Markatescilim
Kelime çağrışımı
Kelime çağrışımı (word association)

Deneğe bir uyarıcı sözcüğün verilip, bunun çağrıştırdığı başka bir sözcükle cevap vermesinin istendiği test tekniği.

TelcisanKapat