ELEKTRİKLİ ÜTÜLER

ŞEKİL VE RESİMLERİ GÖREMİYORSANIZ www.megep.meb.gov.tr ADRESİNDEN İLGİLİ MODÜLÜ AÇARAK İNCELEYEBİLİRSİNİZ.

1. ELEKTRİKLİ ÜTÜLER
Günlük hayatımızda en çok kullandığımız, elektrikli ev aletlerinin en yaygın olanı
elektrikli ütülerdir. Teknik eleman olarak bizlerin, sıklıkla karşılaşacağımız bu ev aletini
tanımaya çalışalım.
1.1. Elektrikli Ütülerin Tanıtılması
Kumaştan yapılmış giyim malzemelerinin kırışıklıklarını düzeltmek için evlerde ve
konfeksiyon atölyelerinde kullanılan elektrikli alete ütü denir.
Kumaşın icadıyla ütüleme işlemi de başlamış oluyordu. İlk ütü tabanı düz ağır bir
metalin üzerindeki kazanda kömür ısıtılıyor, elde edilen sıcaklıkla metal ısınıyor ve giysinin
üzerinde gezdirilerek kırışıklıklar gideriliyordu (Resim 1.1).
Resim 1.1: Kömürlü ütü
Ütüde genel amaç, tabanı oluşturan metal kısmın ısıtılması ve elde edilen ısı ile
kumaşın düzeltilmesini sağlamaktır. Bu ısıyı elde etmek için günümüzde rezistanslar
kullanılmaktadır.
En basit elektrikli ütü, ısıtıcı rezistans, rezistans üzerinde bulunan ağırlık ve rezistansı
çalıştırıp kapatacak anahtar grubu ve besleme grubu parçalarından ibarettir. Bu ütülere basit
ütü denir (Resim 1.2). Bu ütülerde rezistansa elektrik enerjisi verildiğinde, rezistansın
verdiği ısı sabittir ve ayarlanma imkanı yoktur. Yani değişik ısılarda ütülenmesi gereken
kumaş cinslerinin hepsini böyle bir ütüde kullanamayız.
Resim 1.2: Basit bir ütü
Bu sorun ütülerde ısı ayarını yapma zorunluluğunu meydana getirmiştir. Üretici
firmalar ütüler de termostat kullanmaya başlamışlardır. Böylece ütü üzerinde ısı ayarlaması
yaparak her türlü kumaşta bir ütüyü kullanabilme imkanı oluşmuştur. Bu tür termostatlı
elektrikli ütülere otomatik ütü denir.
Resim 1.3: Buharlı ütü
Otomatik ütülere ufak bir su kabı eklenerek oluşan ısıyla buhar elde edilip, kumaşların
yanmadan buhar sayesinde daha rahat ütülenmesi sağlanmıştır. Bu tür elektrikli ütülere de
buharlı ütü denir.
Biz bu öğrenme faaliyetinde buharlı ütüleri inceleyeceğiz.
1.2. Buharlı Ütüler
Teknik servis elemanı olarak ütü tamir ve bakımından önce ütülerin kullanımı
öncesinde ve kullanımı esnasında dikkat edilmesi gereken hususları bilmek ve müşteriye de
bunlardan bahsetmek gerekir. Bunlardan bazıları şunlardır:
Ø Şebeke gerilimi ütü etiketinde belirtilen gerilim ile aynı olmalıdır.
Ø Mutlaka topraklı priz kullanılmalıdır.
Ø Ütüleme sonunda ütü soğuyuncaya kadar ve ütüleme yaparken aradaki
boşluklarda ütü arkası üzerinde dik olarak bekletilmelidir.
Ø Ütüleme bittiğinde ütünün fişi prizden çıkartılmalıdır.
Ø Ütüde kalan su tamamen boşaltılmalıdır.
Ø Ütü prizde takılı iken gözetimsiz bırakılmamalıdır.
Ø Ütü sıcak iken çocukların ulaşabileceği yerde olmamasına dikkat edilmelidir.
Ø Su doldururken ve boşaltırken mutlaka ütünün fişi prizden çekilmelidir.
Ø Ütü tamemen boş iken ütü ile beraber verilen ölçü kabı ile, ölçü çizgisine kadar
doldurulmuş bir ölçek su konulmalıdır. Ütüye aşırı su konulduğunda damlama yapabilir.
Ø Ütünün termostat ışığı söndükten sonra buhar ayar düğmesi açılmalıdır. Buhar
ayar düğmesi daha önce açıldığında veya açık iken su konulup ısıtılmaya
başlandığında tabandan su damlayabilir.
Ø Ütü ilk kullanıldığında hafif bir buhar, koku veya su sızıntısı meydana gelebilir.
Bu durum bir müddet sonra normale döner.
Ø Ütüleme sırasında su biterse, elektrik fişi prizden çekildikten sonra ütünün
soğuması beklenilmeden su ilave edilebilir.
Ø Ütüde daima yumuşatılmış su kullanılmalıdır. Aksi halde buhar kanalları kireç
dolarak kullanılamaz hale gelir.
Ø Kimyasal katkılı kokulandırılmış ütü sularından kullanılmamalıdır.
Ø Ütüyü ilk kullanımda normal suyu buharlaştırarak ütünün buhar kanallarına
girmiş tozları temizlemek gerekir.
Ø Ütüde oluşan kireçleri temizlemek amacıyla sirke veya kireç çözücü
kimyasallar kullanılmamalıdır. Bu kimyasallar ütü tabanı üzerindeki buhar
üretimini sağlayan kaplamaya zarar verir, buhar performansı çok azalır.
Ø Sprey su püskürtmediğinde tıkanmayı gidermek için sprey deliğini parmakla
kapatarak sprey düğmesine birkaç kez basılmalıdır.
Ø Ütüleme sırasında önce düşük ısı gerektiren giysiler daha sonra yüksek ısı
gerektiren giysiler ütülenmelidir.
Ø Buharsız ütüleme yapılacaksa bile ütüde su olmalıdır.
1.2.1. Buharlı Bir Ütünün Elektrik Devre Şeması ve Çalışması
Şekil 1.1: Bir ütünün basit bir elektrik devre şeması
Şekildeki numaralandırılan kısımlar şunlardır:
1. ŞEBEKE GERİLİMİ: 220 volt A.A kaynağından alınan gerilimdir.
2. ŞEBEKE LAMBASI: Fiş prize takıldığı zaman ütüye şebeke geriliminin geldiğini gösteren lambadır.
3. TERMOSTAT: Taban sıcaklığını kontrol eden elemandır.
4. REZİSTANS: Tabanın ısınmasını sağlayan elemandır (Resim 1.4).
5. TERMOSTAT LAMBASI: Rezistansın çıkış kontağına bağlı olan bu lamba rezistans
devrede iken yanar. Rezistans devreden çıktığında söner.
Resim 1.4: Ütü rezistansı ve değeri
Devrenin çalışması şöyledir:
Fiş prize takıldığında şebeke lambası yanar. Gerilim termostatın ucuna gelir. İlk anda
termostatın kontakları kapalıdır. Termostat üzerinden geçen akım rezistansı çalıştırır.
Termostat lambası yanar. Ütü tabanı termostatla ayarlanan ısıya geldiği zaman rezistanslar
devreden çıkar. Termostat lambası söner.
Buharlı ütülerde fişin prizde takılı unutulması tehlikesine karşı otomatik devre kesici
elemanlar kullanılmaktadır. Buna “Auto-Off” özelliği denilmektedir. Ütü yatay veya dikey
konumda fişe takılı kaldığında geçici olarak rezistansın enerjisi kesilmekte, ütü hareket
ettirildiğinde çalışmasına devam etmektedir. Ütünün çalışır durumda unutulduğunu bildiren
uyarı sistemleri de ütülerde kullanılmaktadır.
1.2.2. Buharlı Ütü Isıtma Elemanları ve Termostatlarının Montaj ile Demontajı
Elektrikli ütülerin, tamir ve bakımını yapabilmenin giriş kısmı, bu aletlerin parçalarını
söküp takabilmektir. Her bir üretici firma kendine has özellikte sökülüp takılan, özel vida ve
somunlu malzemeler kullanılan imalatlar yapmaktadırlar. Biz burada genel bir montajdemontaj
bilgileri vermeye çalışacağız. Sizler elinizde bulunan ütünün özelliğine göre
demontaj sırasında tüm basamakları bir yere not ederek montajını tersinden giderek kolayca yapabilirsiniz.
Resim 1.5: Ütü tabanı Resim 1.6: Termostat ayar düğmesi Resim 1.7: Ütü şebeke kablosu
1.2.2.1. Lamba Grubunun Değiştirilmesi
Ø Arka kapaktaki vida sökülür ve kapak çıkarılır (Resim 1.8 - 1.9).
Resim 1.8: Ütünün arka kapağı Resim 1.9: Ütünün arka kapağının sökülmesi
Ø Üst kapaktaki vida sökülür ve kapak çıkarılır (Resim 1.10 – 1.11 – 1.12).
Resim 1.10 Resim 1.11 Resim 1.12: Üst kapağın çıkarılışı
Ø Lamba grubu yerinden çıkarılır (resim 1.13).
Resim 1.13: Ütünün elektrik klemensi ve lamba grubunun yerinden çıkarılışı
Ø Yeni lamba grubu takılır.
Ø Üst kapak yerine konur ve vidası takılır.
Ø Arka kapak yerine konur ve vidası takılır.
1.2.2.2. Termostat Düğmesinin ve Termostat Milinin Değiştirilmesi
Ø Termostat düğmesi üstten çekerek çıkarılır (Resim 1.14 – 1.15 – 1.16 ).
Resim 1.14: Termostat düğmesi Resim 1.15: Termostat düğmesinin çıkarıldığı yer
Resim 1.16: Termostat düğmesinin yuvası Resim 1.17: Termostatın değiştirilmesi
Resim 1.18: Termostatın tabandaki konumu
Ø Termostat mili çıkarılır (Resim 1.17-1.18).
Ø Yeni temostat mili takılır.
Ø Yeni termostat düğmesi takılır.
1.2.2.3. Kırmızı Neon Lambanın Değiştirilmesi
Ø Arka kapaktaki vida sökülür ve kapak çıkarılır.
Ø Lamba grubu yerinden çıkarılır.
Ø Yeni lamba grubu takılır.
Ø Arka kapak yerine konarak vidası sıkılır.
1.2.2.4. Auto Shut – Off Grubunun veya Yeşil Neon Lambanın Değiştirilmesi
Ø Arka kapaktaki vida sökülür ve kapak çıkarılır.
Ø Sap tıpası çıkartılır ve üst kapak vidası sökülür.
Ø Lamba kapağındaki yeşil neon gövdesi çekilir.
Ø Yeni lamba grubu takılır.
Ø Üst kapak yerine takılır.
Ø Arka kapak yerine konarak vidası sıkılır.
1.2.2.5. Ütü Tabanının Değiştirilmesi
Ø Arka kapaktaki vida sökülür ve arka kapak çıkarılır (Resim 1.19-1.20-1.21).
Resim 1.19 :Arka kapak Resim 1. 20: Arka kapaktaki vidalar Resim 1. 21: Arka kapağın sökülmüş hali
Ø Üst kapaktaki vida sökülür ve üst kapak çıkarılır (Resim 1.22-1.23).
Resim 1.22: Üst kapaktaki vida
Resim 1.23: Üst kapaktaki vidanın sökülmesi ve üst kapağın sökülmüş hali
Ø Gövdeyi eteğe bağlayan vidalar sökülür (Resim 1.24-1.25-1.26-1.27).
Ø Eteği alt tabana bağlayan vidalar sökülür (Resim 1.24-1.25-1.26-1.27).
Ø Alt taban ayrılır (Resim 1.24-1.25-1.26-1.27).
Resim 1.24: Ütünün tabanındaki vidalar
Resim 1.25: Ütü tabanındaki vidaların sökülmüş hali
Resim 1.26: Orta tabanın ve alt tabanın sökülmüş hali
Resim 1.27: Gövdenin ve alt tabanın sökülmesi
Ø Arka braketi, plastik arka braketi, topraklama kablosunu alt tabana bağlayan vidalar sökülür.
Ø Termostatı alt tabana bağlayan vida sökülür (Resim 1.28).
Resim 1.28: Alt taban değişimi
Ø Yeni taban değişimi yapılır.
Ø Termostatı yeni tabana takılır. Bu takma esnasında termostat temas yüzeylerine
DOW CORNİNG 340 (ağır şartlar altında çalışabilecek yüksek performanslı
silikon esaslı yağlama sıvıları) sürülür (resim 1.29).
Resim 1. 29: Dow corning 340
Ø Arka braketi, plastik arka braketi ve topraklama kablosunu alt tabana bağlayan
vidalar yerine takılır.
Ø Eteği alt tabana bağlayan vidalar yerine takılır.
Resim 1.40: Ütünün üst kapak kısmı Resim 1.43: Ütü tabanı
Ø Gövdeyi eteğe bağlayan vidalar takılır.
Ø Üst kapak yerine takılır ve vidası sıkılır.
Ø Arka kapak yerine takılır ve vidası sıkılır.
1.2.3. Ütü Arızaları – Nedenleri – Onarımı
ARIZA ÇEŞİTLERİ NEDENLERİ ONARILMASI
Ütü rezistansı arızalıdır. Ütü tabanı değiştirilir.
Bağlantı kablolarında temassızlık vardır.
Kablo bağlantıları kontrol edilerek temassızlık giderilir.
Termostat kontağı oksitlendiği için akım geçirmiyordur.
Termostat değiştirilir.
Termostat kapalıdır. Termostat düğmesi değiştirilerek ısı konumu yükseltilir.
ÜTÜ ISINMIYOR
Termik şalter açık devre olmuştur.
Termik şalter kontrol edilir, bozulmuş ise değiştirilir.
ÜTÜ OTOMATİK YAPMIYOR
Termostat arızalıdır Termostat değiştirilmelidir.
Lamba grubu arızalıdır Lamba grubu değiştirilir
Termostat arızalıdır Termostat değiştirilir
Rezistans arızalıdır Rezistans değiştirilir
Şebeke kablosu arızalıdır Şebeke kablosu değiştirilir
SİNYAL LAMBASI YANMIYOR
Kablo grubu arızalıdır Kablo grubu değiştirilir
Rezistansın watt değeri uygun değildir Rezistans değiştirilir
Termostat arızalıdır Termostat değiştirilir
YETERLİ ISINMIYOR
Termostat tabana iyi temas etmiyordur
Termostat temas yüzeylerine Dow Corning 340 sürülür
ÜTÜ ÇOK ISINIYOR
Termostat kısa devre olmuştur ve kontakları yapışmıştır Termostat değiştirilir
Rezistans arızalıdır Taban grubu değiştirilir
Termostat arızalıdır Termostat değiştirilir
SİNYAL LAMBASI YANIYOR, TABAN ISINMIYOR
Kablo grubu arızalıdır Kablo grubu kontrol edilir
Lamba grubu arızalıdır Lamba grubu değiştirilir
Termostat arızalıdır Termostat değiştirilir
Şebeke kablosu arızalıdır Şebeke kablosu değiştirilir
KIRMIZI LAMBA YANMIYOR
Kablo grubu arızalıdır Kablo grubu değiştirilir
1.2.4. Ütülerin Parçalarının Kontrolleri
Ø Termostat
Termokupl ile ölçüm yapılır. Ütü tabanının orta noktası ölçüm noktasıdır. Değişik
ütülere göre kararlı durumda oldukları sıcaklık değerleri vardır.
Ø Rezistans
Avometre ile ölçüm yapılır. Şebeke kablosunun fişi ölçüm noktasıdır. Değişik ütülere
göre kararlı durumda oldukları sıcaklık değerleri vardır.
Ø Lamba grubu
220 voltluk gerilimi dışarıdan lamba uçlarına bağlayarak çalışıp çalışmadıkları kontrol edilir.
1.3. Pres Ütüler
Resim 1.46: Pres ütü
Resim 1.47: Pres ütü
1.3.1. Pres Ütünün Elektrik Devresi ve Çalışması
Şekil 1.2: Pres ütünün elektriki devre şeması
Açma kapama anahtarı devreyi kapattığında, devre akımı termostatın ucuna gelir.
Termostatın kontakları ilk anda kapalı olduğundan, akım termostat üzerinden geçerek
ısıtıcıları çalıştırır ve termostat lambası yanar. Sıcaklık ayarlanan bir değere geldiğinde
termik kontakları kapanır ve buhar lambası yanar. Pompa butonuna basılarak buhar
püskürtmesi yapılabilir.
Burada kullanılan parçalar şunlardır:
1. ŞEBEKE GERİLİMİ: 220 volt A.A kaynağından alınan gerilim
2. AÇMA KAPAMA ANAHTARI: Devreye gerilim verir veya keser.
3. TERMOSTAT: Tablanın sıcaklığını kontrol eder.
4. TERMOSTAT LAMBASI: Rezistanslar devreden çıktığı zaman yanar.
5,6.REZİSTANS: Tablanın ısınmasını sağlar.
7. TERMİK: Tabla sıcaklığı belli bir değere ulaştığında kontaklarını kapatarak buhar
lambasının yanmasını sağlar ve pompa motoruna akım verir.
8.BUHAR LAMBASI: Tabla sıcaklığı belli bir değere ulaştığında buharın hazır olduğunu
göstermek için kullanılan bir lambadır.
9. POMPA MOTORU: Buhar lambası yandığında buhar düğmesine basılarak üst tabladan
buhar püskürtmeye yarar.
1.3.2. Pres Ütünün Termostat-Rezistans Bağlantı Kablolarının Değiştirilmesi
1. Presi açıp kapayan sabit kol üzerindeki pulvarizatör sola doğru çekilerek yerinden alınır.
2. Presi açıp kapayan sabit kol ile basınç ayarlanan hareketli kolu birbirine kilitleyen
kilidi sola doğru sürülerek kilitlemeden kurtarılır.
3. Basınç ayarlanan hareketli kol yukarı kaldırılır. Basınç ayarlanan hareketli kolun
yerleştiği yuvada bulunan iki adet saç vidası sökülür.
4. Sac vidalarının sökülmesiyle termostat kutusu önden yukarı doğru kaldırılıp yine öne
doğru çekilerek kapak yerinden alınır.
5. Termostat sürgü kutusu vidası, termostat dişli grubunun iki vidası sökülerek dişli
grubu yerinden alınır. Termostat miliyle, termostat dişli grubunun birlikte hareketini
sağlayan ve birbiriyle bağlantısını sağlayan altı köşe kuplaj parçası da dışarı alınır.
6. Termostat kutusunun alt bölmesine yerleştirilmiş presi açıp kapayan kolu sabitleyen
iki adet allen vida sökülür ve sabit kol çekilerek yerinden çıkarılır.
7. Hareketli kol yukarı kaldırılıp açma-kapama şalterinin bağlı olduğu ekran yerinden
alınır ve şaltere bağlı olan kablolar sökülür.
8. Pres ütü ters yatırılarak üst plastik kapağı tutan iki adet sac vidası sökülür ve boşta
kalan plastik kapağın boşluğundan faydalanılarak hareketli koldan plastik kapak kurtarılır.
9. Klemense bağlı ısıtıcıya giden kablo ve topraklama kablosu sökülür.
10. Ütüleme plaka grubundaki üst kapağı tutan kenar vidaları gevşetilir ve kapak yerinden alınır.
11. Alüminyum muhafaza kapağını tutan iki vida sökülüp, termostata bağlı olan kablo
çıkartılarak muhafaza kapak yerinden alınır.
12. Termostatı taban plakasına sabitleyen vida sökülüp, termostatın montaj konumuna
dikkat edilerek yeni termostata takılır.
13. Rezistans baskı yayı vidaları sökülür. Rezistans bağlantı uçları çıkarılıp değiştirilecek
rezistans plakasıyla birlikte yerinden alınıp, yenisi takılır.
Resim 1.48: Pres ütünün parçaları
Pres ütünün parçaları şunlardır:
1. Alt gövde 2. Rulman yatağı 3. Süngerli ütüleme plakası
4. Isıtıcı grubu 5. Üst gövde 6. Kol
7. Üst kapak 8. Düğme grubu 9. Kablo grubu
10. Şebeke kablosu 11. Arka kapak 12. Pompa
13. Su deposu 14. Pompa ayağı 15. Hortum grubu
16. Termostat 17. Buhar kontrol termostatı 18. Oto plakası
19. Buhar yönlendirme plakaları 20. Isıtıcı plakası 21. Termik akü plakaları
22. Yay 23. Yaprak yay grubu 24. Yansıtıcı
25. Isıtıcı kapağı
1.4. Akıllı Ütüler
Gelişen ütü teknolojisinin yeni ürünlerinden biri de programlanabilir buharlı ütülerdir.
En hassas kumaştan en kalın kumaşa kadar seçilen kumaşın türüne göre, en doğru sıcaklık ve
buhar kombinasyonunun otomatik olarak elde edilmesini ve bu sayede kusursuz ütüleme
yapılabilmesini sağlayan, önceden ayarlanmış çok farklı ütüleme programı bulunan ütülere akıllı ütü diyebiliriz.
Resim 1.49: Programlanabilir akıllı ütü
1.5. Seyahat Ütüleri
Dünyanın her yerinde kullanılabilme özelliğine sahip bu ütüler, 110 V ve 220 V
gerilimler ve 50 Hz ve 60 Hz’lik frekenslarında çalışabilmektedirler. Ayrıca bu ütüler
kordonsuz da kullanılabilmektedir.
Resim 1.50: Seyahat ütüleri
1.6. Sanayi Tipi Ütüler
Konfeksiyon atelyelerinde kullanılmakta olan büyük buharlı ütülerdir. Ütü ve buhar
haznesi birbirinden ayrı bulunmaktadır.
Resim 1.51: Sanayi tipi ütüler

2. ÜTÜLERİN BUHAR ELEMANLARI
Buharlı ütülerin önemli bir kısmını buhar çıkmasını sağlayan mekaniki kısımlar
oluşturur. Genelde bir çok firmanın ürettiği ütülerdeki mekanizma aynıdır. Şekil itibariyle
değişiklikler mevcuttur.
2.1. Ütülerin Buhar Elemanlarının Tanıtılması
Genel talep üzerine üretici firmalar ütüleri özel olarak musluk suyu kullanmak üzere
tasarlamıştır. Ütülerdeki kireç engelleme özelliği musluk suyunu uygun biçimde
temizlemektedir. Ütülerdeki kireç vanalarının zaman içerisinde temizlenmesi gerekir. Bir
bardak beyaz ya da damıtılmış malt sirkesi ya da limon suyu bu temizlik işini
yapabilmektedir. Ütülerdeki kireç filtreleri, kullanılan suyun sertlik derecesine ve kullanıma
bağlı olarak belli aralıklarla değiştirilmelidir.
Ütü tabanı sıcak su ve yapışmaz yüzeyler için özel olarak yapılmış bir süngerle sıvı
Şekil 2.1: Buharlı ütünün parçalanmış hali
Numaralandırılmış elemanların karşılıkları şunlardır:
1. Buhar ikaz lambası
2. Buhar butonu
3. Üst kapak
4. Su spreyi ve şok buhar butonu
5. Auto shut-off
6. Ütü gövdesi
7. Elektrik topraklı fişi
8. Kordon kablo
9. Arka kapak
10. Tutturma braketi
11. Tutturma braketi
12. Klemens
13. Termostat düğmesi
14. Tutturma braketi
15. Orta taban (etek)
16. Arka braket
17. Plastik arka braket
18. Termostat
19. Alt taban
Resim 2.1: Ütünün buhar elemanları
Resim 2.2: Ütü sprey ucu
Resim 2.3: Buhar ve su butonları
Resim 2.4: Buhar ayar düğmesi ve sprey butonu
Resim 2.5: Sprey ucu
Resim 2.6: Buhar ayar düğmesi mili
Resim 2.7: Buhar ayar düğmesi yuvası
Resim 2.8: Üst kapağın açılması
Resim 2.9: Üst kapağın sökülmüş hali
Resim 2.10: Sprey butonu ve sprey ucu
Resim 2.11: Sprey milinin çıkartılışı ve sprey hortumu
Resim 2.12: Buhar kontrol mili ve sprey milinin yuvaları
2.2. Pompa Gruplarının Değiştirilmesi
Ø Arka kapaktaki vidalar sökülür ve kapak çıkarılır.
Ø Üst kapaktaki vidalar sökülür ve üst kapak çıkarılır.
Ø Pompa gubu yerinden çıkarılır.
Ø Yeni pompa grubu takılır.
Ø Üst kapak yerine takılarak vidaları sıkılır.
Ø Arka kapak yerine takılarak vidaları sıkılır.
Bir başka buharlı ütünün demontaj ve montaj srasını şöyle takip edebiliriz:
Ø Arka kapaktaki vida sökülür ve vida çıkarılır.
Ø Sap tıpası çıkartılır, altındaki vida sökülür ve üst kapak çıkarılır.
Ø Klemens yuvasını tutan vida sökülür ve klemens yuvası alınır.
Ø Sprey ucu gövde grubundan sökülür.
Ø Termostat düğmesi alınır.
Ø Termostat mili çıkarılır.
Ø Gövdeyi tabana bağlayan vidalar sökülür.
Ø Gövde alt sacı gövdeden sökülür.
Ø Su tankı çıkarılır.
Ø Pompa grubu yerinden çıkartılır.
Ø Yeni pompa grubu takılır.
Ø Su tankı yerine takılır.
Ø Gövde alt sacı gövdeyle birleştirilip, vidaları takılır.
Ø Termostat mili ve düğmesi yerine takılır.
Ø Klemens yuvası yerine takılarak, vidalanır.
Ø Sap tıpasının altındaki vida takılır ve tıpa yerine konur.
Ø Arka kapak kapatılır.
2.3. Ütü Arızaları – Nedenleri – Onarımı
ARIZA ÇEŞİTLERİ NEDENLERİ ONARILMASI
Buhar kontrol butonu basılı kalmıştır
Buhar kontrol butonu basılı konumdan kurtarılır
Su tankında su yoktur veya seviyesi düşüktür
Su tankına su eklenir
Buhar kontrol memesi tıkanmıştır
Tıkanma giderilir veya buhar kontrol memesi değiştirilir
Termostat konumu düşük kalmıştır
Termostat konumu yükseltilir
Buhar kontrol düğmesi kapalı konumdadır
Buhar kontrol düğmesi çevrilerek istenilen buhar miktarı ayarlanır
Alt taban tamamen kireç bağlamıştır
Alt taban değiştirilir
Orta taban tamamen kireç bağlamıştır
Orta taban değiştirilir
Buhar kontrol mil grubu arızalıdır
Mil grubu değiştirilir
Şok buhar boru grubu tıkalıdır Boru grubu değiştirilir
ÜTÜ BUHAR VERMİYOR
Isıtıcı grubu arızalıdır Taban değiştirilir
Buhar kontrol butonu basılı değildir
Buhar kontrol butonu basılı konuma getirilir
Buhar kontrol memesi ve conta yerine tam oturmamıştır
Contanın yerine tam oturması sağlanır, bozulmuş ise değiştirilir
Su tankı delinmiştir Su tankı değiştirilir
Su tankına fazla su doldurulmuştur
ÜTÜ SU AKITIYOR
Fazla su boşaltılır
Ütü ısınmadan şok buhar düğmesine basılmıştır
Termostat yüksek konuma alınarak kalan su buharlaştırılır
Şok buhar pompası su basmıyordur Pompa değiştirilir
Şok buhar emiş borusu hava alıyordur veya tıkanmıştır Emiş borusu değiştirilir
Şok buhar memesi tıkanmıştır Meme temizlenir veya değiştirilir
Termostat konumu düşük kalmıştır
Termostat konumu yükseltilir
ŞOK BUHAR VERMİYOR
Şok buhar pompa bilyası ve Sıkışıklık giderilir veya yayı sıkışık veya yerinde yoktur bilya ve yay takılır
Su seviyesi düşüktür Su ilave edilir
Şok buhar borusu tıkanmış veya katlanmıştır
Borudaki katlanma ve tıkanma giderilir
Sprey pompası arızalanmıştır Arıza giderilemezse pompa değiştirilir
Sprey pompa bilyası yerinde değildir veya sıkışmıştır
Bilya ve yay sıkışıklığı giderilir. Yay ve bilya yoksa ilave edilir.
Sprey hortumu ve bağlantıları gevşek olduğundan hava alıyordur
Hortum delikse değiştirilir.
Gevşekse sıkılarak hava alması önlenir
Su seviyesi düşüktür Su ilave edilir
Sprey memesi tıkanmıştır Sprey memesi temizlenir.
Tıkanıklık giderilemiyorsa meme değiştirilir
ÜTÜ ÖN TARAFA SU PÜSKÜRTMÜYOR
Sprey bilyası veya difozor su geçirmiyordur
Bilya ve difozor kontrol edilerek tıkanıklık giderilir
Sprey hortumu sıkışmıştır Hortum düzeltilir
Su püskürtme ucu tıkanmıştır Su püskürtme ucu değiştirilir
Sprey hortumu tıkanmıştır Sprey hortumu değiştirilir
Sprey mili kırılmıştır Sprey mili değiştirilir
Su deposunda tortu birikmiştir Pompa grubu çıkartılıp ütüye su doldurulur, çalkalanır, suyu boşaltılır ve tekrar monte edilir
Pompa hava yapmıştır Sprey ucunu parmakla tıkayarak 4-5 defa butona basınız
SPREY BUTONU BASMIYOR
Bilya yuvaya yapışmıştır Bilya oynatılır
Şok buhar hortumu tıkanmıştır Hortum değiştirilir
Şok buhar mili kırılmıştır Mil değiştirilir
Taban delikleri tıkanmıştır Taban değiştirilir
Bilya yuvaya yapışmıştır Bilya oynatılır
ŞOK BUHAR BUTONU BASMIYOR

KAYNAK:www.megep.meb.gov.tr

ÜÇKAR SÜT GIDA VE ZİRAİ ÜRÜN. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.Kapat