Markatescilim
Keynes planı
Keynes planı (Keynes’ plan)

Bretton Woods Konferansı sırasında J.M. Keynes tarafından sunulan, uluslararası ödemeleri denkleştirecek bir Uluslararası Kliring Birliği kurulmasını ve dış borçların üyeler arasında çok taraflı bir düzlemde tasfiye edilmesini öngören, ancak komisyonda benimsenmemiş olan plan.

Has Makina Toz Boya SistemleriKapat