1025
Bölgeler Ve İller Arası Sosyal Ve Ekonomik Gelişmişlik Farklarının Değerlendirilmesi945
Bölgesel Eşitsiz Gelişme625
Türkiye’De Kentleşmenin Evrimi Ve Değerlendirilmesi Kentleşmede Geçmişte Ortaya Çıkan Ve Günümüze Taşınan Sorunlar—Zayıf Yönler Ve Dışsallıklar858
Leipzig Beyannamesi657
Avrupa Birliği’Nde Kentsel Denetleme (Urban Audit) Çalışması 669
Avrupa’Da Sürdürülebilir Topluluklar Üzerine Bristol Mutabakatı1089
Kentsel Mevzuat (Urban Acquis)612
Avrupa Mekansal Gelişim Perspektifi1334
Sürdürülebilir Kentleşme - Avrupa Birliği659
ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat