Katılımcı gözlem
Katılımcı gözlem (participant observation)

Gözlemcinin, hakkında bilgi edinmek istediği bir sosyal gruba, o grubun bir üyesi imiş gibi katılarak yaptığı grup içi gözlem.

Efe KuluçkaKapat