Klasik demokratik kuram
Klasik demokratik kuram (classical democratic theory)

Her bireyin, siyasal konularda kendine en uygun olan seçeneği rasyonel olarak seçebilme yeteneğine sahip olduğu; bireylerin rasyonel tercihlerinin toplamının genel iradeyi, dolayısıyla da toplumsal açıdan iyi olan kararları oluşturduğu; demokratik sistemin de sözkonusu rasyonel tercihlerin temsilciler yoluyla genel iradeyi yönlendirmesine imkân tanıyan kurumsal düzenlemelere sahip olduğu varsayımlarına dayanan ve ayrıca demokrasiyi sadece bir temsil sistemi veya yönetim biçimi olarak değil; özgürlük, eşitlik, sosyal adalet ve insan onuru gibi kavramlarla anlam kazanan bir yaşam felsefesi, aileden eğitim kurumlarına, kısaca bütün topluma hakim olması gereken bir yaşam tarzı olarak gören yaklaşım.

TelcisanKapat