Markatescilim
Kaynak tahsisi
Kaynak tahsisi (allocation of resources)

1. Kıt kaynakların belirli üretken kullanıcı veya özel kişi yahut gruplara paylaştırılması 2. Faktör piyasasında üretimde kullanılan girdilerin firmalar veya mal piyasasında gerçekleştirilen üretimin tüketiciler arasındaki dağılımı.

Has Makina Toz Boya SistemleriKapat