CONTA VE AKSESUAR

ŞEKİL VE RESİMLERİ GÖREMİYORSANIZ www.megep.meb.gov.tr ADRESİNDEN İLGİLİ MODÜLÜ AÇARAK İNCELEYEBİLİRSİNİZ.

1. CONTA KANALLARINI TEMİZLEME
1.1 Conta
1.1.1. Tanımı
PVC doğrama elemanları birleşim yerlerindeki açıklıklardan ( cam – kasa, kanat –
kasa, cam – kanat ve kasa – duvar) girebilecek hava, yağmur suyu, toz girişi ve dış ortamdan
gelen gürültüyü önlemek amacıyla kullanılan kauçuk esaslı izolasyon malzemelerine conta
denir.
Resim 1.1: PVC doğramada kullanılan contalar
Contalar sektörde özellikle EPDM kauçuktan imal edilmektedir.
EPDM : ETİLEN PROPİLEN DİEN MONOMER
EPDM kauçuk Etilen, Propilen, Dien, Monomer kelimelerinin baş harflerinden
oluşmaktadır. EPDM; kapı ve pencere sektörlerinde kullanılan, dış hava şartlarına dayanımı
özel olarak geliştirilmiş sentetik bir kauçuk tipidir.
EPDM kauçuklarının tercih edilmesinin nedeni, dış hava şartlarının yanı sıra ozon ve
kimyasallara karşı mükemmel direnç göstermesidir. Uygun olmayan kauçuk ve kauçuk
benzeri ürünler, oksijenden (O2) etkilenir. Bu etkilenme, kendini yüzeyde çatlama, kırılma
veya yumuşama şeklinde gösterir. Kauçuklara bu etkilenmeyi önlemesi için çeşitli maddeler
ilave edilir. Fakat EPDM kauçuk havadaki oksijenden etkilenmediği için madde ilavesine
gerek kalmaz ve ürünün uzun yıllar çalışmasını sağlar.
1.1.1.1. Conta Üretiminde EPDM Kauçuğun Tercih Edilme Nedenlerini Aşağıdaki gibi
Sıralayabiliriz.
• Elastikiyet Özelliği
Gerdirme, burkulma, sıkıştırma gibi nedenlerden dolayı deforme oranı diğer contalara
oranla EPDM conta da minimumdur. Bu oran Avrupa şartnamelerinde geçerlidir
• Aşınma Dayanımı Özelliği
Sürtünmeden dolayı meydana gelen aşınmalarda EPDM conta diğerlerine oranla daha
fazla dayanım gösterir.
• EPDM Contanın Kalite İstikrarı
Birim ağırlığın sabitliğini, kesit ölçülerinde uygulanan kontrolü ve sıkı toleransları
piyasadaki hiçbir contada bulmak mümkün değildir.
Ayrıca; EPDM kauçuk, suya ve U.V. ışınlarına en dayanıklı kauçuktur ve uzun
ömürlüdür.
1.1.1.2 Kauçuk Esaslı (EPDM) Contanın Özellikleri
• Uzun Ömürlü Olma Özelliği
EPDM, conta malzemesinin ana özelliğidir. Fiziksel etkenlere karşı koymada, ısıda,
yaşlanmaya ve diğer laboratuvar testlerinde hiçbir malzeme EPDM contanın yerini tutamaz.
• Ozona Karşı Mukavemet Göstermesi
Atmosferdeki ozonun etkisiyle contalar üzerinde meydana gelen çatlamalar EPDM
conta üzerinde oluşmaz. Bu özelliğinden dolayı tüm otomobil endüstrisinde EPDM conta
kullanılmaktadır.
1.1.1.3 Conta Üretim Aşamaları
Aşağıdaki resimlerde conta üretim aşamalarını daha iyi görebileceksiniz.
Conta üretim hattındaki her aşama Paketlemeler otomatik olarak
bilgisayar ile kontrol edilmektedir. yapılıp, conta bobinleri dış etkenlerden
korunmaktadır.
EPDM conta eksturuder hattında tam Projeksiyon cihazı gölge yöntemi
otomatik olarak üretilmektedir. ile contayı 10 misli büyültüp; 0.01
hassasiyette ölçüm yapmaktadır.
Resim 1.6: Kasa – kanat kesitinde conta yerlerinin gösterilmesi.
1.1.2 Çeşitleri
1.1.2.1 Cam Contası
PVC doğramalara monte edilen camların sabitleştirilmesinde, su, toz vb. etkenlere
karşı izolasyonda kullanılır. Bu contalar 4 – 17 mm ve 20 mm ve 4 – 20 mm yüksekliğinde
üretilir. 4 -17 m yüksekliğindeki cam contasının ağırlığı 75 gr/m dir (bkz. Şekil 1.1).
20 mm yüksekliğindeki cam contası ise 55 gr/m olarak üretilmektedir (bkz. Şekil 1.2).
1.1.2.2 Kapak Contası
Bu contalar 45 gr/m ağırlığında üretilirler (bkz. Şekil 1.3).
1.1.2.3; Kanat Altı Kasa Contası
PVC kanat doğramalarının alt kısmında kasa contası olarak kullanılır. 46 gr/m olarak
üretilir (bkz. Şekil 1.4).
1.1.2.4 Orta Conta
Orta contalar 75 gr/m ağırlığında üretilirler (bkz. Şekil 1.5).
1.1.2.5 Kör Kasa Contası
Bu tip contalar kör kasalar da kullanılır. 42 gr/m olarak üretilirler (bkz. Şekil 1.6).
1.1.2.6 Çıta Kanalı Kapama Contası
Çıta kanalında kapama amacıyla kullanılan çıta kanalı kapama contaları 50 gr/m.
olarak üretilir (bkz. Şekil 1.7).
1.1.2.7 Orta Conta Kanalı Kapama Contası
Çerçevelerin orta kısımlarında kullanılan conta kanalının kapatılması amacıyla üretilir.
Bu contalar 20 gr/m ağırlığında üretilir (bkz. Şekil 1.8 ).
Not ;
􀂃 Yukarıda örnekleri verilen contalar opsiyonel özellikte olup, üretici firmalara bağlı
olarak özellikleri değişkenlik gösterebilir.
􀂃 Gr. / M.: 1 metre uzunluğundaki contanın gram cinsinden ağırlığını simgelemektedir.
1.2. Conta Kanalları
1.2.1 Tanımı
PVC doğramalarda izolasyon amaçlı kullanılan contaların takılabilmesi için doğrama
elamanı olan profillerin üretimi sırasında, gerekli yerlere profil boyunca bırakılan kanallara
conta kanalı denir.
1.2.2 Önemi
Conta kanalı olmadan contanın PVC doğramalarda kapı ve pencerelere elemanlarına
takılabilmesi söz konusu olamaz. Contalar kapı ve pencerelerde su, ses, toz vb. dış etkenlerin
geçişini engeller.
1.3. Conta Kanallarını Temizleme Kuralları
Gerekli çalışma güvenliği sağlandıktan sonra:
􀂾 Kanal temizliğine başlamadan önce kanalın bulunduğu profil sabitlenmelidir.
􀂾 Ara kayıt bağlantı yerlerinde conta kanalı açılarak diğer kanala geçiş sağlanmalıdır
(bkz. Resim 1.7-a).
􀂾 Conta kanal içi çapakları tamamen temizlenmelidir (bkz. Resim 1.7-b).
􀂾 Basınçlı hava ile kanal içinde oluşan talaş ve tozların temizliği unutulmamalıdır.
Resim 1.7 a,b: Conta kanalları ve temizlenecek kısımlar
1.4. Conta Kanallarının Temizlenmesi
Conta kanalları otomatik ve manüel olarak iki şekilde temizlenir. Kapı ve pencere
imalatının tam otomatik olarak yapıldığı yerlerde CNC makinelerinde conta kanallarının
temizlenmesi otomatik olarak yapılmaktadır.
Manüel temizleme uygulama aşamaları
􀂾 Montaja başlamadan önce çerçeveyi sabitleyiniz.
􀂾 Conta kanalını kapatan kaynak çapaklarını temizlemek için uygun aleti seçiniz.
􀂾 İskarpela ile kaynak çapaklarını alınız. (bkz. Resim 1.8)
􀂾 Avuç taşlama aleti ile kanal, contanın sorunsuz biçimde yerleştirilmesi için
taşlayınız (bkz. Resim 1.9)
Resim 1.8 İskarpela ile kaynak sonrası Resim 1.9 Conta kanalının avuş
oluşan çapakların temizlenmesi aletiyle taşlanması
􀂾 Temizleme sonrası kanalda biriken talaş ve tozları basınçlı hava ile temizleyiniz.
Resim 1.10: Conta kanalı düzeltilmiş PVC doğrama köşe detayı
Not: Temizlik sonrası kanaldaki toz ve talaş kalıntılarının alınmaması contanın kanala tam
oturmasına engel olacaktır. Bu durum contanın görevini tam olarak yapmasını engelleyecektir.

2. CONTA TAKMA
2.1. Conta Takma
2.1.1. Tanımı
PVC doğramalarda, contaların doğrama elemanları üzerindeki kanallarına tekniğine
uygun yerleştirilmesine denir.
2.1.2. Önemi
PVC doğramaların giderek daha fazla tercih edilmesi; olumsuz hava şartlarında, ses
kirliliğinin yoğun olduğu alanlarda vb. durumlarda kaliteli yalıtım sağlamasından
kaynaklanmaktadır.
Kaliteli yalıtımın sağlanmasındaki püf noktalardan biri de kaliteli conta kullanımıdır.
Bu nedenle PVC doğramalarda conta kullanımı son derece önemlidir.
Contasız PVC kapı ve pencerelerin diğer doğramalarla (ahşap ve alüminyum
doğramalar) hiçbir farkı olmayacaktır. Tekniğine uygun takılmayan conta beklenen
izolasyonu sağlayamayacağından, kullanımda yapılan PVC doğrama kalitesinin genel
anlamda düşmesine neden olacaktır.
2.2. Conta Takma Kuralları
􀂾 Gerekli çalışma güvenliği sağlanır.
􀂾 Tahliye kanalı çerçevenin alt kısmında olacağından contanın ek yeri de
çerçevenin üst kısmında olmalıdır (bkz. Resim 2.11a,b ).
Resim 2.1 a,b:Tahliye kanalı ile conta ek yeri
􀂾 Conta yönüne göre takılmalıdır.
􀂾 Kanallara yerleştirilen contalar el aparatları ile tam oturtulmalıdır.
􀂾 Köşelerde contaların 45ο eğimle kesilmesine dikkat edilmelidir.
􀂾 Kesilen conta köşeleri yapıştırılmalıdır.
2.3. Contanın Kanat Boşluğuna Takılması
İşlem Basamakları
􀂾 Conta takılmadan önce gerekli çalışma güvenliği sağlayınız.
􀂾 Conta çerçevenin üst bölüm orta noktasından başlayarak kanala yerleştiriniz.
􀂾 Kanala yerleştirilen contayı el aparatı ile iyice sağlamlaştırınız. (bkz. Resim 2.2,b)
Resim 2.2 a,b: Contanın el aparatı yardımıyla kanala oturtulması
􀂾 Conta ek yerinde conta uçlarını birbirine yapıştırıcı ile yapıştırınız.
Resim 2.3 a,b: Conta uçlarının birleştirilerek yapıştırılması
􀂾 Köşelerde 45 ο açıyla contalar kesiniz. Kesilen contalar kanala tamamen
oturtulduktan sonra kesilen kısımları tekrar yapıştırınız. (bkz. Resim 2.4)
Resim 2.4: Kanal köşelerine gelen contanın 45 o açıortayında kesilmesi
􀂾 Son kez el aparatıyla contanın kanala tam oturtulması sağlayınız.
Not: Bazı PVC profil üretici firmaları, profili contasıyla bir bütün halinde ürettiklerinden
sonradan conta takma gibi bir işlem söz konusu değildir.

3. AKSESUARLARI TAKMA
3.1. Aksesuar
3.1.1. Tanımı
Kapı ve pencere kullanımının rahat bir şekilde olması için üretim aşamasında kasa ve
kanatlara takılan tamamlayıcı elemanlara aksesuar denir. Plastik, demir ve alüminyum
gövdeli yapılır.
3.1.2. Çeşitleri
3.1.2.1. Kapı, Pencere Kolu
Kapı ve pencere kanatlarının tutularak rahatça açılmasını ve kapatılmasını sağlamak
amacıyla kullanılan tamamlayıcı elemanlardır.
Resim 3.2: a,b,c: Pencere kolu çeşitleri
3.1.2.2 İspanyolet
Kapı ve pencere kanatlarını farklı noktalarda aynı anda kavrayıp kilitlemeye yarayan
tamamlayıcı doğrama elemanıdır. Bu elemanlar pencere ve kapı kanatları için farklı boylarda
üretilmektedir (bkz. Resim 3.3).
a) Kilitli kapı ispanyoleti
85 - 92 mm eksen mesafelerinde,
1600 ile 1800 mm. boylarında üretilmektedirler.
b) Kapı ispanyoleti
40 mm eksen mesafesinde,
1600 ile 2000 mm uzunlukları arası ölçülerde
üretilmektedir.
c) Pencere ispanyoleti
15.5 mm eksen mesafesinde,
400 ile 2000 mm uzunluklar arası ölçülerde üretilmektedir.
d) Pencere ispanyoleti
7.5 mm eksen mesafesinde,
400 ile 2000 mm uzunluklar arası ölçülerde üretilmektedir.
Resim 3.3. a,b,c,d: İspanyolet çeşitleri
3.1.2.3 İspanyolet Karşılığı
Kanatlara takılın ispanyolet kapatıldığında hareketli pimleri tutarak kanadın açılmasını
engelleyen (stop görevi gören) yardımcı elemanlardır.
Resim 3.4: Çeşitli ispanyolet karşılıkları
3.1.2.4 Kilit ve Bareller
Kapıları kilitlemeye yarayan, anahtar olmadan açılmayan tamamlayıcı elemanlardır.
Oda kilidi Banyo-WC Dış kapı
Resim 3.5: Kilit ve barel çeşitleri
3.1.2.5: Menteşe
Kanatların açılabilir şekilde kasaya bağlanmasını sağlayan yardımcı elemanlara denir.
Resim 3.6: Menteşe çeşitleri ve menteşe uygulaması
3.1.2.6: Vidalar
Aksesuarları gerekli yerlere bağlamaya yarayan gövdesi burgulu yardımcı gereçlerdir.
Resim 3.7: Değişik yapı ve ölçülerde vida çeşitleri
3.1.2.7 Sürme Kanat Aksesuarları
Pencere ve kapı kanatlarının sağa ve sola sürülerek açılmasına ve kapanmasına olanak
sağlayan tamamlayıcı gereçlerdir.
a: Sürme kanat rayı b: Sürme kanat uygulaması
c: sürme kanat ispanyolet karşılığı
Resim 3.8. a,b,c: Sürme kanat aksesuarları
3.1.2.8 Çift Açılım Kanat Aksesuarları
Kapı ve pencerelerin sağa ve sola dönerek açılması yanında, havalandırma sağlamak
için düşerek açılmasını sağlayan tamamlayıcı elemanlardır.
Aşağıda çift açılım aksesuarı takılmış pencere kanadının çalışma şekilleri
görülmektedir
Resim 3.9.a,b,c,d,e,f: Çift açılım kanat aksesuar uygulama örnekleri
3.2 Aksesuar Takma
3.2.1 Tanımı
Kol, kilit, menteşe ve benzeri aksesuarların doğrama üzerindeki gerekli yerlere
kuralına uygun olarak vida vb. bağlayıcılar kullanarak bağlanması işlemine denir.
3.2.1 Önemi
Aksesuar; PVC malzeme kullanılarak üretilen kapı ve pencere elemanlarının
çalışabilecek (hareket edebilecek) şekilde birbirlerine bağlanması ve kolaylıkla bu
hareketleri yapabilmemize olanak vermesi açısından önemlidir.
3.3. Aksesuar Takma Kuralları
􀂾 Gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır.
􀂾 Üretici firmanın vermiş olduğu detaylara uyulmalıdır.
􀂾 Pencere kanatlarında kanat yüksekliğinin 110cm’ yi aşması halinde 3. menteşe
takılır. Yükseklik daha da arttıkça menteşe sayısı da artırılır.
3.4 Aksesuarın Takılması
Aşağıda bazı aksesuarların montaj aşamalarına ait örnekler göreceksiniz.
3.4.1 Menteşe Takma
􀂾 Gerekli güvenlik önlemleri alınız.
􀂾 Menteşe takılacak kanatları montaj işlemi için sabitleyiniz.
􀂾 Kanatlarda alt ve üst kısımlardan 10 cm içeriden markalayınız.
Resim 3.10.a,b: Menteşe yerinin markalanması
􀂾 Menteşe karşılığını kanat üzerindeki markalanan yerlere vidalayınız.
Resim 3.11.a,b,c: Matkap uçlu vida ile Resim 3.12: Çalışma boşluğu aparatının
menteşenin vidalanması kasa kanat arasına yerleştirilmesi
􀂾 Çalışma boşluğu aparatını kanadın alt, üst ve ispanyolet tarafına yerleştiriniz.
􀂾 Kanadı ispanyolet yönünde kasa kayıtına yaklaştırarak menteşe yerini
markalayınız.
Resim 3.13: Çalışma boşluğu aparatlarının Resim 3.14: Menteşenin kasa üzerine
kasa ve kanat arasına yerleştirilmesi markalanması.
􀂾 Menteşe karşılığını kasaya vidalayınız.
Resim 3.15.a,b: Menteşe karşılığının kasaya bağlanması
􀂾 Kanadı menteşelere denk gelecek şekilde kasaya oturtarak menteşe pimini takınız
3.4.2 Kapı ve Pencere Kolu Takma
3.4.2.1 Kapı Kolunun Takılması

KAYNAK:www.megep.meb.gov.tr

ÜÇKAR SÜT GIDA VE ZİRAİ ÜRÜN. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.Kapat