Markatescilim
Keşide
Keşide (draw)

Bir kambiyo senedi olan çek veya poliçenin düzenlenerek imza edilmesi işlemi. Bir ödeme emri niteliğinde olan bu çek veya poliçeyi düzenleyerek muhataba ibraz edilmek üzere lehdara veya hamile veren kimseye de keşideci denir.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat