Kimlik
Kimlik (identity)

Kişinin biyolojik, sosyal, siyasal, kültürel veya dini varlığını tanımladığı, kişiye farklılık, benzerlik veya belirlilik kazandıran nitelik.

Ozan MakinaKapat