Markatescilim
Bilgi Bankası
Bilgi Başlığı
Görüntülenme
Kentsel Denetim (Urban Audit) Çalışmasında Türk Kentlerine İlişkin Bazı Göstergeler628
Türkiye’De Çevre Korumaya İlişkin Politik Ve Yasal Süreçlerin Değerlendirilmesi911
Çevresel Performans Endeksi Çalışmasında Türkiye’Nin Çevreye İlişkin Göstergelerinin Diğer Ülkelerin Göstergelerine Göre Durumu906
Doğal Çevreye Duyarlılık4983
Çevre Koruma 642
Belediyelerde Ulaşım Altyapısı988
Belediyelerde Katı Atık Altyapısı759
Belediyelerde İçme Suyu Altyapısı644
Belediyelerde Atık Su Altyapısı662
Kentsel Teknik Altyapı Hizmetlerinin Sunumu 796
Kentleşmenin Doğal Afetlere Duyarlılığı, Risk Yönetimi893
Göçün Kentleşme Üzerinde Yarattığı Olumsuzluklar1445
Hızlı Nüfus Artışı Ve Göç İle İlişkili Olarak Yasa Dışı Yapılaşma Kentsel Nüfus Artışı815
Kentsel Ve Kırsal Alan Etkileşimleri879
Kentlerin Gereksinimin Ötesinde Genişlemesi613
Türkiye’De Bölgesel Politikalar Ve Uygulamalar 981
Bölgeler Ve İller Arası Sosyal Ve Ekonomik Gelişmişlik Farklarının Değerlendirilmesi905
Bölgesel Eşitsiz Gelişme606
Türkiye’De Kentleşmenin Evrimi Ve Değerlendirilmesi Kentleşmede Geçmişte Ortaya Çıkan Ve Günümüze Taşınan Sorunlar—Zayıf Yönler Ve Dışsallıklar823
Leipzig Beyannamesi638
Avrupa Birliği’Nde Kentsel Denetleme (Urban Audit) Çalışması 648
Avrupa’Da Sürdürülebilir Topluluklar Üzerine Bristol Mutabakatı1042
Kentsel Mevzuat (Urban Acquis)593
Avrupa Mekansal Gelişim Perspektifi1299
Sürdürülebilir Kentleşme - Avrupa Birliği641
ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat