KİŞİSEL BAKIM CİHAZLARI

1. SAÇ KURUTMA MAKİNESİ
1.1. Saç Kurutma Makineleri
Resim 1.1: Saç kurutma makinesi
Evlerde ve güzellik salonlarında sıklıkla kullanılan bir elektrikli cihazdır. Saç kurutma
makinesi dışarıdan aldığı havayı gövdesi içindeki parçalarla ısıtıp veya basıncını arttırarak
saça üfler. Böylece saçın kurumasını ve şekil almasını sağlar. Kullanım alanına göre çeşitli
şekil ve güçlerde yapılmaktadır. Eğer saç kurutma makinesi kuaförlerde, güzellik
salonlarında kullanılacaksa güç ve yapısı biraz daha büyük olur. Güzellik salonlarında
kullanılan makineler 2000 Watt gücüne kadar yapılırlar. Bunlara profesyonel saç kurutma
makineleri denir. Güçleri 150 Watt ile 2000 Watt arasında değişir.
Saç kurutma makinelerinin başlıca parçaları şunlardır:
Ø Gövde
Ø Isıtıcı (Rezistans)
Ø Motor
Ø Pervane
Ø Kademe Anahtarı
Ø Diyot
Ø Termik
Ø Dar fön başlığı
Ø Difüzör
Ø Fişli Kablo
1.1.1. Gövde
Saç kurutma makinesi olarak piyasada birçok cihaz bulunmaktadır. Her birinin farklı
farklı gövde şekilleri vardır. Gövde makinenin dış etkilerden zarar görmemesi için genellikle
plastik maddeden yapılmıştır.
Resim 1.2: Çeşitli saç kurutma makine gövdeleri
1.1.2. Isıtıcı (Rezistans )
Saç kurutma makinesinin sıcak hava üflemesini sağlayan cihazdır. Rezistans 300
Watt-2000 Watt arasında yapılır. Kademe anahtarından ayarlayarak makinenin ılık ve sıcak
üflemesi sağlanır. Rezistans devreye seri bağlanmıştır. Rezistansın belli bir kısmına motor
paralel bağlanmıştır. Makine gövde şekline göre çeşitli şekillerde gövde içine
yerleştirilmiştir. Rezistans büyük güçlerde yapıldığında yüksek ısıdan dolayı gövdede erime
ve şekil bozukluğu meydana getirir. Bunu önlemek için rezistans gövdeden amyant ile izole edilmiştir.
Resim 1.3: Saç kurutma makinesinin rezistansı
1.1.3. Motor
Saç kurutma makinelerinde DC motor kullanılır. Kademe anahtarından motorun hızı
ayarlanır. Motor, rezistansın belli bir kısmına paralel bağlanmıştır. Çünkü motor küçük
gerilimlerde çalışır. Bu gerilim köprü diyot ile doğrultularak motora verilir. DC motor
kullanılmasının sebebi, devir sayılarının daha ucuz düzeneklerle ayarlanabilmesidir. Gerilim
değerlerini değiştirerek istediğimiz devirde döndürebiliriz. 220 Volt AC gerilimi diyotlar
(ikili diyot, köprü diyot ) yardımı ile doğrultularak motora uygulanır.
Resim 1.4: Saç kurutma makinesinin motoru
1.1.4. Pervane
Arka gövdede bulunur. Motor miline bağlanmıştır. Dışarıdan alınan havayı rezistans
üzerine iletir. Yumuşak plastikten yapılmıştır. Bazen filtreden geçen saçlar veya yabancı
cisimler pervaneye toplanır. Zamanla motor pervaneyi döndüremez ve yanar. Pervane boşa
çıktığında motor sonsuz devir yapmak ister ve yanar.
Resim 1.5: Saç kurutma makinesinin pervanesi
1.1.5. Kademe Anahtarı
Saç kurutma makinesinin çalıştırılıp durdurulmasını, sıcak mı soğuk mu üfleyeceğini,
hızlı mı yavaş mı döneceğini ayarlar. Kademe anahtarları markaya göre değişik şekil ve
ebatlarda olabilir. Ama normali iki konumlu anahtardır. Bazı makinelerde bir de sıcaklık
ayarı için bir anahtar daha vardır.
Resim 1.6: Çeşitli saç kurutma makine gövdeler
1.1.6. Diyot
Saç kurutma makinelerinde kademe anahtarında normal doğrultmaç diyotu vardır. Bir
de motora giden alternatif gerilimi (AC) DC’ye çevirmek için köprü diyot bulunur. Kademe
anahtarında bulunan diyot AC gerilimin bir alternansını geçirmez. Böylece motora düşük
gerilim gitmiş olur, bu nedenle motor yavaş döner. Yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi D1
diyotu 220VAC gerilim uygulandığında anahtar 1 konumunda iken akım D1 diyotu
üzerinden geçer. Bu durumda devrenin çıkış geriliminin etkin değeri (Vç) giriş geriliminin
tepe değerinin (Vp) yarısına eşittir. Giriş geriliminin tepe değeri etkin değerin 1,41 ( 2 )
Eğer D1 diyotu devrede değil ise bu durumda çıkış geriliminin değeri giriş gerilimine
eşit olacağından motora 220V gerilim uygulanmış olacaktır.
Resim 1.7: Saç kurutma makinelerindeki diyot ve köprü diyotlar
1.1.7. Termik
Rezistans devresine bağlanarak herhangi bir aşırı akımda devreyi açan devre
elemanıdır. Termik ısıya duyarlı bir kontaktır. Rezistansın herhangi bir sebepten dolayı aşırı
akım çekmesi ya da o bölgenin aşırı ısınmasından dolayı termik devreyi açar ve makine durur.
Resim 1.8: Saç kurutma makinesindeki termik
1.1.8. Dar Fön Başlığı
Saç kurutma makinesinde gövde, içeride oluşan havayı daha dar bir alandan geçirmek
maksadı ile makine uç kısmına takılır. Böylece makinedeki hava daha çok basınç ile saça uygulanmış olur.
Resim 1.9: Çeşitli saç kurutma makinelerindeki hava toplayıcılar
1.1.9. Difüzör
Saçları çok olan şahıslar için saç diplerinin daha rahat kurutulması için kullanılır.
Makine ön gövdesine takılarak sivri uçlardaki hava boşlukları yardımı ile sıcak hava saç
diplerine daha rahat ulaşır.
Resim 1.10: Çeşitli saç kurutma makinelerinin difüzörleri
1.1.10. Fişli Kablo
Saç kurutma makinesine 220 Voltun iletilmesini sağlar. Genellikle 2x1 mm2 kablo kullanılır.
1.2. Saç Kurutma Makinesinin Çalışması
Fişli kablo prize bağlandığında 220 Volt kademe anahtarına iletilir. Anahtar 1
konumuna alındığında akım diyot üzerinden ısıtıcının bir kısmından motora iletilir. Motor
dönmeye başlar. Motor miline bağlı olan pervane, havayı emerek rezistans üzerine üfler.
Hava toplayıcıdan hava, ılık olarak çıkar. Anahtar 2 konumuna alındığında akım direkt ısıtıcı
ve motordan geçer. Rezistans üzerine üflenen hava, hava toplayıcıdan sıcak olarak çıkar.
Resim 1.12: Saç kurutma makinesi iç görünüşü
1.3. Elektrik Prensip Şeması
Şekil 1.2’de görüldüğü gibi hız anahtarında bir diyot vardır. Anahtar 1 konumunda
iken, akım diyot üzerinden geçer. Gerilimin bir kısmı kırpılır ve böylece motor yavaş döner.
Anahtar 2 konumuna alındığında motor ve rezistansa direkt 220 Volt gerilim gelir ve motor hızlı döner.
Termik direk motor devresine ve rezistans devresine seri bağlanmıştır. Rezistans veya
motorda herhangi bir problemden dolayı fazla akım geçtiğinde termikten de geçeceği için
hemen devreyi açar. Saç kurutma makinesini korur.
Şekil 1.2: Saç kurutma makinesinin elektrik devresi
Yukarıda bir saç kurutma makinesinin elektrik devre şemasını görmektesiniz.
Görüldüğü gibi termik ve motor rezistansa seri bağlanmıştır. Hız ve ısı anahtarı ayrıdır.
Isıtıcı devreye kademeli olarak verilebilir. Dolayısı ile farklı ısılar elde edilebilir. Hız
anahtarında bulunan diyot yukarıda da anlatıldığı gibi gerilim bölücü olarak kullanılır.
1.4. Arızalarını Gidermek
Saç kurutma makinelerinde görülen başlıca arızalar şunlardır:
Ø Motor çalışmıyor, rezistans ısıtmıyor.
Ø Makine hava üflemiyor, fakat ısı düğmesine bastığımızda rezistans kızarıyor.
Ø Kademe anahtarını değiştirdiğimiz halde hız farkı yok.
Ø Gövdede deformasyon, erime var.
Ø Hızlar arasında kademe farkı var, ama ısılar arasında ısı farkı yok.
Ø Isıtıcı belli bir müddet çalışırken birdenbire durdu. Çalışmıyor.
Ø Makine çalışırken motor yavaş yavaş duruyor.
Ø Makine sağlam, prizde enerji var. Fakat çalışmıyor.
1.4.1. Saç Kurutma Makinesinin Çalışmama Nedenleri
Ø Makinenin bağlı olduğu prizde enerji olmayabilir:
Şebeke kablosunda gerilim olup olmadığına bakılır. Gerilim yoksa hattın sigortası
kontrol edilir. Gerilimi kontrol etmek için AVO metre ile ölçüm yapmak daha doğrudur.
Kontrol kalemiyle ölçümde sadece faz kablosu anlaşılabilir. Nötr hattı kopuk ya da ek alınan
yerde temas problemi olabilir. Bunun için ölçümlerimizi AVO metre ile yapmak daha doğrudur.
Ø Makine aşırı ısınmış ve kendiliğinden kapanmış olabilir:
Saç kurutma makinesi dar ve kapalı alanda çalıştırılıp arka gövdede bulunan hava
girişi kapandı ise makine içindeki termik atar. En az 20 dakika beklenmelidir. Termik
kontağı eski konumunu aldıktan sonra tekrar çalışacaktır.
Ø Makinenin kablosu kopmuş ya da zarar görmüş olabilir:
Cihazın içindeki kablolarda; yerinden oynamış, çıkmış ya da kopmuş kablo
görülüyorsa arıza giderilir, gerekiyorsa değiştirilir.
Ø Termik arızalı olabilir:
Termik AVO metre ile kontrol edilir. Bu parçanın kontrolünde AVO metre akım
geçirmelidir. Aşırı ısındığı zaman ise devreyi açmalıdır.
1.4.2. Rezistansın Isıtmama Nedenleri
Ø Rezistans kopuk olabilir:
Rezistans uçları AVO metre ile ölçülür. Herhangi bir değer göstermiyorsa kopmuştur.
Yenisi ile değiştirilir.
Ø Anahtar bozuk olabilir:
Isı anahtarı AVO metre ile kontrol edilir. Anahtar konum değiştirdiğinde AVO
metrede bir değişiklik yok ise anahtar yenisi ile değiştirilir. Yüksek ısıdan kontaklar zarar görmüş olabilir.
1.4.3. Makine Hava Üflemiyor, Fakat Isı Düğmesine Bastığımızda Rezistans
Kızarıyorsa Nedenleri
Ø Motor bozuk olabilir:
Pervanenin saçlardan ve yabancı cisimlerden dolayı sıkışmasıyla motor dönemez.
Makineyi çalıştırmaya devam ettirdiğimizde motor yanar. Yenisi ile değiştirilir.
Ø Köprü diyotlar zarar görmüş olabilir:
Köprü diyotlar bozulursa motora ya hiç enerji gitmez ya da direk AC gerilim gider.
Buda motorun zarar görmesine yol açar. AVO metre ile köprü diyot testi yapılır. Zarar
görmüş ise yeni ile değiştirilir.
1.4.4. Kademe Anahtarını Değiştirdiğimiz Halde Hız Farkı Yoksa Nedenleri
Ø Diyot zarar görmüş olabilir:
Diyot uçları AVO metre ile ölçülür. İki yönde de aynı değer gösteriyor ise diyot
bozulmuştur. Yenisi ile değiştirilir.
Ø Kademe anahtarı zarar görmüş olabilir:
Hız anahtarı AVO metre ile kontrol edilir. Anahtar konum değiştirdiğinde AVO
metrede bir değişiklik yok ise anahtar yenisi ile değiştirilir.
1.4.5. Gövdede Deformasyon, Erime Varsa Nedenleri
Ø Rezistans zarar görmüş olabilir:
Rezistansta sarkma meydana gelmiş olabilir. Tellerin sarımı düzeltilerek sorun giderilir.
Ø Termik arızalı olabilir:
Makine kapalı alanda çalıştırıldığında çok ısınır. Bunun sonucunda termik atması
gerekir. Yoksa bu yüksek ısıdan gövde zarar görecektir. Termikte geç atarsa gövdede de
erimeler meydana gelir. Termik değiştirilir.
1.4.6. Hızlar Arasında Kademe Farkı Var, Ama Isılar Arasında Isı Farkı Yoksa
Nedenleri
Ø Isı anahtarı arızalı olabilir:
Isı anahtarı AVO metre ile kontrol edilir. Anahtar konum değiştirdiğinde AVO metre
de bir değişiklik yok ise anahtar yenisi ile değiştirilir.
Ø Rezistanslar kopmuş olabilir:
Rezistans guruplara ayrıldığı için kopuk olup olmadığını AVO metre ile kontrol
ederiz. Rezistans değiştirilir.
1.4.7. Makine Çalışırken Motor Yavaş Yavaş Duruyorsa Nedenleri
Ø Motor sıkışmış olabilir:
Zamanla ısıdan dolayı motor yuvasına sıkışır. Miline saç parçası sarılmış olabilir.
Yenisi ile değiştirilir.
Ø Pervaneye yabancı cisim dolaşmış olabilir:
Pervanenin saçlardan ve yabancı cisimlerden dolayı sıkışmasıyla motor dönemez.
Makineyi çalıştırmaya devam ettirdiğimizde motor yanar. Yenisi ile değiştirilir.
1.4.8. Makine Sağlam, Prizde Enerji Var, Fakat Çalışmıyorsa Nedenleri
Ø Termik atmış olabilir:
Saç kurutma makinesi dar bir alanda çalıştırılıp arka gövdede bulunan hava girişi
kapandı ise makine içindeki termik atar. En az 20 dakika beklenmelidir. Termik kontağı eski
konumunu aldıktan sonra tekrar çalışacaktır.
Ø Enerji kablo zarar görmüş olabilir.
Cihazın içindeki kablolarda yerinden oynamış, çıkmış ya da kopmuş kablo
görülüyorsa arıza giderilir, gerekiyorsa değiştirilir.
1.5. Temizlik ve Bakımı
Hava giriş ızgarasında biriken saç parçaları temizlenir. Makine gövdesi kuru bez ile
silinir. Makine aparatları makineden çıkartılarak ıslak bez ile temizlenir.

2. TIRAŞ MAKİNELERİ
Teknolojinin hızla ilerlemesi ile jilet bıçaklarının yerini alan tıraş makinelerinin her
gün daha geliştirilmişi çıkmaktadır. Fakat bunlar çalışma prensibi olarak aynıdır. Makinenin
elek kısmına giren sakal, eleğin altında bulunan hareketli bıçaklar tarafından kesilir.
İlk çıkartılan tıraş makinesi ile en son çıkartılan tıraş makinesi arasında kullanım
rahatlığı, yüzü daha az tahriş etmesi, zaman, gürültüsüz çalışması, kablosuz çalışması, jel ile
çalışabilmesi vb. gibi farklılıklar teknoloji geliştikçe meydana gelmiştir. Tıraş makinelerinin
tek bıçaklı, iki bıçaklı, üç bıçaklı, oynar başlıklı, dairesel üç bıçaklı, yıkanabilen, tıraş jelli
olmak üzere çok çeşitleri vardır.
2.1. Üç Bıçaklı (Düz) Islak Kuru Tıraş Makineleri
Resim 2.1: Tıraş makinesi
Bu tıraş makineleri evlerde, seyahatlerde çok sıklıkla kullanılan tıraş makineleridir. Bu
tıraş makinelerinin eski tiplerinin iç yapısında Resim 2. 2’de görüldüğü gibi 220 Volt AC
gerilimi verdiğimizde bobinde manyetik alan meydana gelir. Manyetik alanda kalan nüve
mıknatıslanır. Karşısındaki gövdeye yaylarla tutturulmuş nüveyi hareket ettirir. V şeklindeki
nüveye bağlı olan bıçaklar sağa sola hareket ederek sakalı keser. Fakat bobin nüveli çalışan
tıraş makinesi, çok gürültü yaptığından nüve bobin yerine motor konulmuştur.
Resim 2.2: Eski bobinli tıraş makinesinin iç görünüşü
Motorun dairesel hareketini sağ sol hareketine dişli yardımı ile çevrilmiştir. Bu tip
tıraş makinelerinde ses daha aza indirilmiştir. Resim 2.3’te görüldüğü gibi bobin yerini
motor, V nüve yerini dişliler almıştır.
Resim 2.3: Motorlu tıraş makinesinin iç görünüşü
Tıraş makinelerinin başlıca parçaları şunlardır:
Ø Elektronik kart
Ø Pil yuvası, pil
Ø DC motor
Ø Enerji kablosu
Ø Bıçaklar
Ø Gövde
Ø Favori bıçağı
Ø Elektronik Kart
220 Volt AC gerilimi 12Volt DC gerilime çeviren ve ledli göstergeleri çalıştıran bir
kart bulunmaktadır. Kart üzerinde, tıraş makinesini çalıştırıp durduran basmatik tuşlar bulunmaktadır.
Resim 2.4: Tıraş makinesinin elektronik kartı
Ø Pil
Tıraş makinesinin şarjlı olanlarında bulunur. Resim 2.6’da resmi görülmektedir.
Pillerin şarj olma süresi ilk defa için 24 saat, normal şarj için 8 saattir. Bu şarj ile 45-55
dakika tıraş olabiliriz. Şarj edilebilir, doğaya zarar vermeyen nikel hidrid (kadmiyum, cıva
veya kurşun) içermez. Genellikle makinede arızanın meydana geldiği parçadır.
Ø DC Motor
DC 12 volt ile çalışan 3- 3. 5 Watlık küçük ebatlı bir motordur. Resim 2.6’da
görülmektedir.
Ø Enerji Kablosu
Şarj ünitesi kendi gövdesinde olan makinelerde bulunur. Esnek, çekmeye uzamaya elverişli tiptir.
Ø Bıçaklar
Elek arasına giren sakalı keserler. Bıçakların üzerinde pislik birikmesi, bıçakların
körelmesi veya bıçakların bir kısmının kırılması nedeni ile yenisi ile değiştirilir.
Resim 2.5: Üçlü bıçaklar
Ø Gövde
Plastikten yapılmıştır. Gövde ve arka kapak birbirine 2-3 vida ile tutturulmuştur. Bu
vida başlıkları ise genellikle özel tornavida ucu ile açılabilmektedir. Geri kalan kısımlar
tırnaklar yardımı ile sabitlenmiştir. İçini açarken en çok zorlanacağımız kısmı tırnakları
kırmadan açmaktır. Bazı modellerde arka tarafında favorileri düzlemek için aparat bulunur.
Şekil 2.1: Tıraş makinesinin açılmış şekli
2.2. Üç Bıçaklı (Dairesel) Islak Kuru Tıraş Makineleri
Bu tip tıraş makineleri iki tipte yapılır. Su ile temizlenenler ve kuru fırça ile
temizlenenlerdir. Bu tip tıraş makinelerinde üçlü bıçaklar dairesel olarak yapılmıştır.
Bıçaklar hassastır. Daha iyi ve düzgün tıraş olabilmek için bıçaklar oynar bir şekilde
yapılmıştır. Çalışması ise basittir. İçinde dönen motorun milinden alınan hareket, dişliler
yardımı ile üç adet mile taşınır. Motor milinin döndürdüğü dişli üç adet milin ortasına
konulmuştur. Motor mili döndükçe dişli yardımı ile millerde döner. Üç adet mil ucuna
takılan dairesel bıçaklar dönmeye başlar.
Resim 2.7: Tıraş makinesi
Bıçakların arasına gelen sakal kesilir. Bu tıraş makinesinin parçalarının çoğu, diğer
makineler ile aynıdır. Bu tıraş makinelerinin başlıca parçaları şunlardır:
Ø Elektronik kart
Ø Şarjlı pil
Ø DC motor
Ø Enerji kablosu
Ø Bıçaklar
Ø Gövde
Ø Şarj aleti
Ø Kıyık düzeltme aparatı
2.2.1. Elektronik Kart
220 Volt AC gerilimi 12Volt DC gerilime çeviren ve ledli göstergeleri çalıştıran bir
kart bulunmaktadır. Kart üzerinde tıraş makinesini çalıştırıp durduran basmatik tuşlar vardır.
Bazı modellerinde ise tıraş makinelerinin ön kısmında ekran bulunur. Bu ekranda şarj süresi,
jel miktarı, temizlik uyarısı, seyahat kilidi uyarısı, bıçak kontrol et uyarısı gibi uyarılar
yapılmaktadır. Elektronik kart , ekranı kumanda etmektedir.
Resim 2.8: Tıraş makinesinin elektronik kartı
2.2.2. Bıçaklar
Üçlü sistem olan tıraş makinelerinde bıçaklar elmastan yapılmıştır. Aralarına giren
sakalı keserler. Bıçakların üzerinde çizilme, yırtılma olduğunda veya üzerlerindeki parlak
kaplamanın aşınması durumunda kafa komple değiştirilir. Her altı ayda bir kartuşların değişmesi gerekir.
Resim 2.9: Üçlü bıçaklar
2.2.3. Gövde
Plastikten yapılmıştır. Bazı modellerde arka tarafında, yüz çevresinde istenmeyen
kılları almak için aparat bulunur. Bazı markalarda da kremli tıraş olabilmek için jel bölmesi bulunur.
Resim 2.10: Favori düzleme aparatı
2.2.4. Şarj Aleti
Bazı makinelerin şarj sistemi hariçten bir makine ile yapılır. Makine, işi bittiğinde şarj
aleti üzerine konularak şarj olması sağlanır.
Resim 2.11: Şarj aleti
Resim 2.12: Tıraş makinesinin iç görünüşü
2.3. Tıraş Makinesinin Çalışması
Tıraş makinelerinin, şarjlı veya elektrikli olsun, çalışması aynıdır. Makine kademe
anahtarına basıldığında motor çalışmaya başlar. Motor miline takılı olan dişliler
mekanizmadaki diğer dişlileri çevirerek bıçağın sağa sola hareket etmesini sağlar. Makinenin
eleğinden içeri giren sakallar bıçaklar tarafından kesilir.
2.4. Elektrik Prensip Şeması
Şekil 2. 2: Tıraş makinesinin elektrik devre şeması
2.5. Arızalarını Gidermek
Tıraş makinelerinde görülen başlıca arızalar şunlardır:
Ø Motor çalışmıyor.
Ø Bıçaklar kesmiyor, yüzü acıtıyor.
Ø Şarjı çabuk bitiyor.
Ø Bıçaklar çok tozlu.
Ø Motor zarar görmüş olabilir:
Motor kısmına biriken tozdan dolayı motor rulmanı zamanla sıkışabilir. Bıçaklara
fazla yük binmesinden dolayı motor zarar görebilir. Motor aşağıdaki resimde görüldüğü gibi
değiştirilir. Değiştirirken dikkat edilecek en büyük husus kapağı sökerken aşırı bir şekilde
zorlama yapmamaktır. Eğer kapak açılmıyorsa ya bir vida unutulmuş olabilir veya
tırnaklardan biri daha açılmamıştır. Kapağı açarken tırnakları da kırmamaya dikkat
etmeliyiz. Yoksa tekrar kapağı yerleştirdiğimizde eskisi gibi sağlam olmaz.
Resim 2.13: Tıraş makinesinin motorunun sökülmesi
Ø Bıçaklar zarar görmüş olabilir:
Zamanla, iyi bir temizlik yapılmasa bıçaklar iyi kesmez. Bazen de dış etkenlerden
zarar görerek bıçakların üzeri çizilebilir. Bu da yüzü çizmeye veya sakalı cımbız gibi
çekmeye başlar. Bunun için bıçaklar, aşağıdaki Resim 2.14’te görüldüğü gibi yenisi ile değiştirilir.
Resim 2.14: Tıraş makinesinin bıçaklarının değiştirilmesi
Ø Pillerin ömrü bitmiş olabilir:
Makinenin şarjı bitmeden şarja takılırsa ve sık sık bu durum tekrarlanırsa pillerin çok
kısa sürede ömürleri biter. Her pilin belli bir ömrü vardır. Bu süreyi dolduran piller, şarj
süresini arttırsak dahi, dolmazlar. Bunun için piller aşağıdaki Resim 2.15’te görüldüğü gibi yenisi ile değiştirilir.
Resim 2.15: Tıraş makinesinin iç görünüşü
Ø Temizlik ve bakımı yapılmamış olabilir:
Makine jel, ile tıraş olunduğunda torbasına konulmadan önce resimde görüldüğü gibi
mutlaka suya tutularak yıkanmalıdır. Kuru kesim yapan tıraş makinesinde ise 2-3 tıraştan
sonra mutlaka fırça ile sakal kırıntıları temizlenmelidir.

3. EPİLATÖRLER
3.1. Epilasyon Cihazları
Teknolojide yapılan her bir gelişme insan sağlığı ve rahatlığı düşünülerek yapılır.
Epilasyon cihazları da şahsi temizlikte daha az acı ve daha güzel temizliği amaçlar.
Epilasyon cihazlarında motor dairesel hareketi, dişliler yardımı ile üzerine cımbız bulunan
kafaya taşır. Cımbızlar dönerken vücuttaki kılları kökünden çeker.
Resim 3.1: Epilasyon cihazı
Epilasyon cihazlarılarının tüyleri cımbız yardımı ile nasıl çektiği, yandaki resimde
görülmektedir. Cımbızlar düz bir dairesel disk üzerine yerleştirilmiştir. Fakat iki tarafında
yaylar bulunur, bu yayların bulunduğu kısımlar içe doğru kapanıktır. Bunun için cımbızlar
diskin belli bir yerinde ağzı açık, belli bir kısmında ise kapanmaktadır. Böylece tüyler de
kökünden sökülmektedir.
Epilasyon cihazları küçük yapıları ile istenilen yere taşınabilmektedir. Daha önce
epilasyon yapmak istenildiğinde mutlaka bir prize gerek duyulmakta idi. Ama şimdi şarjlı
olarak da üretilmektedir. Cihazın şarjlı olması yükü biraz daha hafifletmektedir.
Epilasyon cihazlarının başlıca parçaları şunlardır:
Ø Pil
Ø DC motor
Ø Adaptör
Ø Şarj cihazı
Ø Epilasyon başlığı ve koruyucu kapak
Ø Tıraş başlığı ve koruyucu kapak
Ø Taşıma çantası
Ø Pil
Epilasyon cihazlarının şarjlı olanlarında bulunur. Resim 3. 2’ de resmi görülmektedir.
Pillerin şarj olma süresi ilk defa için 24 saat, normal şarj için 8 saattir. Bu şarj ile 45-55
dakika tıraş olabiliriz. Şarj edilebilir, doğaya zarar vermeyen nikel hidrid (kadmiyum, cıva
veya kurşun) içermez. Makinenin tek arıza yapan parçasıdır, diyebiliriz. En fazla, makinede
pil şarj tutmayabilir. Makine açılarak yenisi ile değiştirilmek sureti ile çalışmasına devam ettirilir.
Resim 3.2: Şarjlı piller
Ø DC Motor
DC 12 volt ile çalışan 3- 3. 5 Watlık küçük ebatlı bir motordur. Resim 3.3’te
görülmektedir. Motor resimde de görüldüğü gibi dişli çark sistemi ile başlığa hareket vermektedir.
Resim 3.3: Epilasyon cihazının motor kısmı
Ø Adaptör
Epilasyon cihazlarının adaptörü Resim 3.4’te görülmektedir. Kablosu rahat kullanım
için uzun tutulmuştur. 220 Volt gerilimi 3. 6 Volt DC’ ye dönüştürerek makineye vermektedir.
Resim 3.4: Epilasyon cihazı adaptörü
Ø Şarj Cihazı
Bazı modeller şarjlı olarak kullanılabilmektedir. İçerisinde 2 adet şarjlı pil
bulunmaktadır. Pilleri şarj eden alet ise Resim 3.5’te görülmektedir.
Resim 3.5: Epilasyon cihazı
Ø Epilasyon Başlığı
Epilasyon başlığı üzerinde bulunan bilyeler, tüylerin alındığı bölgeye masaj yaparak
acının azaltılmasını sağlar. Resim 3.6’da görülmektedir. Bazı model epilasyon cihazlarında
ise su tankı bölmesi vardır. Su tankı, epilasyon yapmadan önce buzdolabında buz
tutturularak işlemi yapacağımız zaman makine üzerine takılır. Böylece alınan tüy bölgesine
soğuk tampon görevi görür. Acı hafiflemiş olur. Resim 3.7’de üzerinde cımbızların
bulunduğu disk görülmektedir. Diskin iki yan tarafındaki plastik parça içeri doğru kavislidir.
Bunun sebebi disk dönerken cımbızların belli noktada açılması belli noktada kapanıp tüyleri
sökebilmesi içindir. Diskin yan tarafında cımbızların ne kadar açılıp kapanacağını ayarlayan vida bulunmaktadır.
Resim 3.6: Epilasyon başlıkları ve koruyucular
Resim 3.7: Epilasyon cihazının epilasyon motor grubu ve cımbızlı disk
Ø Tıraş Başlığı
Tıraş başlığı vücudun hassa bölgelerindeki tüylerin kesilmesi içindir. Yapısı tıraş
makine başlığı ile aynıdır. Resim 3.8’de görülmektedir.
3.2. Epilatörlerin Çalışması
Çalışması tıraş makineleri ile aynıdır. Makineyi prize taktığımızda üzerinde iki hıza
ayarlayabileceğimiz düğmesi vardır. 1. kademe zayıf ve az tüyler için, diğeri tüylerin çok
olduğu kısımda kullanılır. Düğmeyi ayarladığımızda motor çalışmaya başlar. Dişliler
yardımı ile cımbızlı disk dönmeye başlar. Bu arada cımbızlar açılıp kapanarak tüylerin
kökten sökülmesi sağlanmış olur. Tıraş başlığı ise elek içerisine giren tüyleri, bıçağın sağ sol
hareketi ile keser.
3.3. Elektrik Prensip Şeması
Şekil 3.2: Epilasyon cihazının elektrik devre şeması
3.4. Arızalarını Gidermek
Epilatörlerde görülen başlıca arızalar şunlardır:
Ø Başlıklar dönmüyor.
Ø Bıçaklar kesmiyor, cımbız tüy bırakıyor.
Ø Dişlileri Görmüş Olabilir:
Bıçaklara fazla yük binmesinden dolayı zarar görebilir. Makine vücuda çok fazla
bastırılmamalıdır. Makine üzerindeki çalışma süresine uyulmalıdır. Genellikle 15-25 dakika
arası süre verilir. Bundan sonra makine ısınır. Değiştirirken dikkat edilecek en büyük husus
kapağı sökerken aşırı bir şekilde zorlama yapmamaktır. Eğer kapak açılmıyorsa ya bir vida
unutulmuş olabilir veya tırnaklardan biri daha açılmamıştır. Kapağı açarken tırnakları da
kırmamaya dikkat etmeliyiz. Yoksa tekrar kapağı yerleştirdiğimizde eskisi gibi sağlam olmaz.
Ø Pillerin Ömrü Bitmiş Olabilir:
Makine dengesiz bir şekilde, yani şarjı bitmeden şarja takılırsa ve bu devamlı yapılırsa
pillerin çok kısa sürede ömürleri biter. Her pilin belli bir ömrü vardır. Bu süreyi dolduran
piller şarj süresini arttırsak dahi dolmazlar. Yenisi ile değiştirilir.
Ø Bıçaklar ve Cımbızlar Zarar Görmüş Olabilir:
Zamanla iyi bir temizlik yapılmasa bıçaklar iyi kesmez. Cımbızların arasında kalan
tüyler zamanla açılıp kapanmasını önleriz. Bazen de dış etkenlerden zarar görerek bıçakların
üzeri çizilebilir. Başlıklar yenisi ile değiştirilir.
3.5. Temizlik ve Bakımı
Makinenin temizliği kolaydır. Makine gövdesi kuru bir bez ile silinmelidir.
Kullandıktan sonra epilasyon başlığı ve tıraş başlığı çıkartılarak kalan tüyler temizleme
fırçası ile temizlenmelidir. 3-4 kullanımda da cımbızlar alkol ile temizlenmelidir. Gövdeye
kesinlikle alkol sürülmemelidir.

4. SAÇ ŞEKİLLENDİRİCİLER
4.1. Saç Şekillendirme Cihazları
Saç şekillendiricilerinin daha çok güzellik salonlarında kullanılmasına karşın evlerde
de kullanılan tip ve modelleri vardır. Piyasada birçok marka ve modelde saç şekillendirici
bulmak mümkündür. Genellikle iç yapıları aynıdır. Fakat üzerinde kullanılan aparatlar,
gövdeler ve bir de rezistans gücü olarak farklılık göstermektedir. Bayanlar bu aleti saçlarına
değişik şekiller vermek için kullanmaktadır. Bu cihazı kullanırken çok dikkatli olunmalıdır.
Çünkü yüksek sıcaklıkta ve baş bölgesinde kullanılan bir cihazdır. Yanlışlıkla ısıtıcı bölgeye
sıcakken dokunmak veya baş bölgesine dokundurmak tehlike meydana getirebilir.
Resim 4.1: Çeşitli saç şekillendiriciler
Güzellik salonlarında kullanılan saç şekillendiriciler 220 Volt ile çalışan bir güç
kaynağının üzerine 4-5 adet maşa şeklinde 15-100 Watt arasında değişik güçlerde saç
şekillendiriciler bulunmaktadır. Bunların yapısında ise uzun bir metalin içinde rezistans
bulunmaktadır. Güç kaynağını çalıştırdığımızda maşalar şarj olmakta (ısınmakta)
kullanacağımız saçın kalınlığına göre maşa seçimi yapılmaktadır.
Saç şekillendiricilerin başlıca parçaları şunlardır:
Ø Motor
Ø Pervane
Ø Rezistans
Ø Gövde
Ø Termik
Ø Başlıklar
Ø Su tankı
Yapıları basittir. Yapısında bulunan motor daha önce anlattığımız kişisel bakım
cihazlarında kullanılan motorlara benzemektedir. Rezistans ise 15 Watt ile 1100 Watta kadar
kullanılmaktadır. Termik ise saç kurutma makinelerinde olduğu gibi makine yüksek
sıcaklıkta çalıştığı için uzun süre kullanıldığında gövdede şişmeler ve rezistansta sarkmalar,
kızarıklıklar meydana gelir. Bunu önlemek için termik konulmuştur. Termik, makine belli
bir sıcaklığın üzerine çıkıldığında devreyi açar ve makinenin çalışmasını keser. Belli bir süre
beklenildikten ( termik kontağı kapandıktan ) sonra yani makine soğuduktan sonra tekrar
çalıştırabiliriz. Bazı modellerde su tankı bulunmaktadır. Rezistans ısınırken su da
ısınmaktadır. Motor da makineye sarılan saça rezistanstan alınan sıcak havayı ve su buharını
hava delikleri sayesinde üfler. Su tankına ara sıra kireçlenmeyi önlemek için 3-4 damla sirke damlatılmalıdır.
Şekil 4.1: Saç şekillendiricinin parçaları
4.2. Saç Şekillendiricinin Çalışması
Saç şekillendiriciler, çalışması bakımında saç kurutma makinelerine benzerler.
Makinenin üzerine kullanacağımız aparatı takarız. Kademe anahtarına bastığımızda motor ve
rezistansa enerji gelir. Rezistansın ısınma süresi model ve markaya göre 5-10 dakika
sürebilir. Çıkartılabilir fırçaya saç sarılır. Motor üzerinde bulunan pervane, hava giriş
deliklerinden aldığı havayı rezistans üzerinden saçlara üfler. Sıcak havanın etkisinde kalan
saclar, verilen şekli alırlar. Uzun süreli kullanımlarda termik atarak çalışmayı 20 dakika civarında keser.
4.3. Elektrik Prensip Şeması
Şekil 4.2: Sac şekillendiricinin elektrik devre şeması
4.4. Arızalarını Gidermek
Saç şekillendiricilerde görülen başlıca arızalar şunlardır:
Ø Makine ısınmıyor.
Ø Gövdede deformasyon, erime var.
Ø Kademe anahtarını değiştirdiğimiz halde hız farkı yok.
Ø Isıtıcı belli bir müddet çalışırken birden bire durdu. Çalışmıyor.
4.4.1. Saç Şekillendiricinin Isınmamasının Nedenleri
Ø Cihazın bağlı olduğu prizde enerji olmayabilir:
Şebeke kablosunda gerilim olup olmadığına bakılır. Gerilim yoksa hattın sigortası
kontrol edilir. Gerilimi kontrol etmek için AVO metre ile ölçüm yapmak daha doğrudur.
Kontrol kalemiyle ölçümde sadece faz kablosu anlaşılabilir. Nötr hattı kopuk ya da ek alınan
yerde temas problemi olabilir. Bunun için ölçümlerimizi AVO metre ile yapmak daha doğrudur.
Ø Cihaz aşırı ısınmış ve kendiliğinden kapanmış olabilir:
Arka gövdede bulunan hava girişi kapandı ise makine içindeki termik atar. En az 15
dakika beklenmelidir. Termik kontağı eski konumunu aldıktan sonra tekrar çalışacaktır.
Ø Cihazın kablosu kopmuş ya da zarar görmüş olabilir:
Cihazın içindeki kablolarda yerinden oynamış, çıkmış ya da kopmuş kablo
görülüyorsa arıza giderilir, gerekiyorsa değiştirilir.
Ø Rezistans kopuk olabilir:
Rezistans uçları AVO metre ile ölçülür. Herhangi bir değer göstermiyorsa kopmuştur.
Yenisi ile değiştirilir.
Ø Anahtar bozuk olabilir:
Isı anahtarı AVO metre ile kontrol edilir. Anahtar konum değiştirdiğinde AVO
metrede bir değişiklik yok ise anahtar yenisi ile değiştirilir. Yüksek ısıdan kontaklar zarar görmüş olabilir.
4.4.2. Gövdede Deformasyon, Erime Varsa Nedenleri
Ø Rezistans zarar görmüş olabilir:
Rezistansta sarkma meydana gelmiş olabilir. Tellerin sarımı düzeltilerek sorun giderilir.
Ø Termik arızalı olabilir:
Yüksek ısıdan gövde zarar görecektir. Termikte geç atarsa gövdede erimeler meydana
gelir. Termik değiştirilir.
4.4.3. Kademe Anahtarını Değiştirdiğimiz Halde Hız Farkı Yoksa Nedenleri
Ø Diyot zarar görmüş olabilir:
Diyot uçları AVO metre ile ölçülür. İki yönde de aynı değer gösteriyor ise diyot
bozulmuştur. Yenisi ile değiştirilir.
Ø Kademe anahtarı zarar görmüş olabilir:
Hız anahtarı AVO metre ile kontrol edilir. Anahtar konum değiştirdiğinde AVO
metrede bir değişiklik yok ise anahtar yenisi ile değiştirilir.
4.4.4. Makine Sağlam, Prizde Enerji Var, Fakat Çalışmıyorsa Nedenleri
Ø Termik atmış olabilir:
Saç kurutma makinesi dar bir alanda çalıştırılıp arka gövdede bulunan hava girişi
kapandı ise makine içindeki termik atar. En az 15 dakika kadar beklenmelidir. Termik
kontağı eski konumunu aldıktan sonra tekrar çalışacaktır.
4.5. Temizlik ve Bakımı
Hava giriş deliklerinde biriken saç parçaları temizlenir. Makine gövdesi kuru bez ile
silinir. Makine aparatları makineden çıkartılarak ıslak bez ile temizlenir. Şekillendirme
aparatları üzerinde kalan saçlar ise fırça ile temizlenir.

5. ELEKTRİKLİ DİŞ FIRÇALARI
5.1. Elektrikli Diş Fırçaları
Evlerde en çok kullanılan aletlerden birisi de diş fırçalarıdır. Ağız ve diş sağlığı için
çok önemlidir. Son zamanlarda yaygınlaşmaya başlayan elektrikli diş fırçaları ağız ve diş
sağlığında önemli yer tutmaktadır. Normal diş fırçalarına göre, yapmış olduğu fırçalama
şekli ile dişleri daha iyi temizlemekte ve dişlerdeki tartarı daha iyi yok etmektedir. Diş fırçası
ağızda sağa sola ve vibratör (titreşim) hareketi yaparak dişleri temizler. Piyasada çok çeşitli
diş fırçaları vardır. Bunlar pilli diş fırçaları, şarjlı diş fırçaları, ağız ve diş bakımı yapan diş fırçaları vb. dir.
Resim 5.1: Çeşitli elektrikli diş fırçaları
Elektrikli diş fırçasının başlıca parçaları şunlardır:
Ø Motor
Ø Gövde
Ø Başlıklar
Ø Pil
Ø Şarj cihazı
Yapıları çok basittir. Yapısında bulunan motor pil, dişli çarklar ve başlıklardır. Motor
Resim 5.1’de görüldüğü gibi küçük yapılıdır. 3, 4 Watt gücündedir. Uzun mili ile başlıklar
içindeki dişlileri kumanda eder. Motor dairesel hareket ve titreşimli çalışır. Dişliler yardımı
ile bu hareket sağ sol hareketine dönüştürülür. Motor, enerjisini 1, 2 Voltluk pilden alır. Pil,
Ni-Cd (nikel kadminyum)’den yapılmış şarjlı pildir. Diş fırçasını kullanmadığımız zaman,
duvara monteli olan şarj aletine takılı durur. Bu sürede pil şarjını tamamlar. Bu şarj ile 15-25
dakika arasında kullanabiliriz. Bazı model diş fırçalarında diş fırçası haricinde ağız bakımı
yapmak için ağız duşu bölümü bulunur. Bu da bulunduğu noktada içine su ve çeşitli ağız
bakım ürünleri konularak ağız içine sıkılır. Böylece ağzın çeşitli bölümlerine bu alet ile
kolaylıkla ulaşabiliriz.
5.2. Elektrikli Diş Fırçasının Çalışması
Şarj aletinden aldığımız diş fırçasının düğmesine basıldığında motor dönmeye başlar.
Motor miline bağlı olan dişliler ve sonsuz vida sayesinde fırça başlığı sağ sol ve titreşim
hareketi yaparak dişin fırçalanması sağlanmış olur. Yapısı çok basit olduğu için arıza yapma
olasılığı da azdır. Motor; dişli, pil ve başlıktan ibarettir.
5.3. Elektrik Prensip Şeması
Şekil 5.3: Diş fırçasının elektrik devre şeması
5.4. Arızalarını Gidermek
Genellikle pek arıza yapmazlar. Arıza sadece başlıkların zamanla özelliğini
kaybetmesi ve şarjlı pillerin şarj tutmamasından kaynaklanır. Diş fırçasının içi açılarak pil,
yenisi ile değiştirilir. 16 saat gibi bir süre şarjda tutulduktan sonra kullanılır.
5.5. Temizlik ve Bakımı
Cihazın gövdesini düzenli aralıklarla nemli bir bezle silerek temizleyiniz. Su tankı,
fırça başlığı saklama bölümü ve ağız duşu başı saklama bölümü ayrılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir.

KAYNAK:www.megep.meb.gov.tr

TelcisanKapat