Markatescilim
Kayıtdışı ekonomi
Kayıtdışı ekonomi (irregular / unrecorded economy)

yer altı ekonomisi, paralel ekonomi, informel ekonomi. Piyasada üretilmesi veya satılması yasak olmayan malların belli bir çıkar karşılığında ve piyasa için üretilmesine rağmen, fiş, fatura veya beyanname dışı piyasada mübadele edilmesi nedeniyle ekonomide geçerli ölçüm teknikleriyle ölçülemediği için GSMH hesapları ve istatistiklere dahil olmayan, dolayısıyla da vergi dışı kalan ekonomik etkinliklerin tümü.

ZENDA TEKSTİL  (2750 TL 1 yıl)Kapat