Kavramsal çerçeve
Kavramsal çerçeve (conceptual framework)

Bir anlatım veya açıklamanın temel kavramlarından oluşan çatısı.

Ozan MakinaKapat