Kapitalist birikimin genel yasası
Kapitalist birikimin genel yasası (general law of capitalist accumulation)

Marksist iktisat kuramı çerçevesinde kapitalist birikimin, sermayenin organik bileşimini yükseltmek suretiyle sürekli olarak bir aşırı işçi nüfusu meydana getirme eğiliminde olduğunu, kapitalistlerin artı-değeri artırmak için makinalaşma ve üretim yöntemlerini dönüştürme çabaları sonucu üretici kesimin bir kısmının tasfiye olacağını, yoksulluğun artacağını ve yedek sanayi ordusunun ortaya çıkacağını ifade eden yasa.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat