Pirinç İşleme Tesisi 2 Ton Saat Kapasiteli

İlan Bilgileri
İlan Kodu :M-351505
İlan Türü :Satılık - Sıfır
Fiyat :Fiyat Sor
Üretim Tipi :Marka
Görüntülenme :1175
Güncellenme Tarihi :14 Ağu 2018
İlan Açıklaması

 

Ürün Tipi

Product Type

24 Saatte 40-50 Ton Çeltik İşleme Kapasitesine Sahip Tesis İçin Gerekli Olan Makinelerin Fiyat Teklifi /

The price offer of the machines which are necessary for the plant which has 40-50 tones paddy processing capacity in 24 hours.

 

Teknik Özellikler                     Tecnical Spesifications

  

 

S.N.

Açıklama / Description

Miktar                         Quantity

 

1

ELEVATÖR

ELEVATOR

14 Adet

14 Unit

 

Niteliği: Çeltik ve pirinci makinalar arasında dikey olarak nakil etmede kullanılır.

Feature: It is used in the transportation of paddy and rice among the machines vertically.  

Teknik Şartnamesi / Technical Specification

 1. Elevatör borusu.  140x140x1,50 mm ebatlarında sac malzemesinden imal edilecektir.

Elevator pipe will be manufactured in 140x140x1,50 mm dimensions from tinplate material.

 1. Alt - üst elevatör 2 mm sac malzemesinden imal edilip alt elevatöre ait döküm kasnağı, Rulman yatakları dâhil olacaktır.

Sub – under elevator will be manufactured from 2 mm tinplate material and the cast iron pulley which belongs to subelevator, Bearing beds will be involved.

 1. Kapasite: 2000 Kg / Saat / Capacity: 2000 Kg / Hour
 2. Redüktörlü Motor: 0,55 KW. 80 d/d Redüktörlü Motor

Motor with reductor: 0,55 KW.80 d/d Motor with reducer

 

S.N.

Açıklama / Description

Miktar                         Quantity

 

2

11 KW TOZ ASPİRATÖRÜ                                                                    11 KW DUST ASPIRATOR

1 Adet

1 Unit

 

Niteliği: Havalı Parlatma ve yatay taş makinesinde işlem gören pirincin yüzeyinden çıkan kepeği depoya nakil etmekte kullanılır.

Feature: It is used in transporting the bran occurs during the process in pneumatic polisher and horizontal stone  machine to store.

Teknik Şartnamesi / Technical Specification

 1. Motor akuple sistem ile bağlanacaktır.

The motor will be fixed with coupled system

 1. Motor: 11 KW. 2800 d/d Motor

Motor: 11 KW 2800 rpm/min

 

S.N.

Açıklama / Description

Miktar                         Quantity

 

3

ÇELTİK ELEĞİ                                                                                                       PADDY SIEVE

1 Adet

1 Unit

 

 

Niteliği: Çeltik eleği çeltik, pirinç vb. baklagillerin temizlenmesi, yabancı maddelerden (saman, çöp, toz vb.) ayrılması için geliştirilmiş bir makinedir.

 

Feature: It is a machine which is developed for paddy sieve to be separated from foreign objects (straw, rubbish,legume etc.) to clean legumes such as paddy, rice etc.

 

Teknik Şartnamesi / Technical Specification

 1. Elek üzerinde çeltik içindeki toz ve hafif taneleri emiş için aspiratör sistemi olacaktır.

There will be an aspirator system for sucking dust and light pieces inside the paddy on the sieve.

 1. Makinanın elekleri ürün çeşidine göre uygun numaralarda kullanılacaktır.

The machine's sieves will be used in numbers suitable for the product type.

 1. Makinada ahşap elek çerçeveleri mevcut olacaktır.

There will be wooden sieve frame in the machine.

 1. Kapasite: 2000 Kg / Saat    Capacity: 2000 Kg/H 
 2. Motor: 2.2 KW. 1400 d/d    Motor: 2.2 KW 1400 d/d Motor

 

 

S.N.

Açıklama / Description

Miktar                         Quantity

 

4

GAVUZ ASPİRATÖRLÜ SOYUCU 

PEELER WITH HUSK ASPIRATOR

1 Adet

1 Unit

 

 

Niteliği: Gavuz aspiratörlü soyucu makinesi çeltik işleme tesislerinde çeltiğin kabuğunun soyulması ve kabuğu ile pirincin birbirinden ayrılması işlemini gerçekleştiren bir makinedir.

 

Feature: Peeler with gavuz (glume) aspirator is a machine which provides the paddy cover to be peeled in paddy process plants and provides the cover and rice to be separated from each others.

 

Teknik Şartnamesi / Technical Specification

 1. Makinada 4 adet 150 mm X 255mm alüminyum merdane mevcut olup, 2 adedi kaplanmış olacaktır.

There will be 4 aluminium rolls which are in 150 mmx255 mm in the machine; 2 of them will be covered.

 1. Makine pnömatik sistemli olup otomatik otomatik fotosel ürün kontrollü olacaktır.

The machine will be with pneumatic system; it will be with automatic photocell product control.

 1. Kapasite: 2000 Kg / Saat     Capacity: 2000Kg/H
 2. Motor: 7,5 KW 1400 d/d Motor, Motor: 7,5 KW 1400d/d Motor

 

S.N.

Açıklama / Description

Miktar                         Quantity

 

5

ÇELTİK AYIRICI (VİBRO BADİ)                                                                                    PADDY SEPARATOR

1 Adet

1 Unit

 

 

Niteliği: Kabuklu ve kabuksuz çeltiği birbirinden ayrıştırma özelliğine sahip bir makinedır.

Feature: It is a machine which has got separating feature to separate the covered paddy from the not covered paddy.

 

Teknik Şartnamesi / Technical Specification

 1. Makine Vibro sistem olacaktır.

The machine will be vibro system

 1. Makinada toplam 10 adet elek olup elek aksamı krom malzemeden imal edilecektir.  

There will be 10 sieves in total in the machine; and the sieve parts will be manufactured from chrome material.

 1. Makine üzerinde 100 Kg.’lık bunker mevcut olacaktır.

There will be bunker on the machine involving 100 Kg.

 1. Ambar üzerinde fotosel ürün kontrol sistemi olacaktır.

There will be photocell product control system on the warehouse.

 1. Kapasite: 2000 Kg / Saat    Capacity: 2000 Kg/H 

Motor: 1,1 KW 900 d/d Motor  Motor :1,1 KW 900 d/d Motor

 

 

S.N.

Açıklama / Description

Miktar                         Quantity

 

6

YATAY TAŞ                                                                  HORIZONTAL STONE

3 Adet

3 Unit

 

 

Niteliği: Yatay Beyazlatma Taşı makinesi çeltik işleme tesislerinde, pirincin dış yüzeyindeki zar ve kepeği, makine içindeki dikey dizili taş sistemi vasıtasıyla zımparalayarak beyazlatan makinedir.

 

Feature: Horizontal Rice Whitener machine is used in rice mills to whiten rice through hulling integument and bran on the surface of rice with emery rolls.

 

Teknik Şartnamesi / Technical Specification

 1. Makinada 5 adet 250x95 seyyar taş bulunacaktır.

There will be 5 removable stones which are in 250x95 in the machine.

 1. Mahsul giriş çıkış kontrol sistemleri mevcut olacaktır.

There will be product entry-exit control systems.

 1. Elektrik kesilmesinde mahsul giriş kapaklarını kapatacak Pnömatik sistem olacaktır.

There will be a pneumatic system which will close the product entry covers when the electricity is cut.

 1. Dijital amper ölçüm cihazı bağlı ve otomasyonlu olacaktır.

Digital ampere measurement device will be fixed and it will be with automation.

 1. Kapasite:  1600 Kg / Saat    Capacity : 1600 Kg/H 

Motor:1 Adet 18,5 KW 1500 d/d Motor: 18,5 KW 1500 rpm/min

 

 

 

 

S.N.

Açıklama / Description

Miktar                         Quantity

 

7

HAVALI PARLATMA                                                             PNEUMATIC POLISHING

1 Adet

1 Unit

 

Niteliği: Havalı parlatma makineleri; çeltik işleme tesislerinde pirincin yüzeyini içersinde bulunan eğeler vasıtasıyla parlatılması işlemini gerçekleştirmektedir. Ayrıca kalitesi (randımanı) düşük pirinci de parlatarak kalitesini arttırmaktadır.

Feature: Pneumatic polishing machines; provide the polishing rice process via the saddle stated inside in paddy process plants. Also it polishes the rice which is in low quality (efficiency) and it increases its quality.  

Teknik Şartnamesi / Technical Specification

a.        Makina eğe ile parlatma sistemli ve çelik elekli olacaktır.

The machine will be with riffler polishing system and with steel sieve.

b.       Makinada 2 adet eğe bulunup eğeler kolay değiştirilebilir özellikte olacaktır.

There will be 2 rifflers in the machine and they will have to be changed easily.

c.        Makinada mahsul giriş – çıkış ayar ve kontrol sistemi olacaktır.

There will be product entry-exit arrangementand control system in the machine.

d.       Elektrik kesilmesinde mahsul giriş kapaklarını kapatacak Pnömatik sistem olacaktır.

There will be pneumatic system which will close the product entry covers when the electricity is cut.

e.        Dijital amper ölçüm cihazı bağlı ve otomasyonlu olacaktır.    The digital ampere measuring device will be fixed and with automation.

f.         Kapasite:  1600 Kg / Saat     Capacity: 1600 Kg/H   

 1. Motor: 18,5 KW 1400 d/d Motor   Motor: 18,5 KW 1400 d/d Motor

 

S.N.

Açıklama / Description

Miktar                         Quantity

 

8

PLASTER PİRİNÇ ELEĞİ                                                         PLASTER RICE SIEVE

1 Adet

1 Unit

 

Niteliği: Plaster Pirinç Eleği makineleri; çeltik işleme tesislerinde pirincin toprak, sıfır kırık, kesme kırık ve pirinç olarak sınıflandırılmasını sağlayan makinedir.

Feature: The plaster rice sieve machines provide the rice to be classified such as soil, zero broken, partly  broken and rice ,in paddy processing plants.  

Teknik Şartnamesi / Technical Specification

 1. Elek askılarında cam elyaf elek askı çubuğu kullanılacaktır.

Fiberglass mesh sieve suspended on suspension rods will be used.

 1. Makine Tek yönlü olup 6 adet elek kasası bulunacaktır.

The machine has single sides and there will be 6 sieve cases in each side.

 1. Makinada pirinç cinsine uygun mesh elekler takılı olacak ve istenildiğinde hızlı bir şekilde değiştirilebilir özellikte olacaktır.     Mesh sieves suitable for the rice type will be fixed in the machine and they will have feature to be changed fast when desired.
 2. Kapasite:  1500 Kg / Saat     Capacity: 1500 Kg/H   
 3. Motor:  0,75 KW 1400 d/d Motor  

Motor: 0,75 KW 1400 d/d Motor

 

 

 

 

S.N.

Açıklama / Description

Miktar                         Quantity

 

9

HAMTANE VE KIRIK TRİYÖRÜ                                                                                                       RAW SEED AND BROKEN RICE TRIEUR

1 Adet

1 Unit

 

Niteliği: Kırık triyörü tesiste işlenen pirincin içindeki kırık pirinci ayırma işleminde kullanılmaktadır. Elek sistemindeki baskı özelliği itibarı ile uzunluk farkı sayesinde kırık pirinci tam pirinçten ayırmaktadır.            

Feature: Broken trieur is used in separating process of the broken rice which is in the rice that is processed in the plant. According to the press feature in the sieve system; thanks to the lenght difference it separated the broken rice from the whole rice when desired.

 

Teknik Şartnamesi / Technical Specification

 1. Makine iki katlı olup pirinç türüne uygun elek numarası kullanılacaktır.

The machine will have two storeys and the sieve number which is suitable for the rice type will be used.

 1. Elek içinde deliklerin tıkanmasını önlemek için 40x100 triyol fırçası mevcut olacaktır.

There will be 40x100 triol brush for preventing the holes to be plugged in the sieve.

 1. Kırık ayarı istenilen düzeyde ayarlanabilir olacaktır.

The broken arrangement will be able to be arranged as in the desired level.

 1. Kapasite:  1600 Kg / Saat   Capacity: 1600 Kg/H   

Motor: 2,75 KW 80 d/d   Motor: 2,75 KW 38 rpm/min

 

 

 

S.N.

Açıklama / Description

Miktar                         Quantity

 

10

3 KANAL OTOMATİK RENK AYIRICI                                            3 CHANNELS COLOR SORTER

1 Adet

1 Unit

 

Niteliği: Pirincin içerisinde bulunan farklı renteki yabancı maddelerin renk esasına göre otomatik olarak ayıran fotoselli bir makinadır.

Feature: It is a machine with photocell that separates the foreign materials in different color which are in the rice automatically according to the color base.

 

Teknik Şartnamesi / Technical Specification

a.        Makina her biri 300 mm genişliğinde 3 adet besleme oluğuna sahip olacaktır.

The machine will have 3 feeding trough each of which are in 300 mm width.

b.       Makina ikincil (resort) ayıklama özelliğine sahip olacaktır.

The machine will have secondary (resort) separating feature.

c.        Her bir modül iki yönlü görüş sistemine sahip olacaktır.

Each module will have bidirectional vision system.

d.       Makina kabul ve ret ürün akışının ön taraftan görülebileceği kontrol kaplarına sahip olacaktır.

The machine will have control covers where it can see the accept and refuse flow from the front side.

e.        Makina her hasar türü için bağımsız hassasiyet kontrolü ve ayıklama tekniğiyle benek (leke)  veya renk hasarlarını ayırtedebilme yeteneğine sahip olacaktır.

The machine will have the feature to distinguish spot(stain) or color damages with independent sensitivity control and distinguishing feature for each damage type.

f.         Makina açık gövde konstrüksiyonuna sahip olacaktır.

The machine will have open trunk construction.

 

 

 

S.N.

Açıklama / Description

Miktar                         Quantity

 

11

VİDALI KOMPRESÖR                                                                           COMPRESSOR WITH SCREW

1 Adet

1 Unit

 

 

Niteliği: Tesiste Pnömatik (hava) sistemiyle çalışan makinelerin ihtiyaç duyguğu basınçlı havayı üreten sistemdir.

 

Feature: It is a system which produces the pressed air which is needed by the machines which work with pneumatic (air) system in the plant.

 

Teknik Şartnamesi / Technical Specification

a.        Kompresör 18,5 KW vidalı tip olacaktır.

The compressor 18,5 KW will be screwed type.

b.       Kompresör ayarlanan hava bar ayarlarında maksimum seviyeye gelince kapanacak ve minumum seviyeye gelince otomatik olarak çalışabilecek sistemde olacaktır.

The compressor will be in the system as it will close when it comes to the maximum level in arranged air bar arrangements and it will work automatically when it comes to the minimum level.

c.        Min 15 Bar test basıncında imal edilmiş olacaktır.

Reducer It will be manufactured under min 15 bar test pressure.

d.       Hava deposu üzerinde emniyet valfi, monometre ve tahliye vanası bulunacaktır.

Safety valve,manometer and drain valve will be on air tank.

e.        Depo altında yoğunlaşma suıyunu belirli zaman aralıklarında tahliye edecek otomatik dram olacaktır.

There will be automatic system which will evacuate the condensation water under stock in specific time periods.

 

 

 

 

 

S.N.

Açıklama / Description

Miktar                         Quantity

 

12

3 KAV UPS KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI  

3 KVA UPS POWER SUPLY

1 Adet

1 Unit

 

 

Niteliği: Renk ayırıcı makineyi elektrik kesintileri ve dalgalanmalarından oluşabilecek arızalara karşı korumak amacıyla kullanılmaktadır.

 

Feature: Color sorter machine, power outages and fluctuations are used to protect against faults that may occur.

 

Teknik Şartnamesi / Technical Specification

 1. On-Line çift çevrim teknolojisi

On-line ‘double conversion’ technology

 1. Gerçek sayısal işaret işlemci (DSP)

Real Digital Signal Processor ( DSP ) Controller

 1. Modüler, 4 cihaza kadar paralelleme

Parallel redundant operation up to 4 units

 1. Trafosuz tasarım

Transformerless Design

 1. Aşırı yük, aşırı sıcaklık & kısa devre korumaları

Overload, Overheat & Short Circuit Protections

 

 

 

S.N.

Açıklama / Description

Miktar                         Quantity

 

13

RENK AYIRICI BUNKERİ VE SEHPASI                                                                        COLOR SORTER BUNKER AND ITS TRIPOD

1 Adet

1 Unit

 

 

Niteliği : Renk Ayırıcı makinanın kurulumunun ve ürün beslemesinin düzgün bir şekilde yapılabilmesi için kullanılmaktadır.

 

Feature: It used in order to make the installation of the color sorter machine and the feeding system proper in  the color sorter machine.

 

Teknik Şartnamesi / Technical Specification

 1. Sehpa Ayakları; 100x100x4 mm malzemeden imal edilecektir.

Table Legs; produced by 100x100x4 mm material

 1. Sehpa üzerine çıkılabilmesi için ergonomik merdiven olacaktır.

There is a easy used ladder to get over  the table

 1. Bunker malzemesi minimum 2 mm sac malzemeden imal edilmelidir.

Bunker’s material should be made of sheet material minimum 2 mm

 1. Bunker içinde resort ürün için ayrı bir bölme olacaktır.

There is a separate section for the resort product

 1. Bunker üzerinde ürün seviyesini gösteren cam göstergeler olacaktır.

There is a display made of glass showing the product level

 

 

 

 

S.N.

Açıklama / Description

Miktar                         Quantity

 

14

AKIŞ BORULARI ve KEPEK HAVA KANALLARI                                                           FLOW PIPES AND BRAN AIR CHANNELS

1 Adet

1 Unit

 

 

Niteliği : Mahsulün makinalar arasında akışını sağlamak için kullanılmaktadır.

 

Feature: It is used for providing the product flow among the machines. 

 

Teknik Şartnamesi / Technical Specification

 1. Akış boruları Ø120  ve Ø150 mm çaplarında olup DKP sacdan imal edilecektir.

Flow pipes will be in Ø 120 and Ø 150 mm diameters and they will be produced from DKP Steel tinplate.

 1. Kepek hava kanalları 200x200x2 mm ebatlarında DKP sacdan imal edilecektir.

Dandruff air channels will be manufactured from DKP tinplate in 200x200x2 dimensions.

 

 

 

 

 

S.N.

Açıklama / Description

Miktar                         Quantity

 

15

KEPEK SİKLONU                                                           BRAN CYCLONE

1 Adet

1 Unit

 

 

Niteliği : Yatay Taş ve Havalı parlatma makinesinde işlem gören pirincin yüzeyini beyazlatma ve parlatma esnasında oluşan kepeği depoya nakledilme esnasında, basınçlı hava ile kepeğin birbirinden ayrılmasını sağlamaktadır.

 

Feature: It provides the bran to be separated from  compressed air when transporting the bran into the stock after blanching and polishing the surface of the rice which has processed in horizontal stone and polishing machine with air 

 

Teknik Şartnamesi / Technical Specification

 1. Bakım gerektirmez.

Does not require maintenance.

 1. Yüksek toplama verimi sağlar.

Provides high collection efficiency.

 1. İlave Temizlemeye ihtiyacı yoktur.

There is no need for extra cleaning.

 1. Yüksek Toz konsantrasyonlarında çalışmaya engel teşkil etmez.

High dust concentration does not impede the work.

 1. Optimum basınç kayıpları ile ince taneli malzemelerin ayrılması ve toplanması amacıyla kullanılır.

Optimal pressure losses and fine-grained material is used for the separation and collection.

 1. Endüstriyel toz toplama sistemlerinde 50 mikrona kadar olan taneciklerin tutulmasında 1.400 m³/h 'ten 80.000 m³/h kadar üretilmektedir.

Industrial dust collection system to keep particles up to 50 microns in the 1400 m³/h skin 80.000 m³ / h are made up.

 

 

 

 

 

S.N.

Açıklama / Description

Miktar                         Quantity

 

16

YUVARLAK PİRİNÇ AMBARI                                                ROUND RICE STORAGE

4 Adet

4 Unit

 

 

Niteliği: Ürünün makinalarda işlem görmek için depolandığı ambarlardır.

 

Feature: It is a stock in which the product is stocked in order to be processed in the machines.

 

Teknik Şartnamesi / Technical Specification

a.       Deponun doluluk oranının göründüğü şeffaf seviye kontrolleri mevcuttur.

A transparent tank level controller is available to see the occupancy rate

b.       Gövde sacı 2 mm DKP sacdan imal edilecektir.

Body sheet will be produced from 2 mm DKP steel

c.        Ambar Kapasitesi 50 – 75 Kg.

The capacity of the storage is 50 - 75 kgs.

 

 

 

S.N.

Açıklama / Description

Miktar                         Quantity

 

17

5 TON PAKETLEME AMBARI                                                                5 TON PACKING STORAGE

1 Adet

1 Unit

 

Niteliği : Pirincin manuel olarak paketlenmesi amacı ile depolandığı ambardır.

 

Feature: Rice packaged in manually stored in order storage.

 

Teknik Şartnamesi / Technical Specification

a.       Deponun doluluk oranının göründüğü şeffaf seviye kontrolleri mevcuttur.

A transparent tank level controller is available to see the occupancy rate

b.       Gövde sacı 2,5 mm DKP sacdan imal edilecektir.

Body sheet will be produced from 2,5 mm DKP steel

c.        Ambar Kapasitesi 5000 Kg.

The capacity of the storage is 8000 Kg.

 

S.N.

Açıklama / Description

Miktar                         Quantity

 

18

ÇELTİK AMBARI                                                                PADDY STORAGE

1 Adet

1 Unit

 

Niteliği : Çeltiğin işlenmek üzere depolandığı ambardır.

Feature: It is a stock in which the paddy is stocked in order to be processed.   

Teknik Şartnamesi / Technical Specification

a.       Deponun doluluk oranının göründüğü şeffaf seviye kontrolleri mevcuttur.

A transparent tank level controller is available to see the occupancy rate

b.       Gövde sacı 2 mm DKP sacdan imal edilecektir.

Body sheet will be produced from 2 mm DKP steel

c.        Ambar Kapasitesi 250 Kg.

The capacity of the storage is 250 Kg.

 

S.N.

Açıklama / Description

Miktar                         Quantity

 

19

YAN MAMÜL AMBARI                                                                SIDE PRODUCT STORAGE 

2 Adet

2 Unit

 

 

Niteliği: Çeltiğin işlenmesi aşamalarında çıkan yan mamülleri depolamak için kullanılmaktadır.

 

Feature: To paddy processing of stages outgoing side products used for stock

Teknik Şartnamesi / Technical Specification

a.       Deponun doluluk oranının göründüğü şeffaf seviye kontrolleri mevcuttur.

A transparent tank level controller is available to see the occupancy rate

b.       Gövde sacı 2 mm DKP sacdan imal edilecektir.

Body sheet will be produced from 2 mm DKP steel

c.        Ambar Kapasitesi 50 Kg.

The capacity of the storage is 50 Kg.

 

S.N.

Açıklama / Description

Miktar                         Quantity

 

20

ELEKTRİK KONTROL PANO VE TESİSATI                                                                             ELECTRICAL CONTROL PANEL & INSTALLATIONS

1 Ünite

1 Unit

 

 

Niteliği : Teklifimizde adı geçen makinaların ve tesiste manuel bir şekilde çalıştırılması için gerekli olan pano ve tüm elektrik sarf malzemelerinin toplam fiyatıdır.

 

Feature: The mentioned machines and the facilities necessary for the manual operation of all electrical panels and consumables in our offer is the total price.

 Teknik Şartnamesi / Technical Specification

a.        Makinelerin motor güçlerine uygun ve kontrolünün en uygun yapılmasına olanak verecek şekilde pano sistemi yapılacaktır.

b.        The Panel system is done according to the engine performance and suitable to control

c.        Pano içi malzemeler izoleli bir şekilde montajı yapılıp, kaçak akıma karşı otomatik olarak sistemin stop etmesini sağlayan koruma sistemli olarak yapılmaktadır.

d.        The panel inside installation made ​​of isolated materials, the system automatically against leakage protection system which is done to stop the process.

e.        Trafo hariç fabrikanın içinde makinaların elektrik besleme kabloları sisteme dâhildir.

f.     The power supply cables of the machines in the factory are included in the system, except the transformer.

 

 

S.N.

Açıklama / Description

Miktar                         Quantity

 

21

ELEVATÖR ÜRÜN GİRİŞ ÇUKURU                                                            ELEVATOR PRODUCT ENTRY HOLE

1 Ünite

1 Unit

 

 

Niteliği : İşlenecek olan ürünün tesise ilk giriş yaptığı bölümdür.

 

Feature: It is the part where the product which will be processed; enters the plant for the first time.

 

 

S.N.

Açıklama / Description

Miktar                         Quantity

 

22

ELEVATÖR ÜZERİ YÜRÜME PLATFORMU                                                     WALKING OVER ELEVATOR PLATFORM

1 Ünite

1 Unit

 

 

Niteliği: Elevatörlerin bakımın yapılanbilmesi için kurulan yürüme yollarıdır.

Feature: It is walking way established for making the elevators to be maintained.

 

 

 

 

S.N.

Açıklama / Description

Miktar                         Quantity

 

23

MAKİNE YÜKSELTME SEHPASI                                                        MACHINE RAISING TRIPOD

1 Ünite

1 Unit

 

Niteliği: Tesiste mekinelerin ürün akışlarının sağlanabilmesi için zeminden yükseltilmesi için kullanılmaktadır.

Feature: It is used for raising from the ground and it is used for providing the product flow of the machines in the plant.

 

Teknik Şartnamesi / Technical Specification

a.       Makinelerin ölçülerine uygun şekilde N.P.I. veya N.P.U. demirinden imal edilmektedir.

The tables are made of IPN or N.P.U. iron according the size of the machines.

b.       Platform üzerinde ayak kaymasını önleyen genişletilmiş metal veya 2/3 baskılı sac kullanılmaktadır.

The tables are made of expanded metal or 2.3-printed sheet to prevent the feet from slipping on the platform.

c.        Platform üzerine çıkmak için uygun sayıda ve ölçülerde merdiven kullanılmaktadır.

Ladders are used in suitable number and sizes to go on the platform

d.       Platformun titreşim ve vibrasyonlardan en az şekilde etkilenmesi için destek parçaları ile mukavemet sağlanacaktır.

To reduce the vibration on the platform, it will be supported by resistance parts.

 

 

 

TOPLAM / TOTAL

193,740.00 USD

 

İDARİ ŞARTNAME

ADMINISTRATIVE SPECIFICATION

 

1.       İMALATTA KULLANILACAK ÜRÜN VE ÖZELLİKLERİ:

PRODUCTS AND FEATURES USED IN MANUFACTURING

a.       Tüm İmalatlarda Astar Sonrası Akrilik Boya Tatbik Edilerek Boyanacaktır.

All products will be painted with Acrylic Paint After Primer

b.       Makinanın Elektrik Tesisatında Siemens, Schneider, Telemecanik, Klemsan, Abb Vb. Markalı Ürünler Kullanılacaktır.

Branded Products such as Siemens, Schneider, Robot, Klemsan, Abba etc. will be used the machine electric system.

c.        Redüktörler "Bizcanlı Redüktör" Markalı Ürünler Kullanılacaktır.

Branded Products such as "Bizcanlı Redüktör" will be used in the drives.

d.       Motor Olarak Gamak Markalı Ürünler Kullanılacaktır.

Branded Products such as "Gamak" will be used in the engine.

e.        Şartnamede Koyulmuş Olan Makine Resimleri Temsilidir.

The pictures in the terms represente the machines.

 

2.       MONTAJ

INSTALLATION:

a.     Montajda Doğacak Olan İnşaat, Nakliye, Kurtarıcı, Vinç, Forklift Vb. Masraflar Alıcı Firmaya Aittir.

The Construction, Transportation, Crane, Forklift costs belong to the buyer company during the installation.

b.       Montaj alıcı firmaya ait olup, üretici firma tarafından montaj personellerinin yönlendirilmesi için için 1 adet süpervizör gönderilecektir. Süpervizörün Ulaşım, Konaklama ve Yeme - İçme Masrafları Alıcı Firmaya Aittir.

The installation charge belongs to the buyer, the suppler will send a supervisor to direct the installation stuff. The supervisor hospitality belongs to the buyer.

c.     Ana Tesisattan Makinelerin Ana Kumanda Panosuna Kadar Olan Tüm Elektrik Tesisatı Alıcı Firmaya Aittir.

All electric installation belongs to the buyer company, from the main installation to the machines.

d.     Hava Tesisat Ve Bağlantılarının Makine Ana Bağlantı Noktalarına Kadar Tüm Tesisatı Alıcı Firmaya  Aittir.

The Air Installation and the Connection of the machine up to the The main Port Installation belong to the buyer company

e.     Kurulacak Sistemin Sağlıklı Çalışabilmesi İçin Makinaların Kurulum Alanının Teraziye Alınması Alıcı Firmaya  Aittir.

The buyer company has to buy a scale and install it in the machines area, to provide a healthy work for the system.

 

3.       TESLİM

DELIVERY

a.     Anlaşma Karşılıklı Olarak İmzalandıktan Ve Belirtilen Ön Ödeme Banka Hesabımıza Geçtikten Sonra Geçerlilik Kazanacaktır.

After that Mutual agreement is signed and the specified Prepayment passed to our Bank account, the agreement shall become effective.

b.     Makineler Samsun / Terme Fabrika Adresimizden Teslim Edilecektir.

The machines will be delivered from our factory Samsun / Terme address

c.     Makinelerin Teslim Tarihi: 60 Gün İş Günü

The delivery date: 60 Work Day                                               

d.     Alıcı Firma Tarafından Kaynaklanan Gecikmeler Satıcı Firmanın İş Teslim Süresine Eklenecektir.

The delays caused by the buyer company will be added to the seller’s company Business Delivery Time.

e.     Sözleşme İmzalandıktan Sonra Projeye Eklenecek Olan İlave İşlerin Yapım Süreleri İş Teslim Süresine Eklenecektir.

The additional jobs time will be added on the work delivery time, after signing the contracts.

 

4.       NAKLİYE

FREIGHT

a.     Nakliye Alıcı Firmaya Aittir.

The freight belongs to the buyer company.

b.     Makinelerin Nakliye Sigortası Alıcı Firmaya Aittir.

The Shipping Insurance belongs to the buyer company.

c.     Makinelerin Montaj Alanında Araç Üzerinden İndirilme Masrafları Alıcı Firmaya Aittir.

The downloeding costs in the machines installation area belongs to the buyer company.

d.     Sevk İçin Hangi Tip Araçların Uygun Olduğu Satıcı Firma Tarafından Alıcı Firmaya Bildirilecektir.

The Type of vehicles that are suitable for dispatch shall be notified to the buyer company.

 

5.       GARANTİ

WARRANTY

a.     4822 Sayılı Kanunla Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hükümleri Mahfuz Olmak Üzere;

According to the Law No. 4822  & No. 4077 About the Consumer Protection  & law provisions it will be reserved the following:

b.     Garanti Süresi Makinaların Tam Ve Eksiksiz Olarak Teslim Edilmesi İtibarı İle Başlayacaktır.

The Warranty Period will begin after the full and complete machine delivery.

c.     Garanti Süresi 2 Yıldır.

The Warranty Period is two years.

d.     Kullanıcı Hatalarından Doğacak Zarar Ve Hasarlardan Firmamız Sorumlu Değildir.

Our company is not responsible of the damage and harm caused by the user’s error.

e.     Garanti Süresi İçerisinde Üretim Hatasından Kaynaklanan Arıza Ve Yedek Parçalar Firmamız Sorumluluğunda Bedelsiz Olarak Giderilecektir.

The Failure resulted from Production Errors and the spare parts will be eliminated free of charge by our company Within the Warranty Period.

f.      Elektrik Motorları Ve Fanlar Garanti Kapsamında Değildir.

Electrical Motors and Fans are not covered under warranty

g.     %10' Nu Geçen Şebeke Dalgalanmaları Sisteme Zarar Verebileceğinden Tüm Önlemler (Regülatör, Jeneratör Vb.) Alıcı Firma Tarafından Alınmalıdır.

The electrical surges which Exceeding 10% and could damage the system, all Precautions
(Regulator, Generator etc.) Must be taken by Buyer company.

 

6.       ÖDEME

PAYMENT

a.     Makinaların Bedeli Aşağıdaki Şekilde Ödenecektir.

The cost of the machine is to be paid in the following manner

b.     %40 Sipariş İle Beraber, %60 Teslimat Öncesi

40 % When ordered, 60 % when delivered.

c.     Vadesinde Yapılmayan Ödemelerle İlgili Gecikilen Her Gün İçin Vade Farkı Uygulanacak Olup, Ay Sonu Alıcıya Vade Farkı Faturası Düzenlenecektir.

Maturity Difference will be applied for every day delay in the payment and will be held in the end of the month to the buyer’s company.

d.     Döviz Olarak Yapılan Ödemelerde T.C. Merkez Bankası Döviz Satış Kuru Esas Alınacaktır.

The payments done in Foreign Exchange will be based on T. C. Central Bank Foreign Exchange Sales

e.     Ödeme Şartları Yerine Getirilmediği Takdirde Satıcı Firma Sözleşmeyi Tek Taraflı Olarak Fesh Edebilir.

In case of the Payment Terms Failure, the seller company may terminate unilaterally.

 

7.       SATIŞ SONRASI SERVİS

AFTER-SALES SERVICE

a.     Alıcı Firma Makinelerde Meydana Gelen Arızayı Yazılı Olarak Satıcı Firmaya Bildirmek Zorundadır.

The buyer company must declare any occurred machinery failure in a written way.

b.     Satıcı Firma Bildirimin Yapıldığı Tarihten İtibaren 7 Gün İçerisinde Arızayı Tespit Edip, Makul Bir Süre İçerisinde Arızayı Gidermekle Yükümlüdür.

The seller company has to declare the failure within 7 days from the date the notification, has to rectify the fault within a reasonable time

c.     Garanti Kapsamı İçerisinde, Üretim Hatası Kaynaklı Yedek Parça Arızaları Herhangi Bir Ücret Talep Edilmeden Satıcı Firma Tarafından Değiştirilecektir.

The Manufacturing Error Faults of the spare parts will be changed by the seller free of charge, within the Warranty Coverage period.

d.     Arıza Veya Hasarlar Kullanıcı Hatasından Kaynaklı İse Servis Ücreti Ve Yedek Parça Alıcı Firmaya Fatura Edilecektir.

If the damage or faults are caused by the buyer, the spare parts and the service charges will be billed to Buyer company.

 

8.       FESH

TERMINATION

a.     Tarafların Sözleşme İle Yüklenmiş Oldukları Edimleri Yerine Getirmediği Veya Süresinde Yerine Getirmemeleri Halinde, Edinim Yerine Getirilmesi İçin Taraflar Makul Bir Süre Belirler.

If the two parties not achieved the contract, they have to specify  a reasonable period to fulfill.

b.     Bu Süre Zarfında Edinim Yerine Getirilmemesi Durumunda, Mağdur Taraf Hiçbir İhbara Gerek Kalmaksızın Sözleşmeyi Tek Taraflı Olarak Feshedebilir.

If the problem is not solved in this period of time, the aggrieved side may terminate the deal unilaterally, without the need of any Agreement.

 

9.       TEBLİGAT ADRESLERİ

NOTICE ADDRESSES

a.     Taraflardan Birinin Adresinde Değişiklik Olması Halinde, Meydana Gelen Bu Değişiklik 3 (Üç) Gün İçerisinde Karşı Tarafa Bildirmekle Yükümlüdür.

In case of address the changes of the address of one of the parties, it has to notify the other side within 3 days.

b.     Bu Değişikliğin Bildirilmemesi Durumunda Eski Tebligat Adresi Geçerli Olacağından, Bu Durumdan Kaynaklanan Olumsuzlukların Sorumluluğu Değişikliği Bildirmeyen Tarafa Ait Olacaktır.

In the absence of this Amendment Notification, Former Address for Service will be available. The Negativity Resulting from this situation, will be in the responsibility of the side who doesn’t declare the change.

 

10.    SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI:

a.     İş Bu Sözleşmenin Herhangi Bir Maddesinde Yapılacak Olan Değişiklik Yazılı Olarak Yapılmadığı Ve Her İki Tarafın Şirket Kaşesi Ve Yetkili Şahıs İmzasıyla Onaylanmadığı Takdirde Hiç Bir Hüküm İfade Etmez.

The Changes made in any article of this Agreement, will be not valid if the changes are not done in a written way or in case of the absence of the approved company stamp  and authorized signature of each of two parties.

b.     Tarafların İş Bu Sözleşme Kapsamında Yapmış Oldukları Tüm Yazışmalar Sözleşme Değişikliği  Niteliğinde Olmasalar Dahi, Bu Sözleşmenin Ayrılmaz Parçaları Olarak Sözleşme Sonuna Kadar Saklanacaktır.

All correspondence had done in this Contract by the two sides, Although they are not on the Amendment of Qualifications, the Contract will be kept until the end, As an integral part of this Agreement 

 

11.    İHTİLAFLARIN HALLİ

SETTLEMENT OF DISPUTES

a.     İş Bu Sözleşmeyle İlgili Ya Da Bu Sözleşmeden Dolayı Ortaya Çıkan Ve Diğer Herhangi Bir Şekilde Çözümlenemeyen Herhangi Bir Anlaşmazlık SAMSUN Mahkeme Ve İcra Dairelerince Çözülür.

Any unresolved dispute occurred from this Agreement, it will be solved in the SAMSUN court by the Executive offices

b.     İş Bu Sözleşmede Kayıtlı Olmayan Hususlar Hakkında, Borçlar Kanunu Hükümleri Uygulanacaktır.

The Code of Obligations shall be applied, for the Non-Registered Considerations in this Agreement

 

12.    MUCBİR SEBEPLER

FORCE MAJEURE

a.     Bitim Veya Teslim Tarihinin Uzatılmasını Gerektiren Mücbir Sebepler Aşağıda Belirtilmiştir.

The Extension of Completion and Delivery date Requiring Force Majeure are listed below

b.     İdarenin Sebebiyet Verdiği Haller, Olağanüstü Tabiat Hadiselerinden Kaynaklanan (Deprem,Sel, Yangın Vb. Doğal Afetler) Hasar Neticesinde İşte Bir Gerileme Ve Gecikme Olması, Kanuni Grev Vuku Bulması, Kısmi Veya Genel Seferberlik İlan Edilmesi, Bulaşıcı Hastalık Vuku Bulması.

Situations that cause the Administration, Resulting from Extraordinary Natural Events, Earthquake, Flood, Fire , Natural Disasters , a Regression resulted by a damage in the business, Occurrence of strike,  Announcement of partial or general mobilization, Occurrence of Infectious Diseases.

c.     Yukarıda Belirtilen Mücbir Sebeplerden Kaynaklanan Gecikmelerde, Gecikmenin Olduğu Gün Kadar İşin Teslim Tarihine Eklenecektir.

The Force majeure Reason arising from the delay, that are mentioned above, will be added to the Delivery Date Until that day.

 

13.    SÖZLEŞMENİN TUTARI

THE AMOUNT OF THE CONTRACT

a.     İş Bu Sözleşme Amerikan Doları Bedeli: 193,740.00 USD

This Agreement is in American Dollar, Except the Cost: 193,740.00 USD

 

14.    DİĞER

OTHER

a.     Üretici Firma Tasarımlarında Değişiklik Olması Durumunda En Son Tasarlanan Makine Özelliklerine Göre Marka Ve Modeli Değiştirme Hakkına Sahiptir.

If the manifacturer changes his disign, he has the right to change the Brand and Model with the Latest designed Machine Features.

 

15.    SÖZLEŞME

CONTRACT

                İş Bu Sözleşme 15 Ana Maddeden İbaret Olup, Tarafların Okuyup Anlamalarından Sonra İki Nüsha Olarak İmza Altına Alınmıştır. Taraflar İş Bu Sözleşmenin Şekil Ve Şartlarına Uymayı Gayrikabili Rücu Kabul Ve Beyan Ederler.

                This Agreement consists of 15 main Items, Two Copies will be taken with the signature of both sides  After reading and understanding. It will be Irrevocable, both sides has to declare that they accept.

 

05323944995

Daha detaylı bilgi ve farklı kapasite tesisler için lütfen irtibat kurunuz,

6.
yıl
İlan Sahibi
Machinery Plant - Makine Parkı
Türkiye / İstanbul / .....
İstanbul / Türkiye
Sanal Mağaza Sahibi
Toplam İlan Sayısı208
ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat