Katılımcı demokrasi
Katılımcı demokrasi (participatory democracy)

Vatandaşların siyasi görüşlerin olgunlaşmasına, tartışılmasına ve kararların alınmasına doğrudan katılımını öngören yönetim tarzı.

TelcisanKapat