Kıtasal sistem
Kıtasal sistem (continental system)

İngiltere"ye karşı sadece bir ekonomik savaş olarak değil, aynı zamanda İngiliz deniz gücünü ekonomik yollarla zayıf duruma düşürebilmek amacıyla Napolyon"un Avrupa kıtasını İngiliz ticaretine kapama girişimi. Sadece İngiltere"ye karşı değil, bütün Avrupa"ya karşı Fransa"yı koruma amacı güden kıtasal sistem politikası ancak 1813"e kadar yürütülebilmiştir.

TelcisanKapat