Makina sanayi

Makina sanayi

 

Gelişmiş bir sanayisi bulunmayan Sudan’da çok düşük kapasitelerle çalışan üretim sanayi iç piyasanın ihtiyacını bile karşılayamamaktadır. Sudan’ın mevcut sanayinde üretim verimsiz ve kullanılan teknoloji ve makinalar çok eskidir. Sudan’da makina üretiminin yok denecek kadar az olduğu ve ihtiyacın tümü ithalat ile temin edildiği tespit edilmiştir. Sudan’da 10-15 civarında fabrika ISO 9000 standartlarına sahiptir. Diğerleri geleneksel yöntemlerle üretim yapmaktadırlar ve kapasite kullanım oranları çok düşüktür.

 

Sudan’da sondajla su çıkarma işine ihtiyaç vardır. Bunun için Sudan Ziraat Bankası’na müracaat edilebilir. Genelde su 60-150 metreden en fazla ise 250-300 metreden çıkmaktadır. 14 inc’lik ve 8 inch’lik su kuyuları açılmaktadır. 3000 civarında su kuyusu açılması planlanmaktadır. Bu nedenle sondaj makina ve ekipmanına çok ihtiyaç vardır. 

 

Sudan’da Türklerin işlettiği bir kaç lunapark bulunmaktadır. Ancak Sudanlılar Sudan’a daha modern lunaparkların ve eğlence merkezlerin kurulmasını istemektedirler.

 

Sudan’da tekstil sektöründe 15 iplik üretim fabrikasından 5 tanesi , 17 tekstil fabrikasından ise 4 tanesi faaliyettedir. Diğer fabrikalar üretimlerini durdurmuşlardır. Fabrikaların çalışmamasının başlıca nedenleri arasında 30-40 yıllık eski makinaların kullanılması, yedek parça sorunu, verimsizlik, kalitenin çok düşük olması, elektrik kısıntıları ve fabrikaların iyi yönetilememesi sayılabilir. Türkiye’den tekstil makinaları ihraç edilebilir. Teknolojisi eski ve atıl durumda olan tekstil fabrikaları üretim yapmak üzere Sudan’a taşınabilir.

 

Sudan cam sektöründe üretim 13 bin ton civarındadır. Sektörde 10 bin ton kapasiteli bir büyük cam fabrikası ve ayrıca cam üretimi yapan birçok küçük işletmeler bulunmaktadır Bu küçük işlemeler gıda ürünleri, meşrubat, ilaç ve parfüm için şişe ve kavanoz üretimi yapmaktadırlar. Bu tesislerdeki makina ve ekipmanlar çok eski olup üretilen cam ürünlerinin kalitesi de çok düşüktür. Ülkede bardak, avize camları, ampul camı ve çeşitli ebatta şişe ürünlerine ve bu alanda yapılacak yatırımlara ihtiyaç vardır. Cam sektöründe gelişmiş durumda olan Türkiye’den cam ürünleri ihraç edilebileceği ve üretim tesisleri de kurulabilir.

 

Sudan’da kağıt hamuru üreten fabrikalar mevcuttur. Ayrıca Hartum’da beyaz ve kahverengi karton ve ambalaj kartonu üretimi yapan bir fabrika bulunmaktadır. Türkiye’den çeşitli kağıt ürünleri ihraç edilebilir. 

 

Sudan’da 20 tane tabakhane deri işlemektedir. Bunlardan 4 tanesi büyük diğerleri orta ve küçük ölçekli işletmelerdir. 2002 yılı itibariyle 8 milyon adet deri ve 40 milyon çift ayakkabı üretilmektedir. Sudan’dan ham deri ithal edilip deri ürünleri ihraç edilebilir. 

 

İlaç ve tıbbi malzemeler sektöründe ise 17 adet fabrika faaliyet göstermektedir. Sektörde üretimi yapılan başlıca ürünler; tablet, kapsül, ampul, krem, macun, toz ve sıvı süspansiyon halinde ilaçlar ve tıbbi gazlardır. Ancak üretim talebi karşılamaktan uzaktır. Türkiye’den her türlü tıbbi malzeme ve ilaç ihraç edilebilir.

 

Sudan’ın kimya sanayinde, boya, sabun, plastik, lastik, gübre, haşere ilaçları, sülfür ve parfüm üretimi yapılmaktadır. Ambalaj sanayinde şişe kasaları, ahşap kutu ve metal varil üretimi yapan birkaç fabrika vardır. Ülkeye ambalaj makinaları ihraç edilebilir.

 

Sudan gıda sanayinde melas, meşrubat, bisküvi, reçel, meyve suyu, un, sigara, yem, nişasta, glikoz üretimi yapılmaktadır. Gıda sanayinde geleneksel yöntemlerle üretim yapılmakta olup modern bir üretim tesisi bulunmamaktadır. Sudan’da şeker üretimi 5 adet şeker fabrikası tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu fabrikalarda beyaz şeker, küp şeker, şeker şerbeti ve melas üretilmektedir. 2002 yılında toplam şeker üretimi 697 bin tona ulaşmıştır. Sudan’da sığır, koyun, keçi ve deve olmak üzere 132 milyon baş hayvan bulunmaktadır. Bir inekten ancak 1 kg süt alınabilmektedir. Ancak bu sütü bile toplayıp işleyecek tesis yoktur. Ancak kümes hayvancılığı ise fazla yaygın değildir. Ülkede modern mezbaha, et ve süt işleme tesislerine ihtiyaç vardır. Sudan’a gıda işleme makinaları ihraç edilebilir. Sudan’da birkaç  yıl öncesine kadar ekmek hiç üretilmiyor ve halk tarafından da bilinmiyordu. Şimdi Sudan’da makinaları Türkiye’den gelen ve bazılarını Türklerin işlettiği yüzün üzerinde ekmek fırını faaliyet göstermektedir. Ekmeğin daha da yaygınlaşması beklenmektedir ve bu nedenle ülkede daha fazla ekmek fırınına ihtiyaç olacaktır.

 

Çok ilkel şartlarda tarım yapıldığından ziraat makinalarına, 150-200-250 beygirlik traktörlere, pulluk, mibzer, kazayağı ve sulama sistemlerine çok büyük ihtiyaç vardır. Altyapı yatırımlarının hızlanmasıyla inşaat makinalarına çok fazla gereksinim duyulacaktır. Üç bin adet su kuyusu açılması planlanmakta olduğundan su sondajı makina ve teçhizatlarına gerek duyulmaktadır.

 

Sudan’da şu anda yıllık 500 bin ton beton tüketilmektedir. Altyapı yatırımlarının hızlanması ile Sudan’da hazır beton santraline ihtiyaç olacaktır.

 

a. Rakip Ülkeler

 

Sudan’da makina sektöründe Çin, İngiltere, S.Arabistan, BAE ve Hindistan’dan gelen makinalar piyasaya hakim durumdadırlar. Çin ve Hindistan’dan gelen makinalar kalitesiz olmasına karşın çok ucuz olması nedeniyle Sudanlılar tarafından daha çok tercih edilmektedir. Sudan’ın S.Arabistan gümrük indirimi anlaşması ve BAE ile serbest ticaret anlaşması olması bu iki ülkeye büyük bir avantaj sağlamaktadır. Diğer ülkelerden alınan makinalar S.Arabistan ve BAE’den re-export olarak Sudan’a ihraç edilmektedir. İngiltere ise kaliteli mallarını uzun vade imkanları ile Sudan’a pazarlamaktadır.

 

b. Dağıtım Ağı

 

Sudan’da dağıtım sistemi, diğer Afrika ülkelerinde olduğu gibi geleneksel yapısını koruduğundan pek gelişme gösterememiştir. Toptan satışlar daha çok kamu kuruluşlarınca  gerçekleştirilmektedir. Özel sektör ise daha çok perakende satışlarda faaliyet göstermektedir. Bunlar genellikle küçük aile şirketleridir. Yurtdışından makina ve makina yedek parçası almak isteyen firmalar genellikle Sudan’daki ithalatçılara sipariş vererek yurtdışından getirtmektedirler. İthalatçılar belli ürünlerde uzmanlaşmamış olup piyasanın o andaki ihtiyacına göre hareket etmektedirler.

 

c. Standartlar

 

Sudan’da makina ve makine yedek parçaları için uygulanan zorunlu bir standart bulunmamaktadır. Yurtdışından ithal edilen makinaların o ülkenin standartlarına uygun olduğunu gösteren bir belgeye sahip olması yeterlidir. Türk Standartları Enstitüsü’nün verdiği standart belgeleri de Sudan’da kabul görmektedir.

 

d. Türk Makinelerinin ve Makine Parçalarının Pazardaki Yeri

 

İki yıl öncesine kadar Sudan’da yiyecek ekmek bulmak mümkün değilken bugün alet ve makinaları Türkiye’den gelen yüzün üzerinde ekmek fırını ülkede faaliyet  göstermektedir.

“Sudan’a ekmeği Türkler getirdi” sözü dillerde dolaşmaktadır. Sudan’da Türk makinaları ve yedek parçaları kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler olarak tanınmaktadır. Sudanlı makina ithalatçıları daha çok Türk malı makinanın gelmesini beklediklerini ifade etmektedirler.

 

e. Pazardaki Tercihler

 

Sudan’da paranın az olması nedeniyle daha çok ihtiyaca göre makina ve makine yedek parçası ithal edilmektedir. Sudan’a çok miktarda ihracat yapmak mümkün değildir. Sudanlı ithalatçılar genellikle 18 aya kadar uzanan vadelerde mal almayı tercih etmektedir.

 

İthalatçılar genellikle C & F (maliyet ve nakliye) Port Sudan limanı teslimi mal talep etmektedir. Fiyatı düşürmek için fiyata sigortayı dahil etmemek ve nakliye riskini ihracatçının üstlenmesini talep etmektedirler. Yurtdışından makina almak isteyen firmalar ithalatçıya sipariş vererek ithal etmektedirler. Makina yedek parçası almak isteyen müşteriler ise ithalatçıların veya toptancıların sınırlı sayıda stoğa sahip depo veya mağazalarından mal almaktadırlar.  

 

Piyasada hakim durumda olan Hint ve Çin ürünlerinin fiyatları çok ucuz ancak bir o kadar da kalitesizdir. Piyasada Türk malları, hem Avrupa malları kadar kaliteli hem de onlardan daha ucuz görüşü hakimdir ve bu nedenle de Türk sanayi ürünleri Sudan’da tercih edilmektedir.

 

Sudan’da makina parçalarının gümrük vergilerinin komple makinanın gümrük vergilerine oranla çok daha düşük olması nedeniyle; makinaların ayrı parçalar halinde ihraç edilip Sudan’da monte edilmesi daha avantajlı olmaktadır.

 

f. Vergiler

 

Vergiler genellikle CIF bedeli üzerinden hesaplanmaktadır. Aşağıda Türkiye’nin Sudan’a elektrikli ve elektriksiz makina sektöründe en çok ihraç ettiği ürünler örnek olması bakımından verilmiştir. Tabloda da görüldüğü üzere Türkiye’den ihraç edilen makinalar Sudan pazarına girdiğinde yaklaşık % 66,2 ile % 31,2 arasında değişen oranlarda vergi alınmaktadır. Diğer makinalar ile ilgili Sudan’ın uyguladığı vergi oranlarına http://www.sudantp.net/ web sitesinden sırasıyla “Facilities” , “Custom” ve “Tariff 2002” bölümlerine girerek ulaşmak mümkündür. Bu sitede tüm ürünlerin gümrük tarife istatistik pozisyonlarına 6 haneli olarak yer verilmiştir.

 

GTİP

Ürün

İthalat

Vergisi % (CIF)

Ticari

Kazanç

Vergisi

% (CIF)

KDV

% (TIV –Toplam Sigortalanmış Değer)

Savunma

Vergisi

% (CIF)

Sivil

Havacılık

Vergisi

% (CIF)

Toplam

841581

Bır Sogutucu Unıte Ve Sogutma/Isıtms Cevrımlı Kılımalar

45

5

10

5

1,2

66,2

853690

Dıger Elektrık Devresı Techızatı

10

5

10

5

1,2

31,2

847940

Ip, Halat/Kablo Bukme Makınaları

10

5

10

5

1,2

31,2

843352

Dıger Harman Makına Ve Cıhazları

10

-

10

5

1,2

31,2

854449

Dıger Elektrık Iletkenlerı (Gerılımı=<80 Volt Icın)

45

5

10

5

1,2

66,2

841850

Vıtrın, Tezgah Vb. Tıpı Sogutucu-Dondurucular

45

5

10

5

1,2

66,2

 

Kaynak: Sudan Trade Point

 

g. Sudan’ın Makina İthalatı

 

Sudan 2002 yılında 553 milyon dolarlık makina ithalatı yapmıştır. Bunun 88 milyon dolarını iş ve maden makinaları oluşturmaktadır. İthal edilen diğer makinalar sırasıyla gıda makinaları, buhar jeneratörleri, takım tezgahları, pompa ve kompresörler, motor parçaları ve tekstil makinalarıdır.

 

Makina ithalatı yapılan ülkeler arasında 105 milyon dolar ile Çin ilk sıradadır. Ardından 69 milyon dolar ile İngiltere, 52 milyon dolar ile S. Arabistan, 45 milyon dolar ile BAE, 24 milyon dolar ile Hindistan, 17 milyon dolar ile Fransa, 17 milyon dolar ile G. Kore  ve 15 milyon dolar ile Japonya gelmektedir.

 

Tablo 14 : SUDAN’IN ELEKTRİKLİ VE ELEKTRİKSİZ MAKİNA VE CİHAZ İTHALATI (FASIL : 84 VE 85 ) (1000 $)

 

 

 

2002

 2002 Yılında Sudan’ın Makina İthal Ettiği Ülkeler ve Payları (%)

8517

Telli telefon-telgraf icin elektrikli cihazlar

44.585

İtalya (11), Hindistan (9), G.Kore (7), İngiltere (6), Hollanda (6), BAE (6),

8429

Dozerler,grayder,skreyper,ekskavator,kureyici,yukleyici vb

32.687

Japonya (24), Brezilya (14), İngiltere (8), G.Kore (7), ABD (6), Belçika (6),

8544

Elektrik icin izole tel,kablo,izole iletici,optik lif kablo

31.211

S.Arabistan (20), Türkiye (16), G. Kore (10), BAE (9), Hindistan (9), Çin (7),

8402

Buhar jeneratorleri,kizgin su hasil eden kazanlar

29.298

Çin (97), S.Arabistan (1), İngiltere (1),

8438

Yiyecek ve icecek sanayinde kullanilan makina ve cihazlar

28.363

İngiltere (44), İtalya (10), Hindistan (6), Fransa (6), Çin (5), Polonya (4),

8409

Icten yanmali,pistonlu motorlarin aksam ve parcalari

26.073

BAE (12), S.Arabistan (11), İngiltere (10), Hollanda (7), Hindistan (7), Mısır (6),

8431

Agir is makina ve cihazlarinin(84.25-84.30)aksami,parcalari

25.187

İngiltere (36), Çin (15), Fransa (14), S.Arabistan (6), İtalya (5), Singapur (3),

8485

Makina,mekanik cihazlarin aksam ve parcalari-diger

23.868

İngiltere (8), Fransa (3), İrlanda (3), İtalya (2), BAE (2), Çin (2),

8448

Yardimci tekstil makina,cihazlari ve aksam-parcalar

22.995

İngiltere (22), S.Arabistan (17), BAE (14); Fransa (4), Yunanistan (2), Kanada (1),

8471

Otomatik bilgi islem makinalari,uniteleri

22.781

BAE (46), S.Arabistan (22), İngiltere (7), G. Kore (6), Çin (2), Kanada 81),

8430

Toprak,maden,cevheri tasima,ayirma,secme vb is makinalari

22.645

 

8461

Planya,vargel,yiv,zivana,bros,disli cark vb tezgahlari

20.912

 

8411

Turbojetler,turbo-propeller,diger gaz turbinleri

20.532

 

8504

Elektrik transformatorleri,statik konvertisorler,selfler vb

19.179

 

8502

Elektrojen gruplari,rotatif elektrik konvertisorleri

17.713

 

8413

Sivilar icin pompalar,sivi elevatorleri

16.603

 

8418

Buzdolaplari,dondurucular,sogutucular,isi pompalari

15.850

 

8528

Televizyon alicilari (kombine olsun olmasin)

13.180

 

8415

Klima cihazlari-vantilatorlu,isi,nem degistirme tertibatli

11.334

 

8408

Dizel,yari dizel motorlar-hava basinci ile ateslenen,pistonlu

10.500

 

8414

Hava-vakum pompasi,hava-gaz kompresoru,vantilator,aspirator

10.107

 

8419

Isi degisikligi yontemi ile maddeleri islemek icin cihazlar

8.003

 

8536

Gerilimi 1000 voltu gecmeyen elektrik devresi techizati

7.330

 

8481

Muslukcu,borucu esyasi-basinc dusurucu,termostatik valf dahil

7.219

 

8501

Elektrik motorlari,jeneratorler

6.256

 

8507

Elektrik akumulatorleri,separatorleri

5.959

 

8539

Kizma esasli-desarj esasli elektrik ampulleri;ark lambalari

5.855

 

8404

Buhar kazanlari,isitma kazanlari icin yardimci cihazlar

5.152

 

8506

Elektrik pilleri,pil bataryalari(primer-sarj edilemeyen)

4.730

 

8520

Manyetik banta ses kaydediciler,diger ses kayit cihazlari

4.640

 

8437

Tohumlari temizleme,ayirma,ogutme,isleme makina ve cihazlari

4.507

 

8516

Elektrikli su isiticilari,elektrotermik cihazlar (sofbenler)

4.356

 

8421

Santrifujle calisan kurutma,filtre ,aritma cihazlari

4.333

 

8477

Kaucuk,plastik esya imal ve isleme makina ve cihazlari

4.226

 

8426

Gemi vincleri,macunalar,halatli vincler,doner kopruler

4.166

 

8526

Radar cihazlari;hava,deniz trafigine yardimci,radyo-kontrol

4.102

 

8479

Kendine ozgu fonksiyonlu makina ve cihazlar

3.664

 

8433

Hasat,harman,bicme;urunleri ayirma,temizleme makina,cihazlari

3.556

 

8535

Gerilimi 1000 voltu gecen elektrik devresi techizati

3.457

 

8473

84.69-84.72 pozisyonlarindaki makinalarin aksam ve parcalari

3.348

 

8474

Toprak,tas,metal cevheri vb ayiklama,eleme vb icin makinalar

2.838

 

8546

Her turlu maddeden elektrik izolatorleri

2.497

 

8525

Radyo-telefon,radyo,televizyon vericileri,televizyon kamerasi

2.496

 

8424

Sivi , tozlari puskurtmeye,dagitmaya mahsus mekanik cihazlar

2.378

 

8422

Yikama,temizleme,kurutma,doldurma vb isler icin makina,cihaz

2.375

 

8407

Alternatif-rotatif kivilcim ateslemeli,icten yanmali motorlar

2.291

 

8524

Doldurulmus bant,plak vb diger araclar,matris ve kaliplar

2.269

 

8410

Su turbinleri,carklar ve bunlar icin regulatorler

2.119

 

8427

Forkliftler;kaldirma,istifleme tertibatli saryolar

2.068

 

8482

Her nevi rulmanlar

2.006

 

8453

Post,deri,kosele hazirlanmasi,islenmesi,imali makinalari

1.926

 

8441

Kagit hamuru,kagit isleme,kesme makina ve cihazlari

1.839

 

8529

85.25-85.28 deki cihazlarin aksam ve parcalari

1.808

 

8509

Ev isleri icin elektromekanik-elektrik motorlu cihazlar

1.753

 

8465

Agac,mantar,kemik,sert kaucuk,plastik vb isleme makinalari

1.740

 

8443

Matbaaciliga mahsus baski makinalari,yardimci makinalar

1.720

 

8450

Camasir yikama makinalari

1.686

 

8406

Buhar turbinleri

1.562

 

8462

Metalleri dovme,isleme,kesme,sataflama presleri,makinalari

1.342

 

8527

Radyo-telefon,radyo-telgraf,radyo yayinlari alici cihazlari

1.324

 

8428

Kaldirma,istifleme,yukleme,bosaltma makina ve cihazlari

1.309

 

8537

Elektrik kontrol,dagitim tablolari,mucehhez tablolar

1.236

 

8466

84.56-84.65 pozisyonlarindaki makinalarin aksam ve parcalari

1.172

 

8459

Metalleri talas kaldirarak isleyen makinali aletler-tezgahlar

1.166

 

8463

Metal,sinterlesmis metal karbur,sermetleri talassiz isleme a.

1.129

 

8515

Elektrik,lazer,ultrasonik vb calisan lehim,kaynak cihazlari

960

 

8445

Lifleri hazirlayan,iplik ureten-hazirlayan makinalar

896

 

8432

Tarla,bahce tariminda,ormancilikta kullanilan makina,cihazlar

893

 

8436

Tarim,ormancilik,kumes hayvanciligina mahsus makina,cihazlar

808

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

628.569

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak : Trade map

 

h. Türkiye’nin Sudan’a Makina İhracatı

 

Türkiye ise 2003 yılında klima cihazları, elektrik malzemeleri, özel makina ve cihazlar, inşaat ve madencilik makinaları, kablolar, soğutucular ve  tarım makinaları başta gelmek üzere Sudan’a toplam 12 milyon dolarlık makina ihracatı gerçekleştirmiştir. Türkiye’nin Sudan makina ithalatından aldığı pay ise % 1,9 dur.

 

Tablo 15 : TÜRKİYE’NİN SUDAN’A ELEKTRİKLİ VE ELEKTRİKSİZ MAKİNA VE CİHAZ İHRACATI (FASIL : 84 VE 85 ) ( ABD $)

 

Ürünler

2001

 2002

  2003

Klıma Cıhazları-Vantılatorlu, Isı, Nem Degıstırme Tertıbatlı

2,092

18,982

1,920,486

Gerılımı 1000 Voltu Gecmeyen Elektrık Devresı Techızatı

8,105

84,788

1,098,600

Kendıne Ozgu Fonksıyonlu Makına Ve Cıhazlar

220,359

45,872

771,013

Toprak, Tas, Metal Cevherı Vb. Ayıklama, Eleme Vb. Icın Makınalar

58,382

663,909

761,816

Izole Edılmıs Tel,Kablo;Dıger Izolelı Elektrık Iletkenlerı; Fıber Optık Kablo

3,162,920

17,372,846

685,093

Buzdolapları, Dondurucular, Sogutucular, Isı Pompaları

90,211

141,090

600,467

Hasat, Harman, Bıcme; Urunlerı Ayırma, Temızleme Makına, Cıhazları

1,061,261

136,180

474,329

Yıkama, Temızleme, Kurutma, Doldurma Vb. Isler Icın Makına, Cıhaz

41,539

94,105

421,021

Icten Yanmalı, Pıstonlu Motorların Aksam-Parcaları

578,344

558,197

417,782

Gemı Vınclerı, Macunalar, Halatlı Vıncler, Doner Kopruler

64,350

84,981

370,917

Yıyecek Ve Icecek Sanayınde Kullanılan Makına Ve Cıhazlar

224,765

58,400

297,683

Dozerler, Grayder, Skreyper, Ekskavator, Kureyıcı, Yukleyıcı Vb.

0

79,162

295,263

Elektrık Kontrol, Dagıtım Tabloları, Mucehhez Tablolar

8,741

257,232

253,883

Otomatık Bılgı Islem Makınaları, Unıtelerı

0

3,349

225,870

Sıvılar Icın Pompalar, Sıvı Elevatorlerı

792,545

322,033

219,929

Sıvı , Tozları Puskurtmeye, Dagıtmaya Mahsus Mekanık Cıhazlar

193,094

21,418

216,227

Metallerı Dovme, Isleme, Kesme, Sataflama Preslerı, Makınaları

86,716

123,429

211,198

Mıkrofon, Hoparlor, Kulaklık, Ses Yukseltıcı Setler, Mesnetlerı

0

0

206,500

Transmısyon Mıllerı, Kranklar, Yatak Kovanları, Dıslıler, Carklar

71,627

107,223

204,197

Elektrık Transformatorlerı, Statık Konvertısorler, Enduktorler

7,372

133,672

187,958

Elektrıklı Su Isıtıcıları, Elektrotermık Cıhazlar (Sofbenler)

474,216

175,347

181,199

Tohumları Temızleme, Ayırma, Ogutme, Isleme Makına Ve Cıhazları

181,931

85,330

178,722

Santrıfujle Calısan Kurutma, Fıltre , Arıtma Cıhazları

95,142

141,236

169,765

Metallerı Haddeleme Makınaları, Bunların Sılındırlerı

16,716

58,270

134,168

Toprak, Maden, Cevherı Tasıma, Ayırma, Secme Vb. Is Makınaları

0

0

133,634

Kaldırma, Istıfleme, Yukleme, Bosaltma Makına Ve Cıhazları

1,800

12,827

131,463

Tarla, Bahce Tarımında, Ormancılıkta Kullanılan Makına, Cıhazlar

59,602

40,077

130,468

Muslukcu, Borucu Esyası-Basınc Dusurucu, Termostatık Valf Dahıl

15,134

12,369

127,080

Post, Derı, Kosele Hazırlanması, Islenmesı, Imalı Makınaları

12,313

178,574

121,426

Agır Is Makına Ve Cıhazlarının Aksamı, Parcaları

6,183

141,335

119,960

Hava-Vakum Pompası, Hava/Gaz Kompresoru, Vantılator, Aspırator

56,299

179,801

117,411

Metal Tabakalı Contalar, Conta Takım Ve Gruplar

112,371

91,425

82,596

Elektrojen Grupları, Rotatıf Elektrık Konvertısorlerı

108,029

55,897

82,152

Forklıftler; Kaldırma, Istıfleme Tertıbatlı Saryolar

0

0

81,000

Her Nevı Rulmanlar

70,454

43,669

79,392

Metal Dokumu Icın Kasalar, Plakalar, Kalıp Modellerı

42,016

51,420

64,141

Metallerın Islenmesıne Mahsus Torna Tezgahları

9,850

7,883

61,228

Camasır Yıkama Makınaları

126

2,375

58,321

Motorlar Icın Elektrıklı Atesleme Cıhazları

78,830

82,988

48,137

Kızma Esaslı-Desarj Esaslı Elektrık Ampullerı; Ark Lambaları

2,032

787

42,598

Elektrık Motorları, Jeneratorler

51,227

8,146

41,153

Metallerı Talas Kaldırarak Isleyen Makınalı Aletler-Tezgahlar

1,625

12,361

37,511

Yazı, Hesap, Muhasebe, Bılgı Islem, Buro Icın Dıger Makına Ve Cıhazların Aksamı

0

650

32,688

Tas, Seramık, Beton, Cımento, Soguk Cam Isleyen Makınalı Aletler

5,050

1,695

29,694

Dıkıs Makınaları, Mobılyaları, Ignelerı, Aksam-Parcaları

0

0

25,265

(84.56-84.65)De Kı Makınaların Aksam-Parcaları

6,153

24,096

22,310

Makına, Mekanık Cıhazların Dıger Aksam-Parcalar

46,714

49,864

22,109

El Ile Kullanılan Pnomatık/Motorlu Aletler

5,951

15,608

20,819

Elektrık Motor, Jenerator, Elektrojen Grupları Aksam, Parcaları

3,451

1,646

19,551

Lehım Ve Kaynak Yapmaya Mahsus Makına Ve Cıhazlar

3,617

1,511

18,946

Matbaacılıga Mahsus Baskı Makınaları, Yardımcı Makınalar

0

1,355

18,573

Elektrık, Lazer, Ultrasonık Vb. Calısan Lehım, Kaynak Cıhazları

11,922

50,921

17,652

Palanga, Vınc (Basamaklı Harıc)Bucurgat, Irgat, Krıkolar

0

2,858

16,299

Kara Tasıtlarının Aydınlatma, Sınyal Vb Tertıbatı, Cıhazları

15,554

31,890

15,417

Radyo Telefon, Radyo, Televızyon Verıcılerı, Televızyon Kamerası

20,371

0

14,711

Elektrık Kontrol/Dagıtımı Icın Tablo, Konsollar, Masalar Vb. Dıger Mesnetler

102

700

14,607

Planya, Vargel, Yıv, Zıvana, Bros, Dıslı Cark Vb. Tezgahları

90

7,287

11,683

Agac, Mantar, Kemık, Sert Kaucuk, Plastık Vb. Isleme Makınaları

7,108

50,969

11,531

Buhar Jeneratorlerı, Kızgın Su Hasıl Eden Kazanlar

0

20,379

9,427

Tellı Telefon-Telgraf Icın Elektrıklı Cıhazlar

390

190

8,756

Dokuma Maddelerını Yıkama, Kurutma, Utuleme Makına Ve Cıhazları

11,200

0

8,571

Isı Degısıklıgı Yontemı Ile Maddelerı Islemek Icın Cıhazlar

34,784

12,642

8,540

Sanayı-Laboratuvarlarda Kullanılan Elektrık Ocak Ve Fırınları Vb.

18,507

767,849

7,891

Dızel, Yarı Dızel Motorlar-Hava Basıncı Ile Ateslenen, Pıstonlu

692

0

7,633

Elektrık Motorlu Tras Makınaları, Sac Kesme, Hayvan Kırkma Mak.

0

0

7,034

Elektrıklı Sınyalızasyon, Trafık Kontrol Ve Kumanda Cıhazları

0

0

6,907

Capak, Puruz Temızleme, Bıleme, Taslama Vb. Icın Makınalar

18,131

30,913

6,892

Ev Islerı Icın Elektromekanık-Elektrık Motorlu Cıhazlar

4,909

648

6,676

Kagıt Hamuru, Kagıt Isleme, Kesme Makına Ve Cıhazları

70

296

6,485

Ocakların Beslenmesı Icın Brulorler, Otomatık Ocaklar

4,266

3,140

4,464

Komur Elektrodlar; Komur Fırcaları; Lamba, Pıl Komurlerı Vb

2,986

1,180

4,278

Tartı Alet Ve Cıhazları

5,949

25,087

4,119

Buhar Kazanları Dısında Kalan Merkezı Isıtma Kazanları

0

0

3,904

Elektrık Akumulatorlerı, Separatorlerı

18

17,534

3,237

Tav Ocakları, Dokum Potaları, Kulce Kalıpları, Dokum Makınaları

3,500

212

2,823

Turbojetler, Turbo-Propeller, Dıger Gaz Turbınlerı

6,892

3,928

2,159

Dıger Motorlar Ve Kuvvet Hasıl Eden Makınalar

278

495

1,354

Gerılımı 1000 Voltu Gecen Elektrık Devresı Techızatı

1,156

0

729

Yardımcı Tekstıl Makına, Cıhazları Ve Aksam-Parcalar

0

182

453

Metal, Sınterlesmıs Metal Karbur, Sermetlerı Talassız Isleme Makınaları

123

220

105

TOPLAM

8,513,720

22,955,378

12,488,049

 

Kaynak : DTM

Ozan MakinaKapat