Kapalı uçlu soru
Kapalı uçlu soru (closed ended question)

Cevap alanı verilen seçenekler arasından bir veya bir kaçını seçmekle sınırlanmış; doğru-yanlış yahut çoktan seçmeli biçiminde formüle edilmiş soru.

Ozan MakinaKapat