Karşılıklılık
Karşılıklılık (reciprocity)

Bir ilişkinin, ilişkiye taraf olan birden fazla tarafın çıkarlarının birbirine bağlı olması, tek taraflı çıkar veya zararın sözkonusu olmaması durumu.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat