Kanıt
Kanıt (evidence)

delil. Bir ifadenin, önermenin, durumun veya olayın doğruluğuna veya yanlışlığına karar vermede üzerinde uzlaşılabilecek düzeyde kabul gören bilgi, belge veya akıl yürütüme.

Ozan MakinaKapat