Markatescilim
Kavramsal çerçeve
Kavramsal çerçeve (conceptual framework)

Bir anlatım veya açıklamanın temel kavramlarından oluşan çatısı.

ZENDA TEKSTİL  (2750 TL 1 yıl)Kapat