Kardinal faydacılık
Kardinal faydacılık (cardinal utilitarianism)

Neoklasik iktisat ekolünün öncülüğünü yaptığı, faydanın sayısal (kardinal) değerlerle ifade edilebileceğini, her mal ya da hizmetin faydasının bir karşılaştırmaya imkân verecek şekilde belirli bir teorik fayda birimiyle ölçülebileceğini savunan görüş.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat