Kapalı siyasal sistem
Kapalı siyasal sistem (closed political system)

Sosyal ve siyasal hareketliliğin en aza indirilmesi ve her türlü değişime kapalı tutulmasını öngören ve ancak bu şartlar altında varlığını sürdürebilen siyasal sistem.

Ozan MakinaKapat