ÇAMAŞIR MAKİNELERİ

ŞEKİL VE RESİMLERİ GÖREMİYORSANIZ www.megep.meb.gov.tr ADRESİNDEN İLGİLİ MODÜLÜ AÇARAK İNCELEYEBİLİRSİNİZ.

1. ÇAMAŞIR MAKİNELERİ PARÇALARI
1.1. Çamaşır Makinelerinin Tanımı ve Kullanılan Terimler
1.1.1. Tanımı
Çamaşır makinesi; su alma, yıkama, ısıtma, su boşaltma ve sıkma sistemlerini bir
program vasıtası ile veya manüel olarak yapan bir makinedir. Yukarıda saydığımız bu
işlemleri artık bir program vasıtası ile belirli sıra ve zaman içinde çalıştırıp durdurarak
yıkama programlarını yapmaktadır. Manüel olarak yıkama yapan makineler şu an kullanımı
yok denecek kadar azdır.
1.1.2. Kullanılan Terimler
Çamaşır makinelerinde kullanılan terimler şunlardır:
Ø Yıkama: Kiri çamaşırdan ayırma işlemidir. Bu temizlik işi su, deterjan, ısı, mekanik
hareket ve kimyevi tesir ile gerçekleşir. Kimyevi tesiri sabunlu su gösterir. Suyun içinde
erimiş olan sabun molekülleri leke parçacıklarının arasına girerek yumuşatır ve çamaşır
kirlerinden ayırır. Mekanik hareketle sabunlu su çamaşır kirlerinin arasına girip çıkmak
suretiyle kir ve lekeler çamaşırdan ayrılır.
Ø Durulama: Çamaşırın kiri yüklenmiş deterjanlı sudan temiz su yardımı ile atılmasıdır.
Durulama işi çamaşırın kirine göre 3–5 defa yapılır.
Ø Sıkma: Durulama işlemi sırasında suyu emmiş olan çamaşırlardan suyu ayırma işlemidir.
Ø Kurutma: Sıkma işlemi sonunda çamaşırda kalan nemin çamaşırdan atılıp ütüye hazır hale gelmesidir.
Ø Ön Yıkama: Akşamdan ıslatmanın karşılığıdır. Çamaşırları kaba kirden arındırmak ve
bazı kirleri yumuşatmak için ana yıkamadan önce yapılan yıkama şeklidir.
Ø Ana Yıkama: Fiziksel ve kimyasal olarak yıkama şeklidir. Su ısıtıp deterjanın aktişîği
artırılarak çamaşırdan kiri ayırma şeklidir. Etkin yıkama bu adımda yapılır.
Ø Yumuşatma: Makine kazan içine yani çamaşır suyuna, deterjan kutusundan
yumuşatıcıyı almasıdır.
Ø Bekletme: Makinede "suda bekletme" tuşu varsa ve bu tuşa basılarak, son durulama
yapıldıktan sonra çamaşır son durulama suyu içinde bekler. Basılmamışsa bekleme olmaz,
sıkma programı uygulanır.
Ø Yarım Su: Makinenin yarım su tuşuna basıldığında makine tamamen su ile kazanı
doldurmaz. Genellikle az çamaşır yıkanacaksa kullanılır.
Ø Kısa Program: Kısa program seçildiğinde kumanda panelindeki ekranda max. sıcaklık
düşük çıkar. Az kirli çamaşırlar için kullanılır.
Ø Yarım yük: Günlük çamaşırlar için kullanılır. Su, enerji ve deterjandan tasarruf edilir.
Ø Boşaltma: Bu işlem bastırma fonksiyonu ile birlikte kullanılan bu işlem su boşaltma ile biter.
Ø Sıcaklık Ayarı: Yıkama programı seçildiğinde o programa ait max. sıcaklık belirir.
Çamaşırı korumak için daha üst sıcaklıklara çıkartılması engellenmiştir. Max. sıcaklıktan
aşağı değerlere 5°C sıcaklık aralıklarıyla düşürülür ve geriye yükseltilir.
Ø Program Ayarı: Program düğmesi ile çamaşırlarınızı yıkamak istediğiniz programı (ön
yıkama, sıkma durulama vb.) seçebilirsiniz.
1.1.3. Uluslar Arası Kullanılan İşaretler
Tablo 1.1: Uluslar arası kullanılan işaretler
1.2. Çamaşır Makinelerinin Parçaları
Çamaşır makinelerinin parçaları şunlardır:
1.2.1. Parazit Kondansatörü
Kondansatör DC sinyalleri geçirmez. AC sinyalleri ise üzerinden geçirir. Öte yandan
kondansatör yüksek frekanslı sinyallere karşı düşük kapasitif reaktans (XC) gösterir.
Çamaşır makinesinin içinde bulunan röle, motor bobini, açılıp-kapanan kontaklar çalışma
anında kısa süreli de olsa yüksek frekanslı elektrik sinyalleri (parazitik sinyaller) üretir.
Yüksek frekanslı sinyallerin yakın çevrede bulunan TV, radyo, CD çalar, bilgisayar vb.
hassas yapılı elektronik cihazlara zarar vermesini önlemek için parazitik sinyalleri önleyen kondansatör kullanılır.
Resim 1.1: Parazit kondansatörü
1.2.2. Açma- Kapama Anahtarı
Çamaşır makinesini çalıştırıp durdurmaya yarayan devre elemanıdır. Açma kapama
anahtarında direkt 220 volt vardır. Anahtar direkt 220 Volt gibi bir gerilime temas ettiği için
yapısının küçük olmasından dolayı çabuk zarar görebilir. Genellikle ani gerilim
artmalarından dolayı kontaklar zarar görür.
Resim 1.2: Açma kapama anahtarı Resim 1.3: Açma kapama anahtarı dış kapağı
1.2.3. Program Cihazı (Aygıtı )
Piyasada program aygıtına “beyin” de denmektedir. Elektromekanik ve elektronik
olarak iki şekilde yapılır. Mekanik yapılı program aygıtı sadece eski model çamaşır
makinelerinde bulunmaktadır. 2000'li yıllardan itibaren üretilen makinelerin programlama
ünitesi dijital elektronik yapılıdır. Mikro denetleyici ve mikroişlemci (entegrelerinin) ve
diğer parçaların kullanımı yaygınlaşmasından ve fiyatının da düşmesinden dolayı üretici
firmalar elektronik program aygıtlarını tercih etmektedir.
1.2.3.1. Elektro Mekanik Program Aygıtı
Bu program aygıtı küçük bir senkron makinenin mili ile kumanda edilen kamları
döndürmesi ile elektrik kontaklarını açıp kapatarak iş yapan elemanların devreye girip
çıkmasını sağlayan komplike bir ünitedir. Kamlar girinti ve çıkıntılı olduğu için bazı
kontakları açar, bazı kontakları kapatır. Ön yıkama, yıkama, durulamalar ile sıkma işini
sırası ile iş yapan elemanlara komut vererek makinenin otomatik olarak çalışmasını sağlar.
Senkron motor hareketini irili ufaklı dişlilerden oluşan şanzımana verir. Hareket devrini
düşürülerek kamlara iletilir. Genellikle program aygıtlarında her kam üç konumlu bir anahtara
kumanda eder. Anahtar 2 sabit, 1 hareketli kontaktan meydana gelir.
Program aygıtı iki kısım kamlardan meydana gelir. Bunlardan birincisi olan yıkama
motoru kamları sürekli olarak döner. Yıkama motoru kamaları motoru sürekli çalıştırıp
yönünün değişimini sağlar. İkinci kısım olanlar ise programları oluşturan kamlardır.
Resim 1.4: Elektromekanik program cihaz
Şekil 1.1: Elektromekanik program cihazındaki kamların hareketi
Bunlar kendilerinden bağımsız hareket eder. Program düğmesi direkt ana kamlara
bağlıdır. Düğme çevrilmek suretiyle istenen programdan başlatılabilir. Böylelikle program
kamları birbirinden bağımsız olduğu için istediğimiz programı, program düğmesini çevirmek
sureti ile atlatabiliriz.
1.2.3.2. Elektronik Program Aygıtı
Elektromekanik program aygıtının yapmış olduğu işlemleri elektronik olarak yapan
kitlerdir. Bu kitler entegre, triyak, diyot, direnç ve kondansatör gibi elektronik devre
elemanlarından meydana gelmektedir. Çalışması mikroişlemci temeline( PİC) dayanır. PIC
mikrodenetleyicisine makinenin yapacağı işlemleri program mantığı ile yazılır ve yüklenir.
16F84 adlı mikrodenetleyiciyle 13 ayrı alıcı çalıştırılabilmekte ya da 13 ayrı giriş (input)
ünitesinden bilgi alınıp işlem yapılabilmektedir. 16F84'ün 13 ayağına (port) 74164, 74165,
7447 vb. entegreler bağlayarak port sayısını daha da artırmak da mümkün olmaktadır.
Mikrodenetleyicilerin kendilerine kaydedilen dijital kodları yıllarca tutabilmesi,
program kaydetme işlemlerinin (Assembler, Basic, C, Pascal vb. ) öğrenmesi kolay
programlarla yapılabilmesi elektronik devreleri iyice basitleştirmiştir.
Resim 1.5: Elektronik program cihazı
1.2.4. Kapı Emniyeti Kilidi
Çamaşır makinesinin çalışma anında kapağının açılmaması için bimetalli ve PTC'li
kilit sistemi kullanılmaktadır. Bu düzenek makinede çalışma anında dalgınlıkla kapağın
açılmasını önlemektedir. Makine durdurulduktan 1–2 dakika sonra bimetal soğuyup eski
hâline döndüğünden kapak kilidi işlevini yerine getirebilmektedir.
Kapı kilit sistemi 220 V ile çalıştığından 220 V PTC üzerinden geçtiği zaman
ısınmakta ve direnci yükselmektedir. PTC'ye yapışık olan bimetal bükülerek kilitleme işlemi gerçekleşir.
PTC'nin akımı kesilince soğuma başlar. Bimetal soğuyunca eski konumuna döner ve
yaylı dil mekanizması kapağın açılabilmesini sağlar.
Şekil 1.2: Kapı emniyet kilidi Resim 1.6: Kapı emniyet kilidi
1.2.5. Su Seviye Anahtarı
Selenoid valf, makineye dışarıdan su almayı sağlar. Kazan içindeki su yeterli seviyeye
ulaştığında su seviye anahtarının bir ucunda bağlı olan hava cebindeki havanın sıkışıp basınç
yapması ile diyafram kontakların konumunu değiştirir. Selenoid valf bobinleri enerjisini bu
kontaklardan alır. Kontaklar konum değiştirdiğinde valflerin enerjisi kesilerek makinenin su
alması engellenmiş olur.
Resim 1.7: Makine iç görünüşü (su seviye anahtarı) Resim 1.8: Su seviye anahtarı
Şekil 1.3: Su seviye anahtarı
1.2.6. Su Giriş Ventilleri (selenoid valf)
Tek ve çift su girişli çamaşır makineleri bulunmaktadır. İki girişli olanlarda sıcak ve
soğuk su girişini sağlayan iki elektrikli vana vardır.
Bu vanaların bir ucu şehir şebekesi musluğuna diğer ucu deterjan kutusuna bağlıdır.
Açma-kapama düğmesine basıldığında su giriş ventillerinin bobinlerine de enerji gelir.
Bobinler pistonu çeker ve vanalar açılır. Makine yeteri miktar suyu aldıktan sonra su seviye
anahtarının kontakları konum değiştirince ventil bobinlerinin enerjileri kesilerek piston
bırakılır ve vanaların kapanması sağlanır.
Enerjilendiğinde konum değiştiren kontakları sayesinde bağlı bulunduğu fonksiyonları
gerçekleştiren elemandır (Çamaşır makinesinde Valfler enerjilendiğinde su ve deterjan alımı
başlar. Enerji kesildiğinde ise su ve deterjan alımı vb. işlemler sona erer).
Resim 1.9: Su giriş ventili
1.2.7. Hız Kontrol Ünitesi
Program aygıtı ve yıkama motorunun milinde bulunan takojenaratör bobininden aldığı
sinyallerle çalışır. Yıkama-sıkma motorunun devir sayısını, dönüş yönünü elektronik devreli
kartlar ayarlamaktadır.
Resim 1.10: Hız kontrol ünitesi
1.2.8. Yıkama -Sıkma Motoru
Çamaşır makinelerinde bir fazlı yardımcı sargılı asenkron ya da AC seri (üniversal)
motor kullanılmaktadır. Makinede kullanılan motor bir fazlı yardımcı sargılı ise bunlar çift
sargılı olmaktadır. Statorda bulunan çift sargı iki ayrı kutup sayısının meydana gelmesini
sağlamaktadır. Motorlarda iki sargı bulunur. Bunlardan biri, yıkama sargısı diğeri de sıkma
sargısıdır. Bilindiği gibi bir elektrikli motorda kutup sayısının 2 olması dakikadaki devir
sayısını 3000 d/dak, 4 olması 1500 d/dak, yapmaktadır.
Çamaşır makinesi yıkama işlemini yaparken çok kutuplu birinci sargılardan akım
geçer ve rotor yavaş döner. Sıkma işlemi anında ise iki kutuplu ikinci sargılardan akım geçer
ve rotor hızlı döner (Resim 1.11).
Resim 1.11:Çamaşır makine motoru
1.2.9. Termostat
Çamaşır makinesinde sabit değerli ve ayarlanabilen olmak üzere iki adet termostat
bulunmaktadır. Bu elemanlar rezistansı devreye alarak yıkama suyunun istenen sıcaklığa
kadar ısınmasını sağlar. Su sıcaklığı yeterli seviyeye ulaştığında termostatın kuyruk kısmında
yer alan gaz genleşerek diyaframı itip kontakların konum değiştirmesini sağlar. Sabit değerli
termostat ön yıkama ve yünlü çamaşırların yıkanması anında gereken 30–40 °C'lık sıcaklığa
sahip suyu temin etme işleminde görev alır. Ayarlı termostat ise suyun sıcaklığının 30–100
°C aralığında bir değere getirilmesini sağlamak için kullanılır.
Resim 1.12: Termostat
1.2.10. Isıtıcı (Rezistans)
Çamaşır makinesi içine alınan suyu termostatta ayarlanan sıcaklıkta ısıtan devre
elemanıdır. Paslanmaz çelikten yapılmış ve kazan içerisine yerleştirilmiştir.
Kazan içerisine yerleştirildiğinden dolayı yıkama suyunu dışarıya sızdırmaması için
sızdırmaz conta ile yalıtımı yapılmıştır. Rezistans 220 volt ile çalışır. Bazı çamaşır
makinelerinde iki rezistans bulunmaktadır. Böylece kullanım rahatlığı sağlamaktadır.
Rezistansın en büyük sorunları kireçlenme ve kazanda su yok iken çalıştırılmasıdır
Resim 1.13: Rezistans
1.2.11. Pompa Motoru
AC 220 Volt, 85–125 W güce sahip küçük boyutlu motordur. Görevi kazan içindeki
kirli suyu dışarı atmaktır. Makine yıkama ve durulama programları sonunda ve sıkma işlemi
yaparken program cihazından aldığı sinyal ile pompa motoru devreye girer.
Resim 1.14: Pompa motoru
1.2.12. Ön Kapak
Makine içine çamaşır buradan konur. Kapak camı, demir, düğme, fermuar gibi
parçaların sürtünüp çabuk kırılmaması için kalın camdan yapılmıştır. Motor üzerindeki
yükü azaltmak için bazı makinelerde camların alt kısımları eğik yapılmıştır. Dolayısı ile
çamaşır cama sürtünmesi azaltılmış olur. Kapak kapatılma işlemi, üzerindeki tırnağın kapı
emniyet kilidi kontaklarının kapatılması ile olur.
Resim 1.15: Ön kapak
1.2.13. Kazan
Yıkama suyunun bulunduğu kısımdır. Yıkama suyu deterjan kutusundan sonra kazana
gelir. Kazan makine içerisine alttan amortisörler üstten ise yaylar vasıtası ile makine
içerisine tutturulmuştur. Kazanın içinde ısıtıcı, tambur ve su seviye anahtarının kuyruğu olan
hava cebi bulunur. Kazanın alt ve üstüne denge ağırlıkları konulmuştur. Kazan çelik sacdan
ve son zamanlarda ise plastikten yapılmaktadır.
Resim 1.16: Çelik saç kazan Resim 1.17: Plastik kazan
1.2.14. Tambur
Tambur, kazandaki rulman yuvasına monte edilerek kazan içerisine yerleştirilir.
Tambur delikli, paslanmaz çelik sacdan yapılmış olup çamaşırların daha iyi yıkanabilmesini
sağlamak için tambur içerisinde kanatlar bulunmaktadır. Çamaşırları bu kanatlar kaldırılarak
ve suya düşürmesi ile yıkama sağlanır.
Rulmanların su ile temasını önlemek için iki adet keçe konur. Keçenin zamanla
özelliğini kaybetmesi ile rulmanlar arızalanır, yıkama suyu içerisine yağ bırakır. Genellikle
beyaz çamaşırlarda sararma ve leke ile kendini gösterir. Makine sıkma yaparken çok gürültü yapar.
Resim 1.18: Tambur
1.2.15. Deterjan Kutusu
Makinenin ön yüzünün sağ veya sol üst köşesinde bulunur. Ön yıkama ile ana
yıkama deterjanlarını ve yumuşatıcıyı aynı anda alabilmesi için üç bölmeli olarak plastikten
yapılmıştır. Su, musluktan, deterjan kutusunun kanallarından deterjanı da alarak kazan
içerisine akar. Makine durulamadan sonra suyu yumuşatıcı bölmesi üzerinden alır. Deterjan
kutusunun su kanallarından başka birde köpük hortumu bulunur. Köpük hortumu, kazan
içindeki fazla köpüğü alarak deterjan kutusuna iletir.
Resim 1.19: Deterjan kutusu
1.2.16. Filtre
Makinenin ön yüzünün alt köşesinde bulunur(Resim 1.20). Elbise havı, pantolon
gömlek ceplerinde unutulan bozuk para, düğme, iğne, gibi cisimlerin pompaya giderek
makinenin görev yapamaz hale gelmesini önlemek içindir. Bu cisimlerin bir kısmıda makine
kapağının bulunduğu körük aralarına dolar. Filtrenin tıkanmaması için birkaç yıkamadan
sonra temizlenmelidir. Ayrıca suda bulunan yabancı cisimlerin makineye girmesini önlemek
için aşağıdaki resimde de görüldüğü gibi su giriş vanalarının önlerine filtreler
konulmuştur(Resim 1.21).
Resim 1.20: Tahliye filtre Resim 1.21: Su giriş filtreleri
1.2.17. Amortisör
Çamaşır makinesindeki sarsıntıları önlemek için amortisörler kullanılır. Kazanın iki
yanında bulunur. Kazan üstte yaylar alt kısımda ise amortisörler üzerinde durmaktadır. Eğer
kazan makine ana gövdesine vida ile sabitlenirse olsaydı makine dengesiz yüklerde sarsıntı
yapacak ve gövde bağlantılarını kopartacaktır.
Resim 1.22: Amortisör
1.2.18. Tahliye Hortumu
Çamaşır makinesindeki kirli suyun dışarıya atılmasında görevli elemanıdır. Hortumun
bir ucu pompa motoruna bağlanmıştır. Diğer ucu ister banyo giderine veya lavabo içine
bırakılır. Daha önceden lavaboların alt kısmına t ek yapılarak bağlanan hortum makine
içerisine koku yaptığı için bu uygulama iptal edilmiştir. Tahliye hortumu makine çıkışından
lavaboya bırakılacaksa, belli bir yükseklik verilmelidir. Yoksa makine içine alınan yıkama
suyu tahliye hortumu ile hiç kullanılmadan dışarı atılır. Bazı makinelerde bu yükseklik
gövde içerisinde yapılmıştır.
Resim 1.23: Su tahliye hortumu
1.2.19. Su Giriş Hortumları
Suyun makineye alımında görevli elemandır. Su giriş hortumlarının bir ucu musluğa
diğer ucu ise su giriş ventillerine bağlanır. Bazı makineler tek su girişli bazıları çift su
girişlidir. Makinelerin özelliğine göre bir veya iki hortum bağlanır. Resim 1.24’teki
hortumların kırmızı olan sıcak, diğeri soğuk su girişi için kullanılır. Makinenin sıcak su
hortumunu kullanmak bize elektrik enerjisinden tasarruf etmemizi sağlayacaktır. Çift su
girişli makinelerin sıcak suyu deterjan kutusunun ön yıkama kutusundaki deterjana akar.
Resim 1.24: Su giriş hortumları
1.2.20. Dijital Ön Panel
Makinenin kumanda edildiği kısımdır. Makinenin sıcaklık, program ve ek fonksiyon
tuşları bulunmaktadır. Her model ve her marka çamaşır makinelerine göre değişiklik
gösterir; fakat genel olarak yaptıkları işlemler aynıdır. Program ayar düğmesi, sıcaklık ayar
düğmesi, açma kapama düğmesi, ek fonksiyon tuşları vb.
Resim 1.25: Dijital ön panel
1.2.21. Röleler
.Elektromanyetik anahtarlara röle denir. Çamaşır makinesinin içinde bulunan motor,
selenoid valf, ısıtıcı fazla akım çektikleri için program aygıtından direk sinyal almazlar.
Program cihazı röle bobinini enerjiler. Bu elemanlar röleler tarafından çalıştırılıp
durdurulur. Çamaşır makinelerinde herhangi bir eleman fazla akım çektiğinde röle
kontakları zarar görür. Böylece program cihazımızı kurtarmış oluruz. Fiyat olarak da röle
daha program cihazına göre daha ucuzdur. Röle kullanılması uygun olmasının yanında
dezavantajı sesli çalışmasıdır.
Resim 1.26: Makine iç görünüşü(röle) Resim 1.27: Röle iç görünüşü
1.2.22. Kasnak
Motor milinden kayış ile gelen döndürme hareketini tambur miline aktaran kısımdır.
Yeni çıkan bazı otomatik makinelerde kasnak bulunmamaktadır. Motor direkt tambur miline
bağlıdır. Bu da motordan alınacak güçü arttırmaktadır.
Resim 1.28: Kasnak
1.2.23. Takojeneratör
Motorun mekanik enerjisini 25–35 V arası gerilime sahip, küçük akımlı bir elektrik
enerjisine çeviren elemandır. Takojeneratör AC seri motor ile birleşik hâldedir. Bu motorun
klemens kutusunda (terminalinde) 6 adet kablo vardır. Bunların ikisi endüvinin, ikisi
indüktörün (kutup sargılarının), ikisi de takojeneratöründür. Takojeneratörün ürettiği gerilim
AC seri (üniversal) motorun hızını kontrol eden elektronik devre kartına gider. Bu kart
takojeneratörden gelen gerilimin değerine göre motorun hızının hangi seviyede olduğunu algılar.
1.2.24. Kayış
Kayış kasnak mekanizmalı çamaşır makinelerinde kullanılır. Yıkama-sıkma
motorundan aldığı döndürme hareketini kasnağa ileten kısımdır. Esnek bir malzeme olduğu
için arıza olayı pek yoktur. Kayış değişiminde gerginlik ayarını kontrol etmek gerekir. Kayış
zamanla tahriş olduğunda yenisi ile değiştirilir.
Resim 1.29: Kayış
1.2.25. Denge Ağırlıkları
Çamaşır makinesinin sarsıntılı çalışmasını önlemek için kazanın alt üst kısmına dökme
demirden yapılmış ağırlıklar konulmuştur (Resim 1.30 ).
Resim 1.30: Denge ağırlıkları
Resim 1.31: Makine iç görünüşü

2. ÇAMAŞIR MAKİNELERİNİN ÇEŞİTLERİ
2.1. Çamaşır Makinelerinin Çeşitleri
Ø Mini çamaşır (yayık) makineleri
Ø Şanzımanlı (merdaneli ) makineleri
Ø Otomatik çamaşır makineleri
Ø Tam otomatik (dijital ) çamaşır makineleri
Ø Diğer çamaşır makineleri
2.1.1. Mini Çamaşır Makineleri ve Çalışma Prensibi
Piyasada birçok tipte mini makine üretilmektedir. Hepsinde prensip aynı olup,
içerisinde bir fazlı motorların kumanda ettiği pervane bulunur. Pervanenin suyu döndürmesi
ile çamaşırlar yıkanır. Bazı makineler de pervane tek yönde bazılarında ise iki yönde döner.
İki yönde dönen makinelerde sağa ve sola çamaşırı döndürdüğü için çamaşırların daha iyi
yıkanması sağlanmış olur. Bu makinelerde genellikle kazan içine kaynatılmış su konur.
Mini çamaşır makinesi, çamaşırı yıkadıktan sonra fışkırtma hortumu yere bırakılmak
sureti ile kirli su dışarıya atılır. Ayrıca suyu atmak için bir düzenek yoktur. Sonra tekrar
hortumun ağzı yukarı da tutulmalıdır. Yoksa kazan içine konulan durulama suyu dışarıya akar.
Şekil 2.1: Mini çamaşır makinesinin gövde parçaları
30 Orta Kapak 35 Fışkırtma Hortumu 40
31 Conta 36 41
32 Rotor 37 Plastik Kelepçe 42
33 38 43 Şebeke Kablosu
34 Tekerlek 39 Kondansatör 44 Arka Kapak
Şekil 2.2: Mini çamaşır makinesinin kazan merdane parçaları
1 Boşaltma Hortumu 8 Burç 16 Alt merdane yatağı
2 Kazan 10 Merdane Üst kapak 17 Damlalık
3 Pervane 11 Sıkıcı Baskı Sacı 18 Tutamaklı sıkıcı kol
4 Pervane kasnağı 12 Üst Merdane Yatağı 19 Alt Merdane Yatağı
5 Motor Koruma sacı 13 Üst Merdane
6 Motor 14 Alt Merdane
7 Pervane yuvası 15 Sıkıcı Ayar Vidası
Yıkanan çamaşırı durulamak için dışarıdan tekrar elle soğuk su konur durulama
yaptıktan sonra sıkma işlemine geçilir. Kol kuvvet ile merdaneye tutturulan çamaşır merdane
kolu çevrilmek sureti ile sıkma işlemi yapılır. Sıkmanın daha iyi olması, merdane üzerindeki
sıkıcı ayar vidası ile ayarlanır. Mini çamaşır makineleri arızaları; motora bağlı olan
kondansatör arızası ve motor direk kazana bağlı olduğu için zamanla kazandan motora su girebilir.
2.1.2. Şanzımanlı (Merdaneli) Çamaşır Makineleri ve Çalışma Prensibi
Piyasada bulunan şanzımanlı çamaşır makineleri yapısını inceleyecek olursak, mini makinelerinin biraz daha
geliştirilmişidir. Bu tip makinelerde bir fazlı motor kayış kasnak yardımı ile pervaneyi kumanda eder. Pervane sağa
ve sola motor yardımı ile döndürülerek çamaşırlar yıkanır. Yine bu makinelerde de çamaşır yıkamak için
kişi makineye komutları kendisi verir.
Ø Sıcak suyu dışarıdan kişi koyar.
Ø Soğuk suyu dışarıdan kişi koyar.
Ø Merdaneyi sıkma yapması için kişi çalıştırır.
Ø Merdaneye çamaşırı elle verilir.
Ø Deterjan kazana elle atılır.
Ø Kirli suyun dışarı atılması için, pompa motorun düğmesi elle çevrilir.
Mini makinelerden farklı olarak çamaşır yıkandıktan sonra kazandaki
kirli suyu kazan dibindeki delikten pompa motoru yardımı ile boşaltır. Merdaneyi mini
çamaşır makinesindeki gibi elle çevirmeye gerek yoktur. Merdaneleri, dişliler yardımı ile
motor çevirir.
Kullanımı mini makinelere göre biraz daha rahattır. Sıkma işlemi motor tarafından
yapıldığı için çevirme gücü yüksektir. Bunun için çamaşırı elle verilirken dikkat edilmelidir.
Merdaneye parmaklar sıkışabilir. Böyle bir durumdan kurtulmak için merdane önüne
emniyet çubukları konulmuştur. Arızaları mini makine ile aynıdır.
Şekil 2.3: Şanzımanlı çamaşır makinesinin gövde parçaları
Şekil 2.4: Şanzımanlı çamaşır makinesinin merdane ve tahliye parçaları
1 Süzgeç 9 Emiş Hortumu 17 Emniyet Çubuğu Pr.
2 Emiş Hamili 10 Pompa Gövdesi 18 Tutucu
3 Conta 11 Pompa Pervanesi 19 Üst Merdane Yatağı
4 Pervane 12 Pompa Contası 20 Merdane Kum. Kolu
5 Kazan Profili 13 Pompa Kapağı 21 Alt Merdane
6 Kazan 14 Sıkıcı Üst Parçası 22 Sıkıcı Gövdesi
7 Verici Hortum 15 Sıkıcı Üst Kapak 23 Damlalık
8 Conta 16 Emniyet Çubuğu 24 Sıkıcı Üst parçası
2.1.3. Otomatik Çamaşır Makineleri ve Çalışma Prensibi
Otomatik çamaşır makineleri, çamaşırı makine içine koyup çamaşırın özelliğine göre
program seçimi ve sıcaklık ayar düğmesini ayarladıktan sonra geri kalan diğer işlemleri
makine kendisi yapan (yıkama suyu ve deterjanı kendi alır, suyu ısıtır, tambur düzeni ile çamaşırı yıkar,
durulayıp sıkar) makinelerdir. Otomatik çamaşır makineleri, mini ve şanzımanlı
makinelere göre kişiye çok fazla iş bırakmamaktadır.
Ø Makinelerde çamaşırları tamburun içine kişi kendisi koyar.
Ø Suyu otomatik olarak alır.
Ø Çamaşıra uygun (cinsine, dokusuna ve kirlilik miktarına göre) programı kişi seçer.
Ø Çamaşıra uygun sıcaklık ayarını termostat düğmesinden kişi ayarlar.
Ø Deterjan çekmecesine deterjan ve yumuşatıcı konur.
Ø Kişi açma-kapama düğmesine bastıktan sonra başka bir işlem yapmasına gerek yoktur.
Çalışması: Makine fişi prize takılır. Elektrik, parazit kondansatörün üzerinden açma-kapama
anahtarına gelir. Anahtara basıldığında enerji program
cihazından geçerek kapı emniyet kilidine gelir. Kapı kapatılınca enerji buradan su seviye
anahtarının kapalı kontağından geçerek, su giriş ventil bobinlerini enerjileyerek suyun
musluktan içeriye girmesi sağlanır. Su, elektrikli musluktan, deterjan kutusundan deterjanı
alarak kazana dolmaya başlar. Su, su seviye anahtarının kontrolünde dolar. Yeterli suya
ulaşıldıktan sonra su seviye anahtarının kapalı kontağı açılarak su giriş ventillerinin
enerjisini keser ve makinenin su alması durur. Enerji, su seviye anahtarından program aygıtı
üzerinden hız kontrol ünitesi ve yıkama motoruna gelir. Yıkama motoru çalışır. Kayışkasnak
tertibatı ile motor tamburu döndürür. Çamaşırlar yıkanmaya başlar. Enerji diğer
taraftan rezistansa gelerek su ısınmaya başlar. Su istenen derecede ısındığında termostat
ısıtıcının enerjisini keser. Su ısınmasında geçen sürede işlemler durur. Yıkama işlemi
bittikten sonra program cihazı pompa motoruna enerji gönderir. Pompa motoru kirli suyu
dışarı atar. Program cihazı tekrar tekrar enerji göndererek musluktan durulama suyunu
alması sağlar. Program cihazı bu işlemi seçilen programın özelliğine göre tekrarlar. Program
cihazı son olarak yumuşatıcı ile birlikte kazana su alır. Bu su, yumuşatıcı suyudur. Çamaşırı
yumuşatma işlemi de bittikten sonra sıkma işlemi başlar. Tambur, motor tarafından
sıkma devrinde döndürülür. Bu sırada pompa motoru çalışarak suyu dışarı atar.
Şekil 2.6: Otomatik çamaşır makinesinin gövde parçaları
Otomatik çamaşır makinesi; kazanı çeviren motor, su seviye anahtarı, rezistans,
termostat, program cihazı, kapı emniyet kilidi, su boşaltma motoru, su giriş ventilleri vb. i
parçalardan meydana gelir. Makineyi oluşturan parçaların yapı ve görevleri 1. Faaliyette
anlatılmıştı hatırlayınız.
Otomatik çamaşır makinesinin otomatik olarak çalışan elektrikli parçaları ve mekanik
parçaları çok olduğu için arızaları da diğer makinelere göre fazladır. Arıza ve bakımları ileri
ki konularda ayrıntılı bir şekilde anlatılacaktır.
2.1.4. Tam Otomatik (Dijital ) Çamaşır Makineleri ve Çalışma Prensibi
Tam otomatik çamaşır makineleri, yıkama suyu ve deterjanı kendisi alır, suyu ısıtıp çamaşırı el
değmeden yıkar, durulayıp sıkar, bazı modeller ise sıkması yapılan çamaşırı kurutur. Yapısı genellikle
otomatik çamaşır makinesi ile aynıdır. Ø Gövdede üç yerde topraklama vardır.
Ø İlk girişte elektronik aksamı korumak için parazit filtresi mevcuttur. (Bu filtre 450 Hz İle çalışmaktadır.)
Ø Filtreden geçen sinyal valflere gider. Su giriş valflerine enerji gelince elektronik kart valflerin açılıp suyun deterjan gözünden tambura ulaşmasını sağlar.
Ø Belirli miktarda su aldıktan sonra su almayı durduran seviye sensörü mevcuttur.
Ø Su alınmaya başlandıktan sonra kazandaki basınç artar bu basınç seviye sensörü ile kontrol edilir. İstenilen değere ulaşıldığında seviye switchleri kontak değiştirir ve su alımı durur.
Ø Rezistans devreye girerek suyun istenilen sıcaklığa ulaşmasını sağlar.
Ø Program cihazı çamaşırın cinsine, dokusuna ve kirlilik miktarına göre uygun programa
alınır. Eğer çamaşır makine içine atılan çamaşır için seçilen program haricinde ön panel
üzerindeki fonksiyon tuşlarından yanlış tuşlama yapılırsa program bunu kabul etmez.
Örneğin pamuklu giyecekler için seçilen program en fazla 60 dereceye izin veriyorsa biz
sıcaklığı 80 dereceye çıkartmak istersek makine bu isteği kabul etmez. Makine yine 60
derecede yıkar.
Ø Makine çamaşırları yıkar, durular, sıkar ve sıcak hava vererek kurutur.
Makinede meydana gelen değişimleri, aksaklıkları dijital panelden görme imkânımız
vardır. Yapı olarak hemen hemen otomatik makineler ile aynıdır.
Otomatik çamaşır makinesinin otomatik olarak çalışan elektrikli parçaları ve mekanik
parçaları çok olduğu için arızaları da diğer makinelere göre fazladır. Arıza ve bakımları ileri
ki konularda ayrıntılı bir şekilde anlatılacaktır.
2.1.5. Diğer Çamaşır Makineleri
Bu model çamaşır makinelerinde çamaşırı hızlı ve ekonomik bir şekilde yıkamanın yanı sıra, virüs ve bakterilere
karşı dezenfekte eder. Hem de, klor’un dezenfektan etkisinden
daha güçlü bir dezenfektan olan OZON ile dezenfekte eder.
Özellikleri
Ø Ozon üreten jeneratörü ile çamaşırı yıkamanın yanı sıra,
bakteri ve virüslere karşı dezenfekte eder,
Ø Teni hassas olan bebekler için öğrenciler, bekarlar,
hekimler, kuaförler ve çamaşırda hijyene önem verenler için idealdir
Ø Tam otomatik programda, 2 kaşık deterjan, 0,06 KW
elektrik sarfiyatı ve 32 litre su harcaması ile ekonomiktir.
Ø 1 kg kuru çamaşırı 35 dakikada yıkayabilmektedir
Ø Gerek zeminde, gerekse de tezgâh üstünde kullanabilecek
kadar küçük yapılıdır.
Ø Ev hanımının tesisatçı çağırmaya gerek kalmadan tek başına makineyi, kutunun içindeki
adaptörlerle lavabo musluğuna bağlayabilme imkânı vardır.
Ø Ilık suda (50 derece) da iyi bir temizlik yapabilme özelliğine sahiptir.
2.2. Çamaşır Makineleri Elektrik Devre Şemaları
Şekil 2. 8: Kayış- kasnak mekanizmalı çamaşır makine prensip şeması
Otomatik çamaşır makinelerinin genel çalışma prensip şemaları Şekil 2.8 teki gibidir.
Şekil 2.9: Doğrudan tahrikli çamaşır makine prensip şeması
Bu tip makinelerde motor mili direk tambura bağlıdır. Makinelerin kayış-kasnak
mekanizmalılara göre üstünlükleri:
Ø Motorun devri tambur dönme hızı ile aynıdır.
Ø Motor diğer makinelerdeki motorlara göre daha düşük devirle döner.
Ø Motorun düşük devirle dönmesi, ayrıca motorun fırçasız ve rulmansız oluşu, kayışkasnak
sisteminin olmayışı gibi nedenlerle makine diğerlerine göre sessiz çalışır.
Şekil 2.10: Çamaşır makinesinin elektriki devre şeması
Şekil 2.11: Çamaşır makinesinin parçalarının elektriki bağlantı şeması

3. ÇAMAŞIR MAKİNELERİNİN MONTAJI
Çamaşır makinesinin montajını yaparken dikkat etmemiz gereken noktalar vardır.
Makinenin montajı sırası ile:
3.1. Emniyet Cıvatalarının Çıkartılması
Emniyet cıvatalarının çıkarılmasının işlem sırası:
1. Çamaşır makinenizi çalıştırmadan önce makinenin arka tarafındaki nakliye
emniyet vidalarının çıkarılması gerekmektedir. Bunun için şekil "C" ile gösterilen
nakliye cıvatalarını uygun bir anahtar ile yardımıyla saat yönünün tersine
çevrilerek iyice gevşetilir.
Şekil 3.1: Çamaşır makinesinin arkasındaki emniyet cıvatalarının anahtarla sökülmesi
2. Nakliye emniyet cıvataları çekilerek çıkarılır.
3. Nakliye emniyet cıvatalarının boşalttığı deliklere, ambalaj torbasındaki şekilde "P"
ile gösterilen plastik tapaları, ok yönünde itilerek takılır.
Şekil 3.2: Çamaşır makinesinin arkasındaki emniyet cıvatalarının çıkartılması
Resim 3.1: Çamaşır makinesinin arkasındaki emniyet cıvataları
Herhangi bir nakliye sırasında tekrar kullanmak üzere nakliye emniyet cıvatalarını saklamamız gerekir.
Çamaşır makinesini taşıyacağımız zaman emniyet
cıvatalarını takmamız gerekir. Yoksa kazan nakliye esnasında zarar görür.
3.2. Çamaşır Makinesinin Ayaklarının Ayarlanması
Çamaşır makinesinin ayaklarının ayarlanması işlem sırası:
1. Makinenin sessiz ve titreşimsiz çalışması için makinenin kurulduğu yer düz, sert
ve sallanmayan bir zemin olmalıdır. Halı veya benzeri yüzeyler üzerine kurulmamalıdır.
2. Makinenin dengesini, altında bulunan ayarlı ayaklardan ayarlanmalıdır.
3. Makinenin daha sessiz ve titreşimsiz çalışabilmesi için ayaklarının üzerinde düzgün
ve dengede durması gerekir.
4. Makinenizin dört ayağı ayarlanabilir. Önce plastik kontra somununu gevşetiniz.
Ayağı ayarlayarak dengeyi sağladıktan sonra plastik kontra somunu yukarı doğru sıkıştırınız.
5. Zemin seviyesindeki bozuklukları dengelemek amacı ile makinenin altına karton,
tahta veya benzeri malzemeler kesinlikle konulmamalıdır.
Şekil 3.3: Çamaşır makinesinin ayaklarının ayarlanması
3.3. Çamaşır Makinesinin Su Bağlantısının Yapılması
Makine ile birlikte verilen özel hortumları makine üzerindeki su giriş
vanalarına bağlanır. Kırmızı hortum veya kırmızı yazılı hortum sıcak su
girişi, mavi veya mavi yazılı hortum ise soğuk su girişine bağlanır. Hortumun
dirsekli ucu makineye takılır. Hortumun somunları el kuvveti ile
sıkılmalıdır, anahtar kullanılmamalıdır. Bağlantı yerlerinde oluşabilecek
su sızmalarını önlemek için, hortumun
her iki tarafındaki bağlantılarda conta kullanılması gerekir. Makine tarafındaki contalar
hortum filtre kanalına oturmalıdır.
Şekil 3.4: Çamaşır makinesinin su giriş hortumlarının bağlanması
Bağlantı yerlerinin su sızdırmazlığını kontrol etmek için bağlantı yapıldıktan sonra
muslukları sonuna kadar açarak suyun akıp akmadığını kontrol ederiz. Musluktan en az 1, en
çok 10 bar basınçla su akması makinenizin verimli çalışmasını sağlayacaktır. Çift su girişli
modeller kör tapa kullanılarak tek su girişli olarak da kullanılabilir. Kör tapa, sıcak su
vanasına bağlanmalıdır. Bağlantı yerinden su sızmaması için lastik conta kullanılmalıdır. Su
giriş hortumlarının katlanmamasına, kırılmamasına ve ezilmemesine dikkat edilmelidir.
3.4. Çamaşır Makinesinin Boşaltma Hortumunun Ayarlanması
Su boşaltma hortumu lavabo ya da küvet kenarına takılabilir. Hortum kırılmamalıdır.
Boşaltma hortumu lavabo ya da küvete asıldığında, hortum dirseği parçasıyla düşmeyecek
şekilde sabitlenebilir. Boşaltma hortumunun ucu, doğrudan kirli su boşaltma deliğine ya da
lavabonun çıkış dirseğine takılan özel uca bağlanabilir. Hortum, en az 40, en çok 100 cm yükseğe
takılmalıdır. Boşaltma hortumu gidere 20 cm 'den fazla sokulmamalıdır, gerekiyorsa boyu kısaltılabilir.
Şekil 3.5: Çamaşır makinesinin tahliye hortumu bağlantısı
3.5. Çamaşır Makinesinin Elektrik Bağlantısının Yapılması
Çamaşır makinesinin ana şebeke kablosu ucundaki topraklı fişini, mutlaka 220-240V
ve 50Hz'e göre voltaj ve akımla beslenen topraklı prize takınız.
Ø Makine mutlaka topraklı prizde çalıştırılmalıdır,
Ø Prizi besleyen hattın sigortası en az 16 Amper olmalıdır.
Ø Yıkama bittikten sonra makinenin elektrikteki aşırı yükselmelerden
etkilenmemesi için başlatma-durdurma anahtarını kapalı ve fişinin de çekili olmasına dikkat edilmelidir.

4. ÇAMAŞIR MAKİNELERİNİN ELEKTRİKİ ARIZALARI
Çamaşır makinelerin de meydana gelen arızaların sebebi sadece elektriki ve sadece
mekaniki denemez. Bazı arızalar da makine parçası hem mekanik olarak hem de elektriki
olarak arıza açmış olabilir. Makinenize bir tamirat gerektiğinde yapılması gereken en önemli
şey; makinenizin fişini prizden çekip su musluğunu kapatmaktır. Şimdi makinede meydana
gelen elektriki arızaları inceleyelim.
4.1. Çamaşır Makinelerinin Elektrik Arıza Yapıp Değiştirilen Parçaları
1. Çamaşır makinelerinin su giriş emniyet ventilleri
2. Röle ve parazit kondansatörleri
3. Program cihazı
4. Sensör, termistörler ve su seviye anahtarları
5. Çamaşır makinelerinin termostat ve termikleri
6. Çamaşır makinesinin pompa motorları
7. Çamaşır makinesinin yıkama motoru
8. Çamaşır makinesinin ısıtıcısı (Rezistans )
4.2. Çamaşır Makinelerinde Meydana Gelen Muhtelif Arızalar ve Giderilmesi
4.2.1. Çamaşır Makinesi Fişi Prize Takılı Olduğu Halde Çalışmıyor
Ø Çamaşır makinesinin çalışmamasında elektrik devresi kontrol edilmelidir.
Öncelikle prizde 220 Volt olup olmadığına bakılmalıdır. Yoksa kontrol etmemiz gereken
elektrik şebekesine veya sigortaya bakılmalıdır.
Ø Prizde enerji varsa elektrik kablosuna bakılır. Kopukluk varsa tamir edilir.
Ø Başlatma durdurma düğmesine bakılmalıdır. Basılı değilse start konumuna
alınmalıdır. Bozuk ise yani ledi yanmıyorsa buton değiştirilmelidir.
Ø Makine kapağı kapalı olmayabilir. Kapağı düzgün bir şekilde kapatılmalıdır.
4.2.2. Çamaşır Makinesi Devamlı Su Alıyor Yıkama Programına Geçmiyor
Ø Elektrikli su giriş ventilleri bozulmuş olabilir. Ventil bobinleri kontrol edilir.
Bozuk ise değiştirilir. Enerji olmadığı halde içeriye su alıyorsa ventiller bozulmuştur.
Ø Su seviye anahtarı bozulmuş olabilir. Su seviye anahtarı kontrol edilir. Anahtara
bağlı olan ince hortum yerinden çıkmış olabilir. Yerine takılarak arıza giderilir. Anahtar
kontakları bozuk olabilir. Kontaklar bozuk olduğundan dolayı ventil bobinlerinin enerjisini
kesemez devamlı su alır. Bozuk ise yenisi ile değiştirilir.
4.2.3. Çamaşır Makinesi Yıkama Suyunu Isıtmıyor
Ø Isıtıcı ( rezistans ) arızalı olabilir. Makine arka kapağı açılarak rezistans uçları
kontrol edilir. Isıtıcı devresi açık devre ise yenisi ile değiştirilir.
Ø Termostat bozuk olabilir. Devresi kontrol edilir ve ısıtıcıya giden kablolar ve
enerji kontrol edilir. Arıza giderilir.
Ø Isıtıcı devresinde olan röle kontakları kapanmıyor olabilir. Röle kontrol edilir.
Gerekirse yenisi ile değiştirilir.
Ø Son olarak program cihazı arızalı olabilir. Yenisi ile değiştirilir.
4.2.4. Çamaşır Makinesi Yıkama Suyunu Çok Uzun Sürede Isıtıyor
Ø Yıkama suyu çok soğuk olabilir. Kış aylarında rastlanabilir.
Ø Bazı çamaşır makinelerinde tek rezistans yerine çift rezistans kullanılmıştır.
Rezistanslardan biri arızalı olabilir. Yenisi ile değiştirilir.
Ø Şebeke gerilimi düşük olabilir. Gerilim regülâtörü kullanılarak önlenmiş olur.
Ø Rezistans kireç bağlamış olabilir. Yenisi ile değiştirilir veya kireç sökücü
maddeler ile temizlenmesi sağlanır.
4.2.5. Çamaşır Makinesi Yıkama Suyunu Kaynar Derecede Isıtıyor
Ø Termostat arızalı olabilir. Termostat ayarına bakılır yüksek ise azaltılır.
Termostat arızalı ise yenisi ile değiştirilir.
Ø Isıtıcı devresinde olan röle kontakları yapışmış olabilir. Röle kontakları kontrol
edilir. Gerekirse yenisi ile değiştirilir.
4.2.6. Çamaşır Makinesi Su Alıyor Ama Yıkama Yapmıyor
Ø Yıkama motoru bozulmuş olabilir. Makine arka kapağı açılarak kayış tertibatı
sökülerek motor boşta çalıştırılır. Eğer arıza motor da ise motor değiştirilir.
Ø Motor ile kasnak arasındaki kayış yerinden çıkmış veya kopmuş olabilir.
Makine arka kapağı açılarak kayış tertibatı kontrol edilir. Kayış arızası giderilir.
Ø Program aygıtı arızalı olabilir. Program aygıtı, hız kontrol ünitesi ve motor
arasındaki kablolar kontrol edilir. Eğer arıza program aygıtında ise yenisi ile değiştirilir.
Program aygıtının yenisi ile değiştirmek problem bitmiş sayılmaz. Entegreye programın yüklenmesi gerekir.
4.2.7. Çamaşır Makinesi Sadece Bir Yönde Dönüyor
Ø Program aygıtı arızalanmış olabilir. Program aygıtından motora giden kablolar
kontrol edilir. Eğer arıza program aygıtında ise yenisi ile değiştirilir.
Ø Hız kontrol ünitesi arızalı olabilir. Kontrol edilir, arızalı ise değiştirilir.
4.2.8. Çamaşır Makinesi Devamlı Yıkama Yapıyor, Bir Sonraki Programa Geçmiyor
Ø Program aygıtı arızalı olabilir. Program aygıtının eşzaman motoru kontrol edilir.
Arızalı ise arıza giderilir veya program aygıtı değiştirilir.
Ø Program düğmesi sıkışmış olabilir. Düğme yerinden çıkartılarak sıkışma nedeni ortadan kaldırılır.
4.2.9. Çamaşır Makinesi Motoru, Yıkama Programında da Sıkma Hızında Çalışıyor
Ø Hız kontrol ünitesi arızalı olabilir. Hız kontrol ünitesinde bulunan tiryak
arızalanmış olabilir, arızalı ise yenisi ile değiştirilir.
Ø Takojenaratör bobini veya ortasında dönen mıknatıs, kırılmış ya da özelliğini
kaybetmiş olabilir. Takojenaratör mıknatısı değiştirilir veya bobin komple değiştirilir.
4.2.10. Çamaşır Makinesi, Yıkama Yapıyor Fakat Sıkma Yapmıyor
Ø Makine motorunun sıkma sargısı arızalı olabilir. Sargı kontrol edilir. Arızalı ise motor değiştirilir.
Ø Hız kontrol ünitesi arızalı olabilir. Arızalı ise değiştirilir.
4.2.11. Çamaşır Makinesi, Kazan İçindeki Suyu Boşaltmıyor
Ø Pompa motoru arızalı olabilir. Pompa motoruna direk enerji verilerek çalışıp
çalışmadığı kontrol edilir ve arızalı ise değiştirilir,
Ø Pis su filtresi tıkanmış olabilir. Filtre kontrol edilir. Filtre süzgeci temizlenir.
Ø Tahliye hortumu kırık veya tıkalı olabilir, tahliye hortumu kontrol edilerek
suyun kolayca akabileceği duruma getirilir ve tazyikli su verilerek tıkanıklık giderilir.
Ø Program aygıtından pompa motoruna enerji gelmiyor olabilir. Enerji taşıyan
kablolar kontrol edilir. Arızalı olan değiştirilir.
4.2.12. Çamaşır Makinesi, Gövdesinde Elektrik Kaçağı Var
Ø Çamaşır makine fişinin takıldığı priz topraklanmamış olabilir. Priz kontrol
edilir. Topraklama yok ise topraklama yapılır.
Ø Makine üzerindeki topraklama uçları çıkmış olabilir. Uçları kontrol edilir.
Çıkmış uç varsa yerine takılır.
Ø Fişin topraklama ucu, prizdeki topraklama ucuna temas etmiyor olabilir.
Birbirine temas etmesi sağlanır,
Ø Isıtıcı, yıkama motoru ve pompa motorundan gövdeye kaçak olabilir, bu
aygıtlar teker teker kontrol edilir. Kaçak varsa giderilir.
4.2.13. Çamaşır Makinesi, İlave Fonksiyonları Görev Yapmıyor
Ø Fonksiyon tuşları arızalı olabilir. Fonksiyon tuş anahtarları arızalı ise değiştirilir.
Ø Fonksiyon tuşlarına akım taşıyan kablolar arızalı olabilir. Akım taşıyan kablolar
kontrol edilir. Arızalı kablolar yenisi ile değiştirilir.

5. ÇAMAŞIR MAKİNELERİNİN MEKANİK ARIZALARI
Çamaşır makinelerinde meydana gelen arızaların sebebi sadece elektriki ve sadece
mekaniki denilemez. Bazı arızalar da makine parçası hem mekaniki olarak hem de elektriki
olarak arıza açmış olabilir. Makinenize bir tamirat gerektiğinde yapılması gereken en önemli
şey; makinenizin fişini prizden çekip su musluğunu kapatmaktır. Şimdi makinede meydana
gelen mekanik arızaları inceleyelim.
5.1. Çamaşır Makinelerinin Mekanik Arıza Yapıp Değiştirilen Parçaları
1. Çamaşır makinelerin kayış ve kasnakları
2. Çamaşır makinelerinin körük ve hortumları
3. Çamaşır makinelerinin tuş ve panel grubu
4. Çamaşır makinesinin kazan ve tamburu
5. Çamaşır makinesinin amortisör ve yayları
5.2. Çamaşır Makinelerinde Meydana Gelen Muhtelif Arızalar ve
Bu Arızaların Giderilmesi
1. Çamaşır makinesi su almıyor.
Ø Şebeke musluğu kapalı olabilir. Musluk açılarak problem çözülür.
Ø Su giriş hortumu bükülmüş olabilir. Su giriş hortumları kontrol edilerek hortumlar düzetilir.
Ø Su giriş hortumu tıkalı olabilir. Su giriş hortumu filtreleri temizlenir.
Ø Makinenin kapısı tam olarak kapalı olmayabilir. Makinenizin kapısını kapatınız.
2. Çamaşır makinesi suyu boşaltmıyor
Ø Boşaltma hortumu tıkanmış veya kıvrılmış olabilir. Boşaltma hortumu kontrol
edilir. Tıkanmış ise temizlenir.
Ø Pompa filtresi tıkalı olabilir. Pompa filtresini temizlenir.
Ø Pompa motoru bozulmuş olabilir. Yenisi ile değiştirilir.
3. Çamaşır makinesine su dolar dolmaz boşalıyor
Ø Su tahliye hortumunun ucu, makineye göre çok alçakta veya yere düşmüş olabilir.
Su tahliye hortumunu uygun yüksekliğe yerleştirilir.
4. Çamaşır makinesi titreşim yapıyor
Ø Çamaşır makinesinin ayakları ayarlanmamış olabilir. Ayakları ayarlayarak sorun çözülür.
Ø Çamaşır makinesi sert bir yere dayanıyor olabilir. Sert yere temas etmesi
engellenerek sorun çözülebilir.
Ø Çamaşır makinesine aşırı çamaşır konulmuş veya çamaşırlar dengesiz yerleştirilmiş
olabilir. Önerilen çamaşır miktarından fazla çamaşır alınarak ve çamaşırları
makinenin içerisine dengeli bir şekil de koyarak sorun çözülebilir.
5. Çamaşır makinesi çok gürültülü çalışıyor
Ø Tambur yatak rulmanları arızalı olabilir. Motor ile kasnak arasındaki kayış
çıkarılarak, tambur el ile döndürülür, eğer gürültü yatak rulmanlarından geliyorsa
yatak keçe ve rulmanları değiştirilir,
Ø Tambur yatak gövdesi gevşemiş olabilir. Tambur yatağı kontrol edilir. Yatak
cıvataları gevşemişse iyice sıkılır,
Ø Yıkama motoru rulmanları arızalı olabilir. Motoru, motora kayış takılmadan
çalıştırılır. Ses motor rulmanlarından geliyorsa motor rulmanları değiştirilir.
Ø Kazan ile tambur arasına bir cisim kaçmış olabilir. Kaçan cismin dışarı çıkması sağlanır.
Ø Rezistans yerinden çıkıp, tambura sürtüyor olabilir, ısıtıcı kontrol edilir ve yerinden
çıkmışsa yerine takılır.
Ø Amortisörler arızalı olabilir. Amortisörler kontrol edilir. Arızalı ise değiştirilir.
6. Makine sarsıntılı çalışıyor
Ø Makine taşıyıcı ayakların dengesi bozulmuş olabilir, taşıyıcı ayaklar dengeye getirilir.
Ø Amortisörler arızalı veya bağlantı cıvataları gevşemiş olabilir, Amortisörler kontrol
edilir. Arızalı ise değiştirilir. Bağlantı cıvataları gevşemişse sıkılır.
Ø Makine askı yayları yerinden çıkmış olabilir. Askı yayları kontrol edilir. Yerinden
çıkan varsa yerine takılır.
7. Deterjan çekmecesinde aşırı köpük oluşuyor
Ø Yanlış deterjan kullanılmış olabilir. Makinelerde sadece otomatik çamaşır
makineleri için kullanılabilecek deterjanlar kullanılmalıdır.
8. Çamaşır makinesi deterjan çekmecesinden su kaçırıyor
Ø Çamaşır makinesi giriş suyunun basıncı fazla olabilir, şebeke suyu muslukları
kısılarak makinenin giriş suyu basıncı düşürülür.
Ø Taşıyıcı ayaklar dengede olmayabilir, taşıyıcı ayaklar dengeye getirilir.
Ø Deterjan çekmecesi yuvasına iyi oturmuyor veya çekmecede çatlak olabilir.
Çekmece yerinden çıkarılır. Etrafı ve yuvası iyice temizlenir. Yerine takılır. Çatlak
çekmece tamir edilir veya değiştirilir.
9. Çamaşır makinesi deterjan almıyor.
Ø Su basıncı düşük olabilir. Suyun basıncı en az 1 bar olmalıdır. Çeşme açılarak
suyun basıncı arttırılarak problem çözülebilir.
Ø Deterjan çekmecesinin klepesi kapalı olabilir. Deterjan çekmecesi klepesi kontrol
edilir. Klepe düzeltilerek sorun giderilir.
Ø Su giriş vanaları (ventil) arızalı olabilir. Su giriş vanaları kontrol edilir. Arızalı ise yenisi ile değiştirilir.
10. Çamaşır makinesinin çekmecesinden köpük taşıyor
Ø Deterjan fazla konmuş olabilir. Makineye birkaç kez su aldırılır ve boşaltılır.
Ø Makineye el ile yıkama deterjanı konmuş olabilir. Makineye çok kere su aldırılıp
boşaltılarak deterjan makineden temizlenir. Otomatik makineler için üretilen
deterjanlardan kullanılır.
11. Makine altından su kaçırıyor
Ø Giriş hortumları ve tahliye hortumları yerinden çıkmış veya patlamış ya da hortum
bağlantı kelepçeleri gevşemiş olabilir. Hortumlar kontrol edilir. Çıkmış hortum
varsa yerine takılır. Yırtık hortumlar değiştirilir
Ø Kapı körüklü contası delinmiş olabilir, Kapı körüklü conta kontrol edilir.
Delinmişse değiştirilir
Ø Kazan zamanla delinmiş olabilir. Kazan zamanla veya herhangi bir nedenle
delinmişse delik ya tamir edilir ya da kazan değiştirilir.
Ø Rezistans yerinden oynamış olabilir. Rezistans kontrol edilir. Yerinden oynamış
veya gevşemişe yerine sıkıca takılır.

6. ÇAMAŞIR MAKİNELERİNİN BAKIMI
Otomatik çamaşır makinelerinde belirli aralıklarla temizlik yapılmalıdır. Bu temizlik
makinenin daha iyi çalışmasına ve yıkama performansına yardımcı olur. Bu temizlik ve
bakımı evde kişi, servise ihtiyaç duymadan yapabilir. Bu temizliği yaparken dikkatli
olmamız gerekir. Yoksa makine parçalarının çoğu plastiktir. Parçayı yerinden çıkartırken
veya yerine takarken tırnakları kırılabilir veya diş kaptırabilirsiniz. Bu da makinenin su
kaçırmasına neden olur. Makinede temizlik yapılacak noktalar aşağıda sıralanmıştır:
6.1. Çamaşır Makinesi Deterjan Çekmecesinin Temizlenmesi
Toz deterjan artıkları zamanla deterjan çekmecesinde birikebilir. Deterjan çekmecesini
temizlemek için şekildeki gibi yumuşatıcı gözündeki sifonun işaretli noktasına basarak,
çekmeceyi kendimize doğru çekilmelidir. Çekmece lavaboda bol suyla yıkanmalıdır.
Şekil 6.1: Çamaşır makinesinin deterjan kutusunun temizlenmesi
6.2. Çamaşır Makinesinin Sifonun Temizlenmesi
Sifon (deterjan çekmecesi içindeki renkli parça) kirlendikçe temizlemeyi ihmal
edilmemelidir. Sifonu yerinden çıkarmak için önce deterjan çekmecesini çıkarmak gerekir.
Tıkanmaması için içindeki yumuşatıcı artıklarını temizleyip, temizledikten sonra sifonu
yerine takıp yerine oturduğunu kontrol etmek gerekir.
6.3. Çamaşır Makinesinin Su Giriş Filtrelerinin Temizlenmesi
Makinenin arkasına yerleştirilmiş olan su giriş vanalarının ucunda ve su giriş
hortumlarının musluğa takıldığı düz ucunda birer adet filtre vardır. Bu filtreler suyun
içindeki yabancı maddelerin ve pisliklerin makineye girmesini önler. Filtrelerin kirlendikçe
temizlenmesi gerekir. Bunun için, muslukları kapatılır. Su giriş hortumları çözülür. Su giriş
vanalarındaki filtrelerin üzeri ince bir fırça ile temizlenir. Filtreler çok kirli ise pense ile
yerinden çekip temizlenebilir. Su giriş hortumlarının düz ucunda bulunan filtreleri ise contası
ile beraber yerinden elle çıkarıp musluk altında iyice temizlenmelidir.
Şekil 6.2: Çamaşır makinesinin su giriş filtrelerinin temizlenmesi
6.4. Çamaşır Makinesinin Hortumunun Temizlenmesi
Makinenin su giriş hortumları su kaçırma, burulma, çatlama gibi olaylara erken
müdahale etmek için gözle kontrol edilmelidir. Özellikle soğuk bölgelerde don tehlikesi
olduğundan, makineniz soğuk bir yerde duruyorsa kullanılmadığında pompa ve hortumlarda
kalan suyun pompa filtresi çıkartılarak boşaltılması gerekir. Su giriş hortumları da musluktan
sökülerek boşaltılmalıdır.
6.5. Çamaşır Makinesinin Pompa Filtresinin Temizlenmesi
Pompa filtresini her belli bir yıkama işleminden sonra en az bir kez temizlenmelidir.
Makinede yıkama suyunun tahliyesi esnasında düğme, kumaş havı, bozuk para gibi yabancı
maddelerin pompaya girmesini önleyerek pompanın ömrünü uzatan bir filtre sistemi vardır.
Filtrenin temizlenmesi faydalıdır. Filtre temizlenmezse buradaki cisimler filtreyi tıkayarak
makine içindeki kirli suyun dışarıya atılmasında problem yaşanmasına sebep olur. Bu işlem için:
Şekil 6.3: Çamaşır makinesinin pompa filtresinin temizlenmesi
Makinenin sağ alt köşesindeki filtre kapağını, kapağın üzerindeki işaretli alana
bastırarak açılır. Filtreyi açmadan önce, makine içindeki suyun boşaltılması gerekir. Şekil
6.3’te görüldüğü gibi pompa çıkış hortumu yuvasından çıkartılır. Su uygun bir kap boşaltılır.
Su boşaltma işlemi bittikten sonra hortum yerine yerleştirilir. Filtre içinde kalan kalıntılar
varsa temizlenir. Temizleme işi bitince filtre saat yönünde çevirerek kapatılır. Filtre kapağı
bastırılarak kapatılır. Filtre ve hortum tıpası yerine tam oturmazsa su kaçırır.
6.6. Çamaşır Makinesi Gövdesinin Bakımı ve Temizlenmesi
Çamaşır makinesinin dış gövdesini ılık su ve makinenin gövdesini tahriş etmeyecek
bir temizlik maddesi ile temizlenir. Temiz bir su ile duruladıktan sonra, yumuşak ve kuru bir
bez ile kurulanır.
Eğer bulunduğunuz yerin sıcaklığı 0 °C'nin altına düşebiliyorsa, makinenizin içinde su
bırakmayınız. Suyu tahliye ediniz, böylece makinenizde buz oluşması engellenmiş olacaktır.
6.7. Çamaşır Makinesi Tamburunun Temizlenmesi
Çamaşır makinesinin içinde bozuk para, iğne gibi metal parçalar bırakılmaması
gerekir. Çünkü bu parçalar tambur içinde pas lekeleri oluşmasına neden olur. Bu pas
lekelerini klorsuz bir temizleme maddesi kullanarak temizleyebiliriz. Bu lekeleri temizlemek
için bulaşık teli ve benzeri sert cisimler kullanmamak gerekir.
6.8. Çamaşır Makinesi Kireçten Korunması
Çamaşır makinelerinde en çok karşılaşılan problemlerden biri de rezistansın
kireçlenmesidir. Kireçlenme sonucunda rezistans ısıyı suya iletememektedir. Bu da elektrik
sarfiyatını arttırmaktadır. Kireçlenme şebeke suyundan ve kullanılan deterjanlardan
kaynaklanmaktadır. Kireçlenmeyi azaltmak için deterjan içerisine piyasada satılan kireç önleyiciler kullanabilir.

KAYNAK:www.megep.meb.gov.tr

TelcisanKapat