HABERLEŞME VE BİLDİRİM TESİSATLARI

ŞEKİL VE RESİMLERİ GÖREMİYORSANIZ www.megep.meb.gov.tr ADRESİNDEN İLGİLİ MODÜLÜ AÇARAK İNCELEYEBİLİRSİNİZ.

1. SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ HABERLEŞME
1.1. Apartman Sesli Haberleşme Sistemi
1.1.1. Tanımı
Apartman sesli haberleşme sistemi; apartmanlarda oturan daire sahiplerinin kapı ile
kapıcı ile görüşebildiği, kapıyı ve merdiven otomatiğini daire içinden açabildiği, bas konuş
bırak dinle şubelerden oluşan, gizlilik özelliği bulunan bir bina iletişim aracıdır.
a. Diyafon Tipi b. Telefon Tipi
Resim 1.1: Değişik tiplerdeki apartman sesli konuşma sistemleri
Böylece hem rahatlık hem de güvenlik sağlanabildiği bu sistemler hem telefon tipinde
hem de diyafon tipinde olabilmektedir (Resim 1.1).
1.1.2. Elemanları ve Yapıları
Sistem santrali (pano ile şube arasındaki irtibatı sağlar), dış kapı konuşma paneli
(daire sayısı ve varsa kapıcı zil butonlarından oluşur, butoniyer de denir), daire konuşma
ünitesi (daire sayısı kadar kullanılır şube de denmektedir) ve güç kaynağı apartman sesli
haberleşme tesisatının elemanlarını teşkil eder. Bir apartman için kurulan sesli haberleşme
tesisatında; daire ile dış kapı arası, daire ile kapıcı arası, kapıcı ile dış kapı arası görüşme
yapılabilir ve dış kapı otomatiğini açma görevi de vardır. Ayrıca daireler arası konuşma da
yapabilen geliştirilmiş konuşma sistemleri de mevcuttur. Santralli ve santralsiz modelleri de
bulunmaktadır. Abone sayısına göre santral seçilmelidir.
Resim 1.2: Sistem santrali, konuşma birimi ve butoniyer
1.1.3. Çalışma Esasları
Piyasadaki çoğu firmanın üretmiş olduğu apartman sesli haberleşme sistemleri değişik
yapı ve şekilde üretilmiş olup bunların çalışma esasları sistemin özelliğine göre farklılık
göstermektedir. Ancak genel çalışma esasları aynıdır.
Bilgi işaretinin elektriksel anlamda gönderilip alınması aşağıdaki temel adımları içermektedir.
Ø Bilgi işaretine ait kaynak, gönderici terminalde ya üretilerek ya da
dönüştürülerek elektriksel bilgi işaretine çevrilir.
Ø Elektriksel bilgi işareti düzenlenerek (modüle edilerek) belirli bir frekansta
iletim için uygun bir biçime dönüştürülür.
Ø Düzenlenmiş bilgi işareti, iletkenler ya da hava boyunca elektromagnetik
dalgalar yardımıyla gönderilir.
Ø Yayılan ve iletilen işaretler alıcı tarafta ters düzenleme ile (demodüle edilerek)
orijinal bilgi işareti şeklinde elde edilir.
Haberleşme, bu şekilde modüle edilmiş bir işaretin iletim ortamına verilmesi ile
başlar. Bilgi işaretini yeniden elde etmek üzere, alıcı tarafta demodülasyon denen bir işleme
gerek vardır. İdeal şartlar altında bile bilgi işaretinin tamamen aynısı demodülasyon sonucu
elde edilemez. Bu sebeple, bilgi işaretinin tıpa tıp aynısı yerine, aslına yakın bir biçimi
yeterli sayılmaktadır.
1.1.5. Montaj ve İletken Bağlantılarının Yapılması
1.1.5.1. Tesisatında Kullanılan Elemanlar
Ø Daire sayısı kadar konuşma ünitesi
Ø 1 Adet sistem santrali
Ø Daire sayısı kadar buton ihtiva eden hoparlörlü zil buton panosu
Ø Tesisat ölçüsü kadar diyafon kablosu
Not: Şubelerden merkeze çekilecek kablolar 2x0,75 veya blendajlı kablo olmalıdır.
Şekil 1.3: Konuşma biriminin duvara montaj şekli
Ürünün Duvara Montajı
Ø Kutunun içinden çıkan şablonun işaretli yerlerinden Ǿ6mm elmas uçlu matkap
ile Ǿ7mm’lik dübelin gireceği derinlikte deliniz.
Ø Dübelleri yerine takınız.
Ø 3,5x22mm vidaları duvar yüzeyinden yaklaşık 5mm yüksekte kalacak şekilde vidalayınız.
Ø Kabloları kutunun içinde verilen montaj talimatına göre uygun klemenslere
bağladıktan sonra cihazı duvara asınız.
Montaj
Raya montaj şekli
Ø Kutu raya W otomat gibi takılır sökülür.
Duvara montaj şekli
Ø Santralin klemens kapaklarını sökünüz.
Ø Alt ve üst klemens sırasında bulunan
İki adet montaj deliğinden delik yerlerini işaretleyiniz.
Ø 6mm’lik elmas uç ile delikleri açıp kutu içindeki vida ve dübellerle santralin montajını yapınız.
Bağlantı
Santralın montajı tamamlandıktan sonra santral kutusu içinde bulunan şemaya göre
tüm bağlantılar yapılır ve önce 220 daha sonra diğer klemens koruma kapakları takılır
ZİL BUTON PANELİ
Şekil 1.5: Zil buton panelleri
Panonun anahtarla açılması: anahtarı kilit mekanizmasına taktığınızda üst kısım kilidi
açılacaktır. Aynı işlemi alt kısmada uygulayarak alt kilidi de açınız (Şekil 1.5).
Panonun açılması: Kilitleri açılan panonun ön gövdesini sağa doğru çekiniz (Şekil 1.5).
Panonun arka kapağının ön kapaktan ayrılması: Arka kapağı duvara rahat
vidalayabilmeniz için önce iki kapağı birbirinden ayırmanız gerekir. Üst mafsalı ok yönünde
(2A) mafsal kanaldan çıkana dek çekiniz. Aynı işlemi (2B) için uygulayınız (Şekil 1.6).
Şekil 1.6: Zil buton panellerinin şökülmesi
Şekil 1.7: Zil buton panellerinin duvara montajı
Arka profilin duvara yerleştirilmesi: Mafsallar ön tarafa gelecek şekilde duvara
yaslayınız. Panoyu sabitleyeceğiniz duvarın düz olmasına dikkat ediniz. Arka kapak ile
duvar arasına, fazla kabloları gizlemek için duvara ince bir kanal açabilirsiniz.
Arka profilin duvara montajlanması: Dübeli duvara sabitleyip kabloları deliklerden
çıkardıktan sonra vidayla arka kapağı alt ve üst deliklerden vidalayınız. Duvarın engebeli
olması durumunda vidaları gevşeterek arka kapağın eğilmemesini sağlayınız. İki kapı
panelinin yan yana takılacağı durumlarda, iki arka kapak arasında 6mm boşluk bırakılması
gerekmektedir (Şekil 1.7).
Mafsalların takılması: Şekil 1.6’daki yönün ters yönünde mafsalları kanallara yerleştiriniz.
Şekil 1.8: Zil buton panellerinin kablo bağlantıları
Kapı panosundan dairelere giden zil dönüşü teli, paneldeki klemenslere, uçları
bükülerek takılmalıdır. Ses ayarı için pot anahtarı pano içinde verilmektedir (Şekil 1.8).
Panonun kapatılması: ön gövdeyi arka kapak üstüne gelecek şekilde ok yönünde hareket
ettirerek kapatın. Kilitler kapanacaktır (Şekil 1.8).
Şekil 1.9: Zil buton panelleri etiketinin sökülmesi
Etiketliğin sol köşesine bastırınız (Şekil 1.9 solda).
Etiketliği şekildeki gibi basılı iken sola itiniz (Şekil 1.9 ortada).
Etiketliği sağ taraftan kendinize doğru çekiniz ve çıkartınız (Şekil 1.9 sağda).
Etiketliğin arka kısmında bulunan ikinci parçayı sağ veya sol girintisinden ince bir cisim
vasıtasıyla çıkartınız. Etiketlik içindeki etiketi çıkarınız. Etikete bilgiyi yazınız ve aynı
işlemleri tersten uygulayarak etiketliği yerine takınız (Şekil 1.10).
Şekil 1.10: Zil buton panel etikerlerinin yazılması ve genel görüntüsü
Diyafon Kablosu
Bu kablolar bina içi tesisatlarda dahili haberleşme ve ses sistemlerinde ve de diyafon
sistemlerinde kullanılır.
Resim 1.3: Diyafon kablosu (DT-8)
1.1.5.2. İşlem Sırası
Ø Bağlantı şeması incelenir.
Ø Kullanılacak kablo seçilir.
Ø İletkenler çekilir.
Ø Sesli haberleşme sistemi elemanları yerlerine montajı yapılır.
1.1.5.3. Dikkat Edilecek Hususlar
Ø Bağlantıları yaparken kablo uçlarını 5 mm’den fazla sıyırmayınız.
Ø Montaj yaparken, kablo renkleri ile terminal renklerinin birbiriyle uyuşmasına dikkat ediniz.
Ø Bağlantı şemasında gösterilenden başka kablo bağlamayınız (Santral ve şubeler
arasında bağlantının özelliğine göre Resim 1.3’te görülen DT-8 sekiz damarlı
diafon kablosu kullanılmalıdır.).
Ø Boru tesisatı döşenirken anahtar kasası yerden yaklaşık 150cm olmalıdır.
Ø Tesisatta kullanılan boruların çapı daire sayısı da göz önüne alınarak en az 14mm olmalıdır.
Ø Kapı ve merdiven otomatiğini çalıştırmak için, santrala en yakın kapı ve
merdiven otomatiği litlerinden paralel ikişer adet kablo çekilerek santraldaki
ilgili klemenslere bağlanmalıdır.
1.2. Apartman Görüntülü Haberleşme Sistemi
1.2.1. Tanımı
Apartman görüntülü haberleşme sistemi; gelen ziyaretçiyi görmek, içeri almadan
karşılıklı konuşmak ve aynı anda resmini kaydetmek için kullanılan sistemlerdir. Bunun yanı
sıra hafıza modülü ilavesiyle apartman sakini evde yokken eve gelen kişileri saat ve tarih ile
birlikte kaydedebilme özelliğine sahip çeşitli modelleri de bulunmaktadır (Resim 1.4).
a. Diyafon tipi b. Telefon tipi
Resim 1.4: Değişik tiplerdeki apartman görüntülü konuşma sistemleri
1.2.2. Elemanları ve Yapıları
Apartman sesli haberleşme sistemlerinden farklı olarak, görüntülü haberleşmenin
sağlanabilmesi için bina içinde bulunan konuşma ünitesi monitörlü ve dış kapı konuşma
paneli de kameralı olmalıdır. Bir apartman için kurulan görüntülü haberleşme tesisatı; dış
kapıyı görmemize, dış kapı ve kapıcı ile konuşmamıza, dış kapı otomatiği ve merdiven
otomatiğini de açma işlemlerini yapmamıza imkân sağlayan çeşitli tip ve modelleri vardır.
Görüntülü diafon sistemlerinde kullanılan zil panellerinde 1 adet kamera bulunur ve kapı
önüngeki kişinin görüntüsünü, monitörlü kapı diyafonundan izlememizi sağlar. Kameraların
yanında bulunan kızıl ötesi led diyotlar gece karanlığında da net bir görüntü almanızı sağlar.
Tüm zil panellerinde bulunan fotoseller, akşamları gelen misafirin etiket okuyabilmesi
için aydınlatma sağlar.
Resim 1.5: Diyafonlu görüntülü
Resim 1.6: Sistem santrali
Resim 1.7: Kameralı konuşma ünitesi butoniyer
1.3. Çalışma Esasları
Apartmanlarda sesli haberleşme konusunda da belirtildiği gibi her sistemin çalışma
özelliği birbirinden farklılık göstermektedir. Ancak genel çalışma esasları aynıdır.
1.3.1. Bağlantı Prensip Şeması
Şekil 1.11: Görüntülü haberleşme sisteminin bağlantı biçimi
Not: Bağlantı şekilleri firmalara göre değişiklik göstermektedir.
1.3.2. Montaj ve İletken Bağlantılarının Yapışması
1.3.2.1. Tesisatında Kullanılan Elemanlar
Ø Daire sayısı kadar görüntülü konuşma ünitesi (Şube)
Ø 1 Adet sistem santralı (Pano ile şube arasındaki irtibatı sağlar. Tüm
fonksiyonları çalıştırır.)
Ø Daire sayısı kadar buton ihtiva eden hoparlörlü ve kameralı zil buton panosu
(Daire sayısı kadar ve varsa kapıcı zil butonlarından oluşur)
Ø Güç kaynağı
Ø Tesisat ölçüsü kadar diyafon kablosu
Ø Gerektiği yerde kullanılmak üzere koaksiyel kablo
1.3.2.2. İşlem Sırası
Ø Bağlantı şeması incelenir.
Ø Kullanılacak kablo seçilir.
Ø İletkenler çekilir.
Ø Görüntülü haberleşme sistemi elemanları yerlerine montajı yapılır.
1.3.2.3. Dikkat Edilecek Hususlar
Ø Bağlantıları yaparken kablo uçlarını gerektiğinden fazla sıyırmayınız.
Ø Montaj yaparken, kablo renkleri ile terminal renklerinin birbiriyle uyuşmasına
dikkat ediniz.
Ø Bağlantı şemasında gösterilenden başka kablo bağlamayınız (Şema üzerindeki
uyarıları göz önüne alınız).
Ø Tesisatta kullanılan boruların çapı daire sayısı da göz önüne alınarak en az 14mm olmalıdır.

2. DİYAFON TESİSATI
2.1. İş Yeri Diyafonla Haberleşme Sistemi
2.1.1. Tanımı
Diyafon tesisatı; iletişimi sesli olarak sağlayan, bas konuş, bırak dinle şubelerden
oluşan, karşılıklı konuşularak çağırma yapılan dahili konuşma sistemidir.
2.1.2. Elemanları ve Yapıları
İş yeri diyafonla haberleşme sisteminde bir merkez diyafon, şube diyafonlarla
konuşur. 1-8 şube butonlu merkezler olduğu gibi 2,4,6 ve 8 şube butonlu merkezler de
mevcuttur. Şubeler merkezi ses ve ışık ikazı ile arar, isterse merkez şubeyi dinleyebilir. Her
şube için merkeze iki tel çekilir.
Resim 2.1: Büro tipi diyafon sistemi
2.1.3. Çalışma Esasları
Diyafon tesisatında konuşma tek hatlı telsiz konuşma sistemine benzer. Konuşma
ünitesi üzerinde bulunan butona basıldığında konuşulur, buton bırakıldığında ise dinleme
durumuna geçilir. Konuşma bittikten kısa bir süre sonra da otomatik olarak kapanır. Paralel
bağlantı da yapılarak şube sayısı artırılabilir.
2.1.4. Bağlantı Prensip Şeması
2.1.5. Montaj ve İletken Bağlantılarının Yapılması
2.1.5.1. Tesisatında Kullanılan Elemanlar
Ø Konuşma ünitesi (şube)
Ø 1 Adet merkez diyafon (merkez)
Ø Tesisat ölçüsü kadar diyafon kablosu
2.1.5.2. İşlem Sırası
Ø Bağlantı şeması incelenir.
Ø Kullanılacak kablo seçilir.
Ø İletkenler çekilir.
Ø İş yeri diyafon sistemi elemanları yerlerine montajı yapılır.
2.1.5.3. Dikkat Edilecek Hususlar
Ø Bağlantıları yaparken kablo uçlarını gerektiğinden fazla sıyırmayınız.
Ø Bağlantı şemasında gösterilenden başka kablo bağlamayınız (Şema üzerindeki
uyarıları göz önüne alınız.).
2.2. Bayındırlık Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi
Karşılıklı konuşma (diyafon-interkom) sistemleriyle ilgili şartnameler aşağıda
belirtilmiştir.
Ø Karşılıklı konuşma (diafon-interkom) sistemi
Ø Kapsam
Ø Diafon bas konuş-bırak dinle, interkom ahizeli sistem esasına göre konuşmayı
sağlayacaktır.
Ø Konuşma bittikten 10-15 saniye sonra sistem otomatik olarak kapanacaktır.
40.1.1- Binada, daire ile dış kapı ve bina görevlisi arasında, dış kapı ile bina
görevlisi arasında dahili konuşma yapılabilmesi, daire içinden kapı otomatiğinin
açılması, iç ve dış kapıdan daireye çağrı yapılması sistemini kapsar.
Ø Sistem
Ø Binada dahili konuşma yapılabilmesi için aşağıda belirtilen ünitelerden
projesindeki verilere göre gerekli görülen üniteler sayılarına göre tespit edilerek
sistem oluşturulacaktır.
Ø Ana sistem santralı
Ø Konuşma üniteleri (diafon, interkom, büro tipi)
Ø Dış kapı paneli
Ø Kablolar
Ø Genel özellikler
Ø Diafon bas konuş-bırak dinle, interkom ahizeli sistem esasına göre konuşmayı
sağlayacaktır.
Ø Konuşma bittikten 10-15 saniye sonra sistem otomatik olarak kapanacaktır.
Ø Bir daire konuşurken, diğer daireler konuşamayacak ve dinleyemeyecektir.
Ø Dairelerde, istenmesi halinde çift zil sesli olarak çalıştırılabilecektir.
Ø Dış kapı paneli fotoselli olacaktır.
Ø Kablo damarlarının PVC kaplamaları farklı renklerde üretilmiş olacaktır.
Ø Ana sistem santralı
Ø Projesi dahilindeki diafon veya interkom sayısını çalıştırabilecek kapasitede
olacaktır.
Ø Ana gövde darbelere karşı dayanıklı olacaktır.
Ø Kablo bağlantısı için, bağlantı klemensleri ayırdedilebilir (farklı renkte) nitelikte olacaktır.
Ø Santral ve bina görevlisine ait cihaz aynı panel içinde olacaktır.
Ø Bina görevlisine ait odanın dinlenmesini önleyen sistem bulunacaktır.
Ø Santral uygun özellikteki sigortalar ile korunacaktır.
Ø Sistem, 180-240 VAc 50 Hz besleme geriliminde çalışabilir olacaktır.
Ø Sistemde kullanılacak amplifikatör kumanda devresi için kullanılacak güç
kaynağından beslenecek ve santraldan beslenen tüm diafon veya interkom
ünitelerine hizmet verebilecektir.
Konuşma Ünitesi
Ø Daire ile dış kapı veya dış kapı ile bina görevlisi, daire ile bina görevlisi arası
görüşmeyi sağlayacaktır.
Ø Bina girişindeki dış kapı otomatiğini açacaktır.
Ø Elektronik kilitleme yapacak, bir daire konuşurken diğer daireler
konuşamayacak ve devreye giremeyecektir.
Ø Konuşma bittikten sonra otomatik olarak kapanacak ve konuşmaya hazır hale gelecektir.
Ø Sistemin kullanımda olduğunu gösterir meşgul uyarı ledi (tercihen kırmızı renkli) bulunacaktır.
Ø Cihaz açıkken ve konuşma yapılmadığı anda cihazın hazır halde çalıştığını
gösterir uyarı ledi (tercihen yeşil renkli) bulunacaktır.
Ø Sıva üstü montaj yapılabilir olacaktır.
Ø Kumanda buton, klemens ve vidaları oksitlenmeyecek şekilde üretilmiş ve
kablo bağlantılarının kolay yapılabilmesi için ayırdedilebilir (farklı renkte boyanmış) olacaktır.
Ø Ön panel çizilmelere ve darbelere karşı mukavemetli olacaktır.
Ø Konuşma butonları takılma ve kırılmaya karşı dayanıklı olacaktır.
Ø Dış ve iç kapı sesinin tanınması amacıyla, idare tarafından istenilmesi halinde
iki ayrı zil sesi verecektir.
Ø Hoparlörlerden pürüzsüz net bir ses elde edilecektir.
Ø Diafon ünitesi bas konuş-bırak dinle esasına göre olacak, konuşma ve çağrılar
hoparlör vasıtasıyla yapılacaktır.
Ø İnterkom ünitesi ahizeli sistem konuşma esasına göre olacak, konuşmalar ahize
üzerindeki hoparlör ve mikrofon aracılığı ile yapılacaktır.
Ø Bir merkez ve ünitelerden oluşan büro tipi diafon bas konuş-bırak dinle esasına
göre olacak, ünitelerden merkeze sesli ikaz gönderilebilecek, konuşma ve
çağrılar hoparlör vasıtasıyla yapılacaktır.
Dış Kapı Paneli
Ø Hava karardığında yanacak, gün ışığında sönecek şekilde fotoselli olacaktır.
Ø Zil panelleri modüler yapıda olacaktır.
Ø Ön panel dış ortam şartlarına dayanıklı plastik veya metal elemanlardan ve etanj olacaktır.
Ø Ön panel çizilme, yıpranma ve aşınmalara karşı dayanıklı olacaktır.
Ø Sıva üstü montaj yapılabilecek ve diafon sisteminde hoparlör, interkom
sisteminde hoparlör ve mikrofon olacaktır.
Ø Estetik görünüş, montaj vidaları gizli ve montaj kolaylığı sağlanmış olacaktır.
Ø Butonları çift kontaklı ve oksitlenmeye karşı dayanıklı, takılı kalma ve
kırılmaya karşı dayanıklı olacaktır.
Ø Fotosel lambalar uzun ömürlü olacaktır.
Ø Panel üzerindeki butonlarda isim yazılacak bölüm bulunacak ve şeffaf
muhafazalı olacaktır.
Ø Klemens ve vidaları oksitlenmeyen malzemeden üretilmiş olacaktır.
Ø Dış ortamda bulunması dolayısıyla elektronik aksamı koruyan arka kapağı
bulunacaktır.
Ø Dış kapı paneli ile daire üniteleri arasında iletişim, diafon sisteminde hoparlör
üzerinden, interkom sisteminde hoparlör ve mikrofon üzerinden sağlanacaktır.

3. TELEVİZYON TESİSATI
3.1. Televizyon Kablosu
3.1.1. Tanımı
Televizyon kablosu; televizyon ekranından görüntü alabilmek için verici
istasyonlarından yayılan elektromanyetik dalgaların TV alıcısına iyi bir şekilde iletmeye
yarayan kablolara televizyon kablosu ya da anten kablosu adı verilir.
3.1.2. Yapısı ve Özellikleri
Anten kablosu olarak empedansı 75Ώ olan koaksiyel kablolar kullanılır. Koaksiyel
(veya kısaca "koaks") kablo, merkezde iletken kablo, kablonun dışında yalıtkan bir tabaka,
onun üstünde tel zırh ve en dışta yalıtkan dış yüzeyden oluşur.
Resim 3.1: Koaksiyel kablonun yapısı
Koaksiyel kablo elektromanyetik kirliliğin yoğun olduğu ortamlarda düşük güçte
sinyalleri iletmek için geliştirilmiş bir kablodur. Koaksiyel kablo çok geniş bir kullanım
alanına sahiptir. Ses ve video iletiminde kullanılır. Çok değişik tiplerde karşımıza çıkabilir.
Koaksiyel kablo tipleri RG kodlarına sahiptir. Koaksiyel kabloda bizim için önemli olan ve
değişkenlik arzeden değer, kablonun empedansıdır. Bu değer kablonun belirli bir uzunlukta
elektrik akımına karşı gösterdiği dirençtir. Koaksiyel kablolar dıştan bakıldığında birbirlerine
çok benzer; ancak kabloya daha yakından bakınca üzerinde RG kodunu ve empedansını
görebilirsiniz. Empedans değeri "50 " veya "75 " şeklinde yazılır.
RG-8
RG-8 veya genellikle söylendiği gibi Thicknet (kalın net) kablo ethernetin ilk
kullandığı kablo tipidir. Günümüzde bu kabloyu kullanan bir ağ bulmak gerçekten zordur.
Sonradan kullanılan kablolarda bir renk sınırlaması yokken bu kablolar genellikle
sarı/portakal veya kahverengi renkte ve 2.5 metrede bir siyah bir bantla işaretlenmiş olarak
üretilmişlerdi. 50 olan bu kablo adına yakışır şekilde kalın ve mukavemetli bir kablodur.
Resim 3.2: RG-8 Koaksiyel kablosu
RG-6
RG-6 75 değerindedir ve bilgisayar ağlarında hiçbir zaman kullanılmamıştır. Ancak
günlük hayatta çok sık karşımıza çıkar. Televizyonlara giren anten kablosu RG-6'dır.
Görünüş olarak RG-58 ile aynıdır. Ancak kablo üzerindeki empedans değeri 75 olarak
okunduğunda ne olduğu anlaşılabilir.
RG-58
Günümüzde çok karşılaşabileceğiniz koaksiyel ağ kablosu RG-58'dir. Diğer isimleri
Thinnet (ince net) ve Cheapernet (ucuz net)'dir. Aynı RG-8 gibi 50 olan bu kablo RG-8'e
göre ucuz, uygulaması kolay bir kablodur. UTP yaygınlaşıncaya kadar yerel ağlarda geniş
uygulama alanı bulmuştur.
Resim 3.3: RG-58 Koaksiyel kablosu
3.1.3. Koaksiyel Kablo Çekilmesi
3.1.3.1. İşlem Sırası
Ø Bağlantı şeması incelenir.
Ø Kullanılacak kablo seçilir.
Ø Bağlantı şemasına göre kablo çekilir.
3.1.3.2. Dikkat Edilecek Hususlar
Ø Anten kablosu uçlarının açılması
Şekil 3.1: Koaksiyel anten kablosu uçlarının açılmasında işlem sırası
Ø Anten kablosunun BNC jaka bağlantıları
Şekil 3.2: Anten kablosunun BNC jaka bağlantısı
Elektronik cihazlardaki sinyal iletim dağıtımında görev yapan jaklar tek kutuplu sinyal
yuvasına ve şase topraklama bağlantısına sahiptir. Elektromanyetik sinyal iletimi, kablonun
(Cu) bakır iletken kısmı ile yapılır. Bu uç jakın da sinyal iletim kısmı olan PE izolasyon
maddesi ile kaplı yuvaya takılır ve üzerinde vidayla sıkıştırılarak bağlantı yapılır. Koaksiyel
kablonun örgülü kısmı, jakın gövdesi ile irtibatlı tutucu kelepçe ile bağlanarak hattın şase
toprak kutbunu oluşturur (Şekil 3.2). Normal fiş gibi BNC jak bağlantılarında da kutupların
birbirleri ile temas etmemesine dikkat edilmelidir.
Resim 3.4: TV-erkek ve dişi bağlantı elemanı
3.2. Televizyon Prizi
3.2.1. Tanımı ve Görevi
Çok daireli apatmanlarda, her daire için ayrı bir anten tesisatının hem görüş
bakımından, hem de antenlerin birbirlerini etkilemesi yönünden sakıncalıdır. Birçok direk ve
gergi tellerinin bulunduğu çatı; bir anten ormanı görünümünde olur ve kentin güzelliğini
bozar. Antenlerin ve direklerin yakın olması; alıcıların birbirini etkilemesine ve görüşlerini
kapamasına sebep olur. Ses ve resim görüntüleri bozulduğu gibi yansımalarda meydana
gelir. Dikilen çok sayıda direkler çatıların akmasına sebep olur. Bunların bakımı zor olduğu
gibi çatıya sık sık çıkmayı gerektirir. Ayrıca tek tek kurulan antenler çok daha masraflı
olacağından, tek bir anten ile ortak anten tesisatının kurulması daha uygun olur. Müşterek
anten tesisatı tek bir TV yayını alabildiği gibi, çok sayıda televizyon yayınları ile AM/FM
radyo yayınları için bir arada da olabilir. Böylece apartmanda bulunan her dairenin çok
sayıda yayın izlemeside sağlanmış olur. Prizler ortak anten tesisatında alınan sinyallerin
kullanıcıya ulaştırmak amacıyla her dairede kullanılması gereken araçlardır (Resim 3.5).
a. Tv Anten prizi b. Tv-Radyo Prizi
Resim 3.5: Çeşitli anten prizleri
3.2.2. Yapısı ve Özelliği
Anten prizlerinin koaksiyel kablo bağlantı uçları dışında kalan temas ve dış yüzeyleri
yalıtkandır. Gövdesi üzerinde akım taşıyan iletken kısımları ve parçaları sert bakırdan veya
bakır alaşımlı sert malzemelerden, gövdeleri ise porselenden veya bakalitten yapılmıştır.
Resim 3.6’da anten prizinin kablo bağlantı yerleri gösterilmiştir.
Resim 3.6: Anten prizi arkadan görünüşü (kablo bağlantıları)
3.3. Televizyon Tesisatının Çekilmesi
3.3.1. Tesisat İşlem Sırası
Ø Bağlantı şeması incelenir.
Ø Kullanılacak kablo seçilir.
Ø İletkenler çekilir (koaksiyek kablo).
Ø Kabloların televizyon prizine bağlantısı yapılır.
3.3.2. Dikkat Edilecek Hususlar
Ø Anten kurulacak yer görüşe uygun olmalıdır. Net bir görüntü alıcı ve verici
antenlerin birbirini görmesi ve alıcı anteninin verici yönünde olmasıyla sağlanır.
Ø Yerden oldukça yüksekte kurulmalıdır. Elektromanyetik dalgalar, dünyanın
yuvarlaklığı sebebiyle gittikçe yükselir. Vericiden uzak bölgelerde net bir
görüntü ancak antenin yüksek bir yerde olması ile sağlanabilir. Apartman
üstlerine kurulan antenlerin yolu görmemeleri sağlanmalıdır. Aksi halde
vasıtaların parazitlerinden etkilenir.
Ø Seçilen yer direğin gergiye alınmasına uygun bir yer olmalıdır. Anten direği
sağlam bir zemin üzerine oturtulur. Alt kısımdan bir bacaya veya duvar ve
benzeri bir yere kelepçe ile bağlanır. Rüzgar ile devrilmemesi için üst kısma
takılan halka ve tellerle gergiye alınır. En az üç normal dört gergi teli kullanılır.
Yüksek direklerde, orta ve üst kısımdan iki veya üç ayrı noktadan gerekebilir.
Ø Anten diğer alıcı antenlerinden ve yüksek gerilim kablolarından uzakta
kurulmalıdır. Yüksek gerilim kabloları etrafında oluşan kuvvetli alanlar;
parazitlere ve gelen TV sinyallerinin zayıflamasına sebep olur. Arızalı bir
televizyon: antenden parazit sinyaller yayabilir. Civardaki diğer alıcılar bu
parazitten etkilenebilir.
Ø Anten direği topraklanmalıdır. Madeni sivri uçlu bir direk, parotaner gibi
yıldırım çekmeye elverişlidir. İyi bir topraklama alıcının yıldırımdan
etkilenmesini önler. Topraklama; kalın bir kablo ile dik ve en kısa yoldan yapılmalıdır.
Ø Direk sert bir zemin üzerine veya boru ayakları ile tesbit edilir. Boru ayaklarının
çatı üzerinde takılabilen ve haraketli olan mafsallı tipleri de bulunur.
Ø İniş kablosunun tabiî olaylardan etkilenmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.
3.4. Bayındırlık Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi
Televizyon tesisatı ile ilgili şartnameler aşağıda belirtilmiştir.
Ø VHF-UHF ve uydu anten ortak TV sistemi
Kapsam
Ø Hava, kablolu TV, uydu, merkezi video ve FM Radyo yayınlarının, TV-Radyo
prizlerine istenen kalitede ulaştırılması sistemini kapsar.
Sistem
Ø TV-Radyo prizi konulan yerlere TV, radyo ve video yayını yapılabilmesi için, aşağıda
belirtilen ünitelerden projesindeki verilere göre gerekli görülen üniteler; sayılarına göre
tespit edilerek sistem tesis edilecektir.
Ø Antenler (UHF-VHF, uydu)
Ø Merkez ünite (receiver, decoder, stereo modülatör, video, audio, VCD, uydu sinyal alıcıları vb.)
Ø Cihaz dolabı
Ø Amplifikatörler (ana hat, dağıtım)
Ø Kablolar
Ø Dağıtıcı ve bölücüler
Ø Prizler
Ø Konnektörler
Genel Özellikler
Ø TV dağıtım şebekesi yayın merkezinde işlem uygulanmış TV programlarının, VHFUHF
(47-1000 MHz) bandında TV prizlerine istenilen kalitede ulaşması sağlanacak şekilde
projelendirilecek ve uygulanacaktır.
Ø Dağıtım sistemini oluşturacak, dağıtım elemanlarının hepsi standartlara uygun olacaktır.
Ø Dağıtım şebekesinde ayrılan kollar var ise, kollar birbirini etkilemeyecek şekilde yalıtılacaktır.
Ø Dağıtım kuvvetlendiricileri standartlara uygun, gürültüsü az, TV prizlerinde istenen
sinyal düzeyi elde edilecek şekilde olacak ve sistemde imkanlar ölçüsünde arka arkaya
kuvvetlendirici bağlanmasından kaçınılacaktır.
Ø Sistemde, programların yayın frekansları göz önüne alınarak, gerekli ekran ve
zayıflama özelliklerine sahip, 75 ohm’luk koaksiyel kablolar kullanılacaktır.
Ø Yayın merkezinde işlem uygulanmış TV programları çıkışı, birleştirilmiş tek kablo
haline geldikten sonra sistemdeki tüm yayınlar TV alıcılarına minimum 65 dBuV-max. 84
dBuV sinyal seviyesi olacak şekilde dağıtılacaktır.
Ø Kurulacak sistem, Türk Telekom kablolu TV sistemine uygun olacaktır.
Ø Sistemin sağlıklı çalışabilmesi, montajın ve servisin kolayca yapılabilmesi açısından
kablo bağlantılarında uygun özellikte (F tipi vb.) konnektör ve bağlantı elemanları kullanılacaktır.
Ø Sistemde kullanılan malzemeler, ileri ve geri yönde sinyal göndermeye, ileri yön için
47-1000 MHz, geri yön için 4-65 MHz bant genişliğine uygun olacaktır.
Ø Şebekede kullanılan her türlü dağıtıcı ve bölücülerin açık kalan uçları 75 ohm
terminaller ile kapatılacaktır.
Ø İdarece istenmesi durumunda merkeze 1 adet geniş bandlı 88-108 MHz FM anteni ve
amplifikatörü takılarak prizlere FM yayını yapılacaktır.
Ø Uydu yayınlarının alımında sadece demodülatör, modülatör tipi birleşik cihazlar
kullanılacaktır. İleride, mevcut TV yayınlarının stereo olarak yayınlanması ihtimaline karşı
tüm birleşik cihazlar stereo olacaktır.
Ø Sistem, aynı anda değişik dillerde yayını yapılan programları TV prizlerine
iletebilecek özellikte olacaktır.
Ø Her bir kanal yayını için gerekli olan cihazlar, bağımsız olarak 220-230 VAc-50 Hz
beslenmeye uygun olacak, herhangi bir arıza durumunda sadece bir kanal devre dışı kalacak,
diğer kanallar etkilenmeyecektir.
Ø Tüm cihazlar 19” standardında dolap içine monte edilecek tipte olacak, dolap
termostat kontrollü fan ile soğutulacaktır.
Ø Sistemin merkezi modüler olacak ve her kanal birbirini etkilemeden servis için
sökülüp takılabilecektir. Merkez cihazları kontrollu olup, fonksiyonları (giriş-çıkış kanalı,
filtre devreleri vb.) programlanabilir olacak, seçilen uydu kanalları gerekli görüldüğü anda
programlanarak değiştirilebilecektir.
Ø Dolap içine monte edilecek tüm cihazlar kızaklar üzerine monte edilecek, bakım
sırasında kolayca kızaktan alınabilecek ve cihazlardan yapılan ayarlar kolay kontrol
edilebilen tipte olacaktır.
Ø Her bir kanal yayını için gerekli olan cihazların RF çıkış seviyesi dijital olarak
ayarlanabilecek, IF filtreler dar ve geniş band olarak programlanabilecek ve resim kalitesine
göre uygun olan band genişliği seçilebilir olacaktır.
Ø Kullanılacak analog yayınların ileride dijital yayına geçmesi istendiğinde modülatör
kullanılabilmeli, sadece receiver ilave edildiğinde sistem çalışabilir olacaktır.
Ø Televizyon kanallarının iletiminde PAL B/G sistemi kullanılacaktır.
Ø Sistemin empedansı 75 ohm olacaktır.
Ø Yayın merkezini teşkil eden cihazlar en son teknolojiye uygun üretilmiş, tekyanband
çalışabilen cihazlardan olacaktır.
Ø Uydu alıcı cihazların giriş frekansları 950-2150 MHz aralığında olacaktır. Uydu
alıcılar 3,7-4,2 GHz (C bandı) ve 10,7-12,75 GHz (KU bandı) yayınlarını da almaya uygun
olacaktır.
Ø Uydu sinyal işlemcileri üzerinden, RF çıkış kanalı veya frekansı, IF giriş frekansı, RF
çıkış seviyesi, video polaritesi, IF band genişliği, ses band genişliği, ses taşıyıcı frekans,
dekoder seçimi, mono/stereo/dual ses seçimi, giriş ve çıkış frekansı, ayarlamaları yapılabilir olacaktır.
Antenler
Ø Uydu antenler
Ø Sistemde tesis edilecek uydu antenler alüminyum sıvama tip ve tek parça parabol veya
pres ofset tip olacak, çok parçalı anten kullanılması durumunda yüksek verimli ve
oksitlenmeye karşı boyalı olacaktır.
Ø Antenlerde her anten için uygun olan LNB kullanılacak ve gerekli olan yerlerde conta
ile koruma bantları bulunacaktır.
Ø LNB’lerde çekilecek kablolar harici tip olacaktır.
Ø Uydu antenler verim ve mekanik dayanıklılık bakımından yeterli olacaktır.
UHF Antenler
Ø UHF antenlerin frekans aralığı 470-862 MHz (21-69 nu’lu kanallar) olacaktır.
Ø Empedansı 75 ohm, rüzgara karşı dayanıklılığı yüksek olacaktır.
Ø Anteni oluşturan elemanların sayısı projesine ve bulunduğu bölgenin özelliğine göre
seçilecek, eleman sayısının çok olmasına dikkat edilecektir.
VHF Antenler
Ø VHF antenlerin frekans aralığı 174-230 MHz (5-12 no.lu kanallar) olacaktır.
Ø Empedansı 75 ohm, rüzgara karşı dayanıklılığı yüksek olacaktır.
Ø Anteni oluşturan elemanların sayısı projesine ve bulunduğu bölgenin özelliğine göre
seçilecek, eleman sayısı en az 10 adet olacaktır.
Dağıtıcı ve Bölücüler
Ø Dağıtıcı (splitter) ve bölücüler (tap-off), projesine göre sistemin dağılımına uygun
olarak seçilecek, konnektör bağlantıları ve izolasyonları şebekede kullanılacak kablolara uyumlu olacaktır.
Ø Yayının bina içi dağıtımında bölücüler (tap-off) kullanılacak ve böylece aboneler
arasında maksimum izolasyon sağlanmış olacaktır.
Ø Abone içi dağıtımında dağıtıcı (splitter) kullanılacaktır.
Ø Dağıtıcı ve bölücülerin herhangi bir ucundaki arıza diğer uçları etkilemeyecektir.
Ø Bütün dağıtıcı ve bölücüler 4-1000 MHz band genişliğini geçirecek özellikte olacaktır.
Prizler
Ø Prizler geri dönüşü destekleyen interaktif yapıda olacaktır.
Ø Prizlerin TV ve radyo için ayrı çıkış uçları bulunacaktır.
Ø Prizler, radyo ucundan 88-108 MHz, TV ucundan 4-65 MHz ve 47-1000 MHz
frekansları geçirecek özellikte olacaktır.
Ø Sistemde kullanılacak TV-radyo prizleri, profesyonel tip ve metal muhafazalı olacaktır.
Kablolar
Ø Dahili ve harici kablolardaki iletkenler, saf bakır veya gümüş kaplı bakır olacaktır.
Ø Dahili ve harici koaksiyel kablolar, düşük kayıplı ve yaşlanmaya karşı dayanıklı olacaktır.
Ø Dış hatlarda, harici şartlara uygun kablo kullanılacaktır.
Ø Erişilebilir durumda olan kablolar, kemirici hayvanların verebileceği zararlara karşı korumalı olacaktır.
Ø Tüm kabloların empedansı 75 ohm olacaktır.
Ø Bina içi ve dışı dağıtımında kullanılacak kablolar, projesinde belirtilen tipe uygun olacaktır.
Konnektörler
Ø Ana hat bağlantılarında kullanılan cihazlara uygun nitelikte konnektör kullanılacaktır.
Ø Konnektörler, dahili dağıtımlarda kullanılan kablolara uyumlu özellikte olacaktır.

4. TELEFON TESİSATI
Haberleşme sistemleri içerisinde en çok yaygın olanı, kullanılanlar arasında doğrudan
doğruya anlaşma imkânı sağlayan telefon olmuş ve bu yüzden de büyük önem kazanmıştir.
Telefonun amacı, birbirinden uzakta olan kimseler arasında, sözlü haberleşmeyi
sağlamaktadır.
4.1. Telefon Kablosu
4.1.1. Tanımı
Abonelerin birbirleri ile haberleşmelerini sağlamak amacıyla kullanılan özel olarak
tasarlanmış kablolardır.
4.1.2. Yapısı ve Özelliği
Telefon kablosunun içinde birçok telefona hizmet verebilecek sayıda tel çifti (per)
mevcuttur. Telefon kabloları 10, 20, 30, 50, 100’den 1800 pere kadar yükselebilen telefon
kabloları mevcuttur. Telefon kabloları genellikle bakırdan yapılmaktadır. Bilindiği üzere
bakır, fiyatına oranla en iyi iletkenlerden biridir. Bakır telin etrafı oksitlenmeye karşı kalayla
kaplanır. Günümüzde kalaysız kablo zaten pek tercih edilmemektedir. Kalay kaplı bakır daha
sonra PVC veya polietilen (PE) ile izole edilmektedir.
Dahili tesisat için dahili tesisat telefon kablosu kullanılır. Harici kablolar ise yeraltına
gömme kablolar ve askı telli havai hat kabloları olarak iki temel gruba ayrılır. Harici
kablolarda ekstra izolasyon mevcuttur. Örneğin alüminyum folyo koruyucu kullanılabilir.
Askı telli kabloda normal kabloya bitişik olarak bir çelik askı halatı mevcuttur. Havaî hat
çekilirken kabloyu bu halat taşır.
Kablo tipleri P,D, A, V gibi spesifikasyonlarla gruplandırılır.
Resim 4.1: Dahili hat telefon kablosu
Ø Per nedir?
Her bir telefon hattı için bir çift tel kullanılır. İngilizce’deki “pair” (çift) sözüne benzer
şekilde her tel çiftine “per” denilmektedir. Perdeki bir çift kablo birbirine sarılıdır. Bu sayede
komşu kablolar arasındaki manyetik etkilenme en aza indirilir.
Ø Per iletken çapı nedir?
Telefon telinin iletken kesitinin çapı demektir. Piyasada 0.4, 0.5, 0.6 ve 0.9mm gibi standart
çaplar mevcuttur. Tesisat kurulurken 0.4mm veya 0.5mm tercih edilir. Kablo çapı arttıkça
birim kablo uzunluğuna karşılık gelen direnç düşer. Buna karşın fiyatta bir artış söz konusudur.
Ø Dörtlü, grup ve paket nedir?
Tesisat çekilmesini ve kablo takibini kolaylaştırmak amacıyla kablo içerisindeki perler
alt gruplara ayrılmıştır. Her on perlik demet bir “grup” olarak, ya da her 50 veya 100 perlik
demet bir “paket” olarak belirlenir. Bir kablonun içini açtığınızda, her biri ayrı renkte
şeritlerle sarılmış grup veya paketleri görürsünüz. Per sayısı düşük olan bazı kablolarda
dörtlü denen demetler kullanılır. Dörtlü iki perden oluşur.
RESİM 4.2: Harici hat telefon kablosunun yapısı
Not: Kablo renk kodu standardı 15 çift bir kablo örneği ile gösterilmiş olup bu kablolar 1600
çift’e kadar gidebilmektedir.
4.1.3. Telefon Kablo Çekilmesi
Ø Reglet nedir?
Abone hatları, santralden direkt olarak abone telefonuna götürülmez. Santralden gelen
hatlar ile abonelerden gelen hatlar yan yana iki ayrı reglete girilir (reglet abone hatlarının
üzerlerine girildiği, duvara monte edilen bir kutudur). Daha sonra bu iki regletteki ilgili uçlar
sarı-siyah jamper telleri ile birbirine irtibatlandırılır. İki ayrı reglet kullanarak, jamper ile
bağlantı sağlamanın en büyük faydası, tesisat ile santral tarafının tamamen bağımsız hale
gelmesi, herhangi bir değişikliğin hiçbir karışıklığa sebep olmamasıdır. Modüler ve
kullanışlı bir tesisat için reglet kullanmak şarttır. Regletin kepkep, krone ve pouyet gibi
çeşitleri vardır. Krone ve özellikle pouyet, diğer reglet çeşitlerine göre daha kalitelidir. Eski
tip vidalı regletler ise pek kullanışlı değildir.
Resim 4.3: Reglet
Krone her bir yatay sırasına on adet perin girilebildiği bir montaj ve dağıtım birimidir.
Bu yatay sıradan gerektiği kadar kullanılır. Örneğin 100 adet abone için on sıralı krone
kullanmak gerekir. Perler özel bir aletle krone yuvalarına “çakılır” veya gerektiğinde sökülür.
Resim 4.4: Kablo kanalı
Ø Kanal nedir?
Kabloları gruplar halinde ve dış ortamdan izole ederek döşeyebilmek için kanallar
kullanılır. Kanallar tesisatı dış etkenlere karşı korumaları yanında, göz zevkine de hitap eder.
Ø Ek neden ve nasıl yapılır?
Telefon tesisatında kablolar arası ekleme yapmak ihtiyacı doğabilir. Bu durumlarda
kablo perlerinin hiçbir malzeme kullanılmadan birbirlerine tutturulması düşünülmez. Keza
kabloların açık kısımları kolayca kopabilir, kısa devre olabilir, oksitlenebilir. Birbirlerine bu
şekilde tutturulan kablolar hava, su, nem gibi çevresel faktörlerden etkilenir. Bunu önlemek
için “boncuk” veya “yakpir” denen malzeme kullanılır. Boncuk, içine iki per sokulup
sıkıştırıldığı zaman bu iki per arasında sağlıklı ve dayanıklı bir temas sağlar. Bonuğun içinde
bulunan silikon bir yandan kontakları sağlamlaştırırken, diğer yandan tellerin sokulduğu
yuvaları tıkayarak içeri hava ve su girişini engeller.
4.1.3.1. İşlem Sırası
Ø Bağlantı şeması incelenir.
Ø Kullanılacak kablo seçilir.
Ø Bağlantı şemasına göre kablo çekilir.
4.1.3.2. Dikkat Edilecek Hususlar
Ø Bina içi telefon tesisatı kuvvetli akım tesisatından etkilenmeyecek şekilde yapılmalıdır.
Ø Ayrıca bina içi telefon kablolarının geçtiği borulardan zil, merdiven otomatiği
vb. hatlar geçirilmemelidir.
Ø Kullanılacak malzemeler TSE’ye uygun olacaktır.
Ø Telefon prizinden kat veya ara telefon terminaline kadar olan kablolar yekpare
olarak çekilecek ve uçları terminale bağlanacaktır.
4.2. Telefon Prizi
4.2.1. Tanımı ve Görevi
Telefon makinesinin bina içi telefon tesisatına irtibatlandırıldığı yere telefon prizi
denir. Bina içine kadar gelen telefon tesisatının dağıtımına kolaylık ve güvenlik sağlamak amacıyla kullanılır.
4.2.2. Yapısı ve Özelliği
Telefon prizlerinin bina içi telefon kablo bağlantı uçları dışında kalan temas ve dış
yüzeyleri yalıtkandır. Gövdesi üzerinde akım taşıyan iletken kısımları ve parçaları sert
bakırdan veya bakır alaşımlı sert malzemelerden, gövdeleri ise porselenden veya bakalitten
yapılmıştır (Resim 4.5).
Resim 4.5: Telefon prizi
4.3. Bayındırlık Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi
Telefon tesisatı ile ilgili şartnamelerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.
Ø Bina içi telefon tesisatı (ankastre)
Kapsam
Ø Bina içi telefon tesisatı (ankastre), bina ana giriş terminal kutusundan itibaren
aboneye ait cihazların telefon şebekesine bağlantısını kapsamaktadır.
Telefon tesisat sortisi (telefon priz tesisatı)
Ø Tesisat, telefon prizlerinden kat veya ara telefon terminallerine kadar PVC boru
veya özel kanal içinden en az 0,5 mm çapında bakır iletkenli PVC izoleli, PVC
kılıflı, aşağıda (Tablo-1) verilen elektriksel özelliklere uygun bina içi telefon
kablosu çekilmek suretiyle yapılacaktır. Kullanılacak malzemeler TSE’ye uygun olacaktır.
Ø Telefon prizinden kat veya ara telefon terminaline kadar olan kablolar yekpare
(eksiz) olarak çekilecek ve uçları terminale bağlanacaktır.
Telefon tesisatı paralel sortisi (telefon paralel priz tesisatı)
Ø Tesisat, telefon prizinden paralel prizin konulacağı yere kadar PVC boru veya
özel kanal içinden en az 0,5 mm çapında bakır iletkenli PVC izoleli, PVC kılıflı
elektriksel özelliklere uygun, bina içi telefon kablosu çekilmek suretiyle
yapılacaktır. Kullanılacak malzemeler TSE’ye uygun olacaktır.
Ø Paralel priz kabloları prizlerden itibaren yekpare olarak çekilecek ve uçları
telefon prizine bağlanacaktır.
Bayındırlık Bakanlığının Genel Teknik Şartnamesi’ni inceleyiniz.

5. TELEFON KUTUSU MONTAJI
5.1. Telefon Terminal Kutusu
5.1.1. Tanımı ve Görevi
Telefon terminal kutularını; kat ve ara terminal kutuları ile ana giriş terminal kutuları
olmak üzere gruplara ayırabiliriz. Kattaki telefon prizinden gelen hatlarla bina ana giriş
terminalinden gelen hatların irtibatlandırıldığı terminale kat telefon terminali, kat telefon
terminallerinin monte edildiği kapaklı kutuya da kat terminal kutusu adı verilir.
5.1.2. Yapısı ve Özelliği
Kat ve ara terminal kutuları, gerektiği takdirde konulacak olup, yeterli korumayı
sağlayabilecek bir malzemeden yapılmalıdır. Kabloları termine etmek için şartnamede
belirtilen ve projesine uygun telefon irtibatını karşılayacak terminal bloğu kullanılır. Bu
terminal blokları kutu içine yerleştirilir.
Resim 5.1: Telefon terminal kutusu
5.1. Telefon Terminal Kutusu Montaj ve Bağlantıları
5.1.1. Montajını Yapma
5.1.1.1. İşlem Sırası
Ø Bağlantı şeması incelenir.
Ø Telefon terminal kutusunun yerine montajı yapılır.
5.1.1.2. Dikkat Edilecek Hususlar
Ø Kat ve ara terminal kutuları, katlarda çalışmaya uygun yerlerde, nemli ve
kuvvetli akım tesisatından uzakta yapılacaktır.
Ø Kat ve ara terminal kutuları zorunlu olarak nemli yerlere tesis edilecek ise nem
sızdırmayacak şekilde sıva üstü etanj malzeme kullanılacaktır.
5.1.2. Kablo Bağlantılarını Yapma
5.1.1.1. İşlem Sırası
Ø Bağlantı şeması incelenir.
Ø Kullanılacak kablo seçimi yapılır.
Ø Telefon iletkenlerini dairelerin girişine çekilir.
Ø Telefon terminal kutusuna kabloları bağlanır.
Resim 5.2: Kablo bağlantılarının yapımı
5.1.1.2. Dikkat Edilecek Hususlar
Ø Telefon terminal kutularını nemli yerlerden uzak olan yerlere monte ediniz.
Ø Kuvvetli akım tesisatından uzak olmasına özen gösteriniz.
5.3. Bayındırlık Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi
Telefon terminal kutusuyla ilgili şartnameler aşağıda belirtilmiştir.
Ø Kat ve Ara Terminal Kutuları
· Kat ve ara terminal kutuları, yeterli korumayı sağlayabilecek DKP sac
veya PVC esaslı bir malzemeden yapılacaktır. Kabloları termine etmek
için şartnamede belirtilen ve projesine uygun telefon bağlantısını
karşılayacak terminal bloku kullanılacak ve bu terminal blokları kutu
içine yerleştirilecektir. Kutular zeminden takriben 200 cm yükseklikte olacaktır.
· Kat ve ara terminal kutuları, katlarda çalışmaya uygun, nemli yerlerden
ve kuvvetli akım tesisatından uzakta yapılacaktır.
· Kat ve ara terminal kutuları zorunlu olarak nemli yerlere tesis edilecek ise
nem sızdırmayacak şekilde sıva üstü etanj malzeme kullanılacaktır.
· Bina ana giriş terminal kutuları
· Bina ana giriş terminal kutuları, yeterli korumayı sağlayabilecek bir
malzemeden yapılacaktır. Şartnamede belirtilen ve projesine uygun
kapasitede telefon bağlantısını karşılayacak terminal bloku kullanılacak
ve bu terminal bloku kutu içine monte edilecektir.
· Bina ana giriş terminal kutularında kullanılacak terminal blokları
şartnameye ve projesine uygun kapasitede olacaktır.
· Bina ana giriş terminal kutularına konacak bina ana giriş terminal sayısı
ile Telekom giriş terminal sayısı eşit olacak ve terminal minimum olarak
belirlenen kablo çift sayısından az olmayacaktır. Aynı kutu içinde olmak
kaydıyla Telekom giriş terminalleri ve bina ana giriş terminalleri ayrı ayrı
gruplandırılacaktır.
· Bina ana giriş terminal kutuları, çok katlı binalarda her an giriş ve çıkışı
mümkün olan nemsiz, aydınlık, kuvvetli akım tesisatından uzakta bina
içinde bir duvara tesis edilecektir.

KAYNAK:www.megep.meb.gov.tr

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat