Karizmatik otorite
Karizmatik otorite (charismatic authority)

İktidar sahiplerinin meşruluklarını, kendilerine atfedilen olağanüstü kişilik özelliklerine veya yerine getirmekle yükümlü olduklarını iddia ettikleri büyük misyona dayandırmaları. M. Weber"e göre toplumsal kriz dönemlerinde önplana çıkan bu otorite kullanım biçimi, zamanla ya yasal-ussal otoriteye ya da geleneksel otoriteye dönüşür.

Ozan MakinaKapat