Karşılaştırmalı üstünlük kuramı
Karşılaştırmalı üstünlük kuramı (theory of comparative advantage)

Karşılaştırmalı maliyetlerdeki farklılığı dikkate alarak, uluslararası serbest ticaretin, ticarete katılan her ülke için yararlı olacağını, her devletin kendi adına bu alış verişten kazançlı çıkacağını savunan teori. Kuram, İngiliz iktisatçı D. Ricardo tarafından geliştirilmiş olup, iki ülke, iki mal, tek üretim faktörü, ölçeğe göre sabit getiri gibi varsayımlar altında bir ülkenin her iki malın üretiminde de mutlak üstünlüğe sahip olması durumunda bile, kârlı dış ticaret yapabileceğini ileri sürmektedir. Burada önemli bir nokta karşılaştırmalıdan kastın öteki ülkeye göre değil, belirli bir ülkede öteki mala göre olmasıdır.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat