Markatescilim
Kestirim
Kestirim (projection)

ön hesaplama. projeksiyon. Eldeki veri ve öncüllerden yola çıkılarak, belirli çözümlemeler sonunda mevcut değişkenlerin zaman içinde alabilecekleri değerlerin tahmin edilmesi.

TelcisanKapat