Markatescilim
Kendiliğindenlik
Kendiliğindenlik (spontaneity)

1. Dıştan gelen baskı, zorlama veya özendirmelerden bağımsız olarak kendi iç dinamikleriyle hareket etme niteliği. 2. Bir oluşumun veya sürecin dışsal baskı olmadan, iç etki ve nedenlerle kendiliğinden oluşması.

Has Makina Toz Boya SistemleriKapat