Karşılaşım kuralı
Karşılaşım kuralı (correspondence rule)

Mantıksal pozitivistler tarafından ileri sürülen ve bilimsel olma iddiasındaki önermelerin, ancak bu önermelerde yeralan kelimelerin dış dünyada bir karşılığının olması halinde, bilimsel önerme olabileceğini öngören kural. Buna göre gerçekliği açıklamayı amaçlayan bilimsel önermeler ya doğrudan gözlemsel ifadelere indirgenebilmeli ya da gözlemsel ifadelerle tanımlanabilecek nitelikte olmalıdır.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat