Kimlik krizi
Kimlik krizi (identity crisis)

1. Sahip olunan sosyo-kültürel kimlikler arasında zıtlık, çelişki veya çatışma çıkması durumunda belirli bir kimliğe sahip çıkamama durumu. 2. Kendisine uygun kimlik bulamamanın yol açtığı bunalım.

Ozan MakinaKapat