Markatescilim
Kavramsal
Kavramsal (conception)

Birden fazla kavramın belirli bir iç mantıkla bir araya getirilmesi ile oluşturulan, içinde yeralan kavramlara ve kavramlararası ilişkilere, kendi mantık örüntüsü ve bütünlüğü çerçevesinde anlam veren kavram kümesi.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat