DÖŞEME VE TEMEL DETAYI

ŞEKİL VE RESİMLERİ GÖREMİYORSANIZ www.megep.meb.gov.tr ADRESİNDEN İLGİLİ MODÜLÜ AÇARAK İNCELEYEBİLİRSİNİZ.

1. TOPRAK TEMASLI DÖŞEME VE TEMEL YALITIM DETAYLARINI ÇİZMEK
1.1.Toprak Temaslı Döşeme Yalıtım detayı
1.1.1. Tanımı
Toprağa temas eden zemin ve bodrum katlarındaki döşemelerin ısı kaybını önleme,
yeraltı suyu, su ve neme karşı yapılan yalıtımlarının çizim detaylarıdır.
1.1.2. Çeşitleri
Toprak temaslı döşemelerde yapılan yalıtım çeşitleri çizimi ikiye ayrılmaktadır.
Bunlar:
􀂾 Su ve Neme Karşı Yapılan Yalıtım: Zemin ve bodrum katta toprak ile temas eden
döşemeleri yeraltında gelebilecek olan yeraltı suyu, su ve neme karşı korumak için
yapılan yalıtım detaylarının çizimidir.
􀂾 Isıya Karşı Yapılan Yalıtım: Zemin ve bodrum katta toprak ile temas eden
döşemelerin yerden gelebilecek soğuğa karşı oda içini korumak için yapılan yalıtım
detaylarının çizimidir.
Bu iki çeşit yalıtım, çizim detayı ve uygulaması tek başlarına çizilip uygulanabildiği
gibi beraber de çizilip uygulanabilir.
1.1.3. Şekilleri
Toprak temaslı döşemelerde yapılan yalıtım şekilleri kullanılan döşemenin özelliğine
göre değişmektedir. Bunlar:
􀂾 Beton Döşemeler: Toprakla temas eden döşeme betondur.
􀂾 Betonarme Döşemeler: Toprakla temas eden döşeme betonarmedir.
􀂾 Ahşap Döşemeler: Toprakla temas eden döşeme ahşaptır.
1.1.4. Çizim Uygulamaları
Çizim uygulamalarına başlanırken dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bunlar:
􀂾 Döşemenin özelliklerini bilmelisiniz. Beton mu, betonarme mi yoksa ahşap mı?
Bu özelliklerine yapının mimari planı veya sistem detayı varsa oradan bakabiliriz.
􀂾 Döşemenin ve üzerinde bulunan kaplamaların özelliklerini bilmelisiniz. Döşeme
üstüne fayans, ahşap veya başka özellikte bir malzeme mi kaplanacak:
􀂾 Detay çizimlerinde çizim bittikten sonra normal ölçülendirme yapılmaz. Bir
çizgi çekilir ve yukarıdan aşağı malzeme isimleri sıralanır.
􀂾 Mimari kat planı üzerinden detay çizilecek nokta tespit edilir ve sadece bu
noktanın veya seçilen başka noktalar varsa oraların çizimi yapılır.
􀂾 Çizilecek olan detayda kullanılan yalıtım malzemesi özelliğine göre
taranmalıdır (Şekil 1.1).
􀂾 Detay çizimlerinde ölçek 1/2, 1/5 veya 1/10’ dur.
Şekil 1.1: Yalıtım taramaları
Kâgir (Beton, Betonarme) Döşeme Örnek Çizim:
􀂾 Döşeme kalınlığı 12cm
􀂾 Betonarme temel kalınlığı 25cm Döşeme üst seviyesine kadar yükseliyor.
􀂾 Duvar kalınlığı 30 cm içerisinde 5 cm ses ve ısı yalıtımı var.
􀂾 Temel duvarında ses ve ısı yalıtımı var.
􀂾 15 cm blokaj kalınlığı
􀂾 Blokaj altı topraktır.
􀂾 Toprak seviyesi döşeme üstünden 40 cm aşağıdadır.
Yukarıdaki bilgiler kılavuzunda çizime başlanır. Bu bilgiler mimari proje plan, kesit
ve detay çizimlerinden yararlanılarak elde edilir.
􀂾 Çizime önce temel, duvar, döşeme ve blokajın dış çizgilerinin çizimi ile
başlanır. Çizim üzerindeki ölçüler ve yazılar görmeniz için yazılmıştır (Şekil1.2).
Şekil 1.2: Dış Hatların çizilmesi
􀂾 Daha sonra yalıtım yapılacak olan malzemelerin ve döşeme kaplamasının,
sıvanın dış çizgileri çizilir. Döşeme üzerinde ısı, su ve neme karşı yalıtım
beraber mi yapılacak yoksa sadece su ve neme karşımı yalıtım yapılacak,
bilinmesi gerekir. Isı, su ve neme karşı yalıtım beraber yapılacak ise su ve neme
karşı yalıtımın hem döşeme üzerinde hem de ısı yalıtımının üzerinde yapılacağı
unutulmamalıdır. İki detay arasında farklılıklar vardır (Şekil 1.3a, Şekil 1.3b).
􀂾 Isı yalıtımı kalınlığı 5 cm dir.
􀂾 Su ve neme karşı yalıtım kalınlığı 2 cm dir.
􀂾 Su ve neme karşı yalıtım malzemesi üst şapı en az 5 cm
􀂾 Kaplama malzemesi ise 2 cm olarak düşünülmelidir.
Şekil 1.3a: Isı, su ve neme karşı Şekil 1.3b: Su ve neme karşı
yalıtım dış çizgileri yalıtım dış çizgileri
􀂾 Isı, su ve neme karşı olan ve sadece neme karşı olan yalıtımların dış çizgileri
çizildikten sonra gerekli olan taramalar yapılır. Duvar, betonarme temel duvarı,
ahşap kaplama, yalıtım taramaları, grobeton veya B.A.döşeme, blokaj ve toprak
taramaları kuralına uygun olarak çizilir (Şekil 1.4a, Şekil 1.4b).
Şekil 1.4a: Isı, su ve neme karşı yalıtım tarama yapılmış
Şekil 1.4b: Su ve neme karşı yalıtım tarama yapılmış
􀂾 En son olaraktan detayın içinden bir çizgi çizilir. Bu çizginin yanına yukarıdan
aşağıya doğru bütün malzeme isimleri sırayla yazılır (Şekil 1.5a, Şekil 1.5b).
Şekil 1.5a: Isı, Su ve neme karşı yalıtım tamamlanmış detay
Şekil 1.5b: Su ve neme karşı yalıtım tamamlanmış detay
Ahşap Döşeme Örnek Çizim:
􀂾 Ahşap döşeme kalınlığı 7 cm
􀂾 Döşeme altı grobeton kalınlığı 12cm
􀂾 Betonarme temel kalınlığı 25cm Döşeme üst seviyesine kadar yükseliyor.
􀂾 Duvar kalınlığı 30 cm içerisinde 5 cm ses ve ısı yalıtım var.
􀂾 Temel duvarında ses ve ısı yalıtım var.
􀂾 15 cm blokaj kalınlığı.
􀂾 Blokaj altı topraktır.
􀂾 Toprak seviyesi döşeme üstünden 40 cm aşağıdadır.
Yukarıdaki bilgiler kılavuzunda çizime başlanır. Bu bilgiler mimari proje plan, kesit
ve detay çizimlerinden yararlanılarak elde edilir
􀂾 Çizime önce temel, duvar, döşeme ve blokajın dış çizgilerinin çizimi ile
başlanır. Bu işlem kagir döşemeler ile aynıdır (Şekil 1.2).
􀂾 Daha sonra yalıtım yapılacak olan malzemelerin ve döşeme kaplamasının,
sıvanın dış çizgileri çizilir. Bu çizimde 7 cm kalınlığında kör ahşap döşeme
kullanılmaktadır. Yani 5 cm kalınlığındaki kadranlar üzerine 2 cm kalınlığında
kaplama yapılmıştır. Kadranların arasına ise ısı yalıtım malzemesi döşenmiştir.
Kadranların arası merkezden merkeze 50 cm dir.(Şekil 1.6)
􀂾 Isı yalıtımı kalınlığı 5cm’dir.
􀂾 Su ve neme karşı yalıtım kalınlığı 2 cm dir.
􀂾 Su ve neme karşı yalıtım malzemesi üst şapı en az 5 cm
􀂾 Kaplama malzemesi ise 2 cm düşünülmelidir.
Şekil 1.6: Ahşap döşeme yalıtım dış çizgileri
􀂾 Isı, su ve neme karşı olan yalıtımların dış çizgileri çizildikten sonra gerekli olan
taramalar yapılır. Duvar, betonarme temel duvarı, ahşap kaplama, yalıtım
taramaları, blokaj ve toprak taramaları kuralına uygun çizilir (Şekil 1.7).
Şekil 1.7: Ahşap döşemede yalıtım tarama yapılmış
􀂾 En son olaraktan detayın içinden bir çizgi çizilir. Bu çizginin yanına yukarıdan
aşağıya doğru bütün malzeme isimleri sırayla yazılır. (Şekil 1.8)
Şekil 1.8: Ahşap döşeme yalıtım tamamlanmış detay
1.2.Temel Yalıtım Detayı
1.2.1. Tanımı
Temellerin yeraltı suyu, su ve neme karşı yapılan yalıtımlarının çizim detaylarıdır.
1.2.2. Çeşitleri
Temellerde yapılan yalıtım çeşitleri çizimi, ikiye ayrılmaktadır. Bunlar:
􀂾 Su ve Neme Karşı Yapılan Yalıtım: Temelleri yeraltından ve yer üstünden
gelebilecek yeraltı suyu, yağmur suyu ve neme karşı korumak için yapılan
yalıtım detaylarının çizimidir.
􀂾 Isıya Karşı Yapılan Yalıtım: Temellerin iç tarafında kullanılan oda depo vb.
yerleri dışarıdan gelebilecek soğuğa karşı korumak için yapılan yalıtım
detaylarının çizimidir.
Her ikisi de aynı anda temele uygulanır. Çizimleri beraber yapılır.
1.2.3. Şekilleri
Temelde yapılan yalıtımın baskı duvarlı olup olmamasına göre değişmektedir. Bunlar;
􀂾 Baskı Duvarlı Temel Yalıtımları: Dış tarafında baskı duvarı yapılan temel
yalıtım şekli.
􀂾 Baskı Duvarsız Temel Yalıtımları: Dış tarafında baskı duvar olmayan temel
yalıtım şekli.
1.2.4. Çizim Uygulamaları
Çizim uygulamalarına başlanırken dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bunlar:
􀂾 Temelin özelliklerini bilmelisiniz.
􀂾 Temelin baskı duvarlı mı? Yoksa baskı duvarsız mı? olduğunu bilmelisiniz.
􀂾 Detay çizimlerinde çizim bittikten sonra normal ölçülendirme yapılmaz. Bir
çizgi çekilir ve yukarıdan aşağı malzeme isimleri sıralanır.
􀂾 Mimari kat planı üzerinden detay çizilecek nokta tespit edilir ve sadece bu
noktanın veya seçilen başka noktalar varsa oraların çizimi yapılır.
􀂾 Çizilecek olan detayda kullanılan yalıtım malzemesi özelliğine göre
taranmalıdır (Şekil 1.1)
􀂾 Detay çizimlerinde ölçek 1/2, 1/5 veya 1/10’dur.
Temel Örnek Çizim:
􀂾 Temel Betonarme
􀂾 Temel genişliği 50 cm
􀂾 Dışında ısı ve ses yalıtımı var
􀂾 Döşeme kalınlığı 12 cm.
􀂾 Toprak seviyesi döşeme üstünden 40 cm aşağıdadır
􀂾 Bina dışında tretuvar var
􀂾 Blokaj kalınlığı 15 cm
Çizimde öncelikli olarak temelin, duvarın ve diğer yapı elemanlarının dış hat çizgileri
çizilir. Ölçüler mimari kat planları ölçüleridir. Kesit ve sistem detayından alınır. (Şekil 1.9)
Şekil 1.9: Sistem detayı, kesit ve kat planı
􀂾 Temelin, döşemenin, duvarların dış hatlarının çizilmesi. (Şekil 1.10)
Şekil 1.10: Temelin dış hatları
􀂾 Temelin dış hatları çizildikten sonra yalıtım malzemelerinin, sıvanın vb. yapı
malzemelerinin dış hatları çizilir (Şekil 1.11).
Şekil 1.11: Baskı duvarsız temel yalıtım ve yapı elemanları dış hatlar
􀂾 Bütün dış hatları çizimi tamamlandıktan sonra gerekli olan tüm taramalar
yapılır. (Şekil 1.12)
Şekil 1.12: Baskı duvarsız temel taramalar tamamlanmış
􀂾 En son temel duvarından yatay bir ölçü çizgisi çekilir ve yukarıdan aşağıya
doğru malzeme listesi (dıştan içe doğru yapım sırasına göre) yazılarak çizim
tamamlanır (Şekil 1.13).
Şekil 1.13: Baskı duvarsız temel detayı tamamlanmış
Aşağıdaki şekilde baskı duvarlı temel detayının bitmiş halini görmektesiniz (Şekil1.14).
Şekil 1.14 Baskı duvarlı temel yalıtım detayı

2. TOPRAK TEMASSIZ DÖŞEME YALITIM DETAYLARINI ÇİZMEK
2.1.Toprak Temassız Döşeme Yalıtım Detayı
2.1.1. Tanımı
Toprak temassız döşemelerin ısı, ses, su ve neme karşı yapılan yalıtımlarının çizim detayları.
2.1.2. Çeşitleri
Döşemelerde yapılan yalıtım çeşitleri çizimi ikiye ayrılmaktadır. Bunlar:
􀂾 Su ve Neme Karşı Yapılan Yalıtım: Toprak temassız döşemelerde teras
döşemeleri, çatı döşemeleri ve en yaygın olarak da düşük döşemelerde; yani
ıslak hacimlerde yapılan yalıtım detaylarının çizimidir.
􀂾 Isıya ve Sese Karşı Yapılan Yalıtım: Toprak temassız döşemelerde oda
hacimlerinin alt ve üst katlar arasındaki ısı ve sese karşı yapılan yalıtım
detaylarının çizimidir.
Her iki çeşit yalıtım şekli belirli döşemelerde beraber kullanılır, belirli döşemelerde ise
tek başlarına kullanılır. Bunlar:
􀂾 Teras Çatı Döşemelerinde ve Çatı Döşemelerinde: Su ve neme karşı, ısıya ve
sese karşı olan yalıtım beraber kullanılır ve detayları beraber çizilir.
􀂾 Normal Kat Oda Döşemelerinde: Sadece ısı ve sese karşı yalıtım yapılır ve
detayları çizilir. Çok özel durumlarda su ve neme karşı yalıtım yapılır.
􀂾 Düşük Döşemeler (Islak Hacimler) : Sadece su ve neme karşı yalıtım yapılır
ve detayları çizilir.
2.1.3. Şekilleri
Toprak temassız döşeme yalıtım detaylarının şekilleri yalıtım yapılan döşemeye göre
değişmektedir. Bunlar:
􀂾 Betonarme Plak Döşemeler: Yönetmelikler gereği en az 12 cm olan ve en
yaygın döşeme uygulama şeklidir. En çok plak döşeme yalıtım detayı çizilir.
􀂾 Betonarme Asmolen Döşemeler: Asmolen tuğlasının ısı ve sese karşı yalıtım
özelliği olduğu için genellikle zemin katı dükkân ve 1. Katı daire olan binaların
zemin ve 1. Kat arasındaki döşemelerinde kullanılan uygulama şeklidir.
􀂾 Çelik Döşemeler: Çelikten yapılan döşemelerin yalıtım detaylarıdır. Çok
kullanılan bir döşeme türü değildir.
􀂾 Ahşap Döşemeler: Ahşaptan yapılan döşeme yalıtım detaylarıdır. Çok
kullanılan bir döşeme türü değildir.
2.1.4. Çizim Uygulamaları
Çizim uygulamalarına başlarken dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bunlar:
􀂾 Döşemenin çeşidinin özelliklerini bilmelisiniz.
􀂾 Döşeme şeklini bilmelisiniz.
􀂾 Detay çizimlerinde çizim bittikten sonra normal ölçülendirme yapılmaz. Bir
çizgi çekilir ve yukarıdan aşağı malzeme isimleri sıralanır.
􀂾 Mimari kat planı üzerinden detay çizilecek nokta tespit edilir ve sadece bu
noktanın veya seçilen başka noktalar varsa oraların çizimi yapılır.
􀂾 Çizilecek olan detayda kullanılan yalıtım malzemesi özelliğine göre
taranmalıdır (Şekil 1.1).
􀂾 Detay çizimlerinde ölçek 1/2, 1/5 veya 1/10’dur.
Döşeme Örnek Çizim:
􀂾 Betonarme plak döşeme
􀂾 Döşeme kalınlığı 12cm
􀂾 Tesviye betonu 5cm. ve yalıtım üzerinde 5 cm şap vardır
􀂾 Döşeme üstünde ısı ve ses, su ve neme karşı yalıtımı var. Döşemede ince 3 cm
kalınlığında ısı ve ses yalıtım plakası kullanılmıştır
􀂾 Kiriş yüksekliği 50 cm ve genişliği 40 cm dir
􀂾 Duvar kalınlığı 30 cm, duvarın iç tarafında ısı ve sese karşı yalıtım vardır
Yukarıda verilen ölçüler mimari kat planları, kesit ve sistem detayından alınır (Şekil2.1).
Şekil 2.1: Sistem detayı, kesit ve kat planı
􀂾 Çizime öncelikli olarak döşemenin, duvarın ve kirişin dış hatlarının çizilmesiyle
başlanır (Şekil 2.2).
Şekil 2.2: Döşemenin dış hatları
􀂾 Döşemenin dış hatları çizildikten sonra yalıtım malzemeleri, sıvanın vb. yapı
malzemelerinin dış hatları çizilir. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta
vardır. Döşeme üstünde kullanılan ısı ve sese karşı yalıtım malzemesinin
kalınlığı 3 cm dir. Bu malzeme yük taşımaya dayanıklı yalıtım malzemesidir.
Duvarların iç tarafında kullanılan ısı ve sese karşı yalıtım malzemesi ise 5 cm
kalınlığında normal ısı ve sese karşı yapılan yalıtım malzemesi uygulamasıdır
(Şekil 2.3).
Şekil 2.3: Döşemenin yalıtım ve yapı elemanları dış hatlar
􀂾 Bütün dış hatları çizimi tamamlandıktan sonra gerekli olan tüm taramalar
yapılır. (Şekil 2.4)
Şekil 2.4: Döşeme taramalar tamamlanmış
􀂾 En son olarak döşemeden aşağıya doğru bir ölçü çizgisi çekilir ve yukarıdan
aşağıya malzeme listesi yazılarak çizim tamamlanır. (Şekil 2.5)
Şekil 2.5: Döşeme detayı tamamlanmış
Aşağıdaki şekillerde detay çizilmiş döşeme şekillerini görmektesiniz (Şekil 2.6, Şekil
2.7, Şekil 2.8, Şekil 2.9, Şekil 2.10).
Şekil 2.6: Asmolen döşeme detayı
Şekil 2.7: Çatı arası kullanılan ahşap oturtma çatı yalıtım detayı
Şekil 2.8: Çatı arası kullanılmayan ahşap oturtma çatı yalıtım detayı
Şekil 2.9: Üzerinde gezilmeyen teras çatı detayı
Şekil 2.10: Üzerinde gezilen teras çatı detayı

KAYNAK:www.megep.meb.gov.tr

ÜÇKAR SÜT GIDA VE ZİRAİ ÜRÜN. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.Kapat