Karmaşa
Karmaşa (complex)

1. kompleks. Basit, meydana geldiği unsurlara kolay ayrıştırılabilir nitelikte olmayan; karmaşık unsurlardan meydana gelmiş. 2. Kişiliğin oluşma ve gelişme evrelerinde ortaya çıkan ve ömür boyu davranışları etkileyen bilinçdışı dürtü ve güdüler kümesi.

Ozan MakinaKapat