Markatescilim
Kemikleşme
Kemikleşme (ossification)

Bir kurumsal yapının, ilişkinin yahut bir anlayışın her ne şekilde olursa olsun değişime karşı direnmesi; değişimin bizzat kendisinin olumsuzluk olarak görülecek kadar mevcut durumun korunmasında direnilmesi durumu.

ZENDA TEKSTİL  (2750 TL 1 yıl)Kapat