Kamusal mal
Kamusal mal (public good)

Kamu sektörünün ürettiği mal ve hizmetler. Milli savunma gibi nitelikleri gereği faydalarının bölünememesi, piyasada alınıp satılmalarının veya toplumun bir kesiminin yararına sunulup diğer bir kesiminin kullanımından alıkonulmalarının mümkün olmaması veya boyutlarının piyasanın üretimine imkân tanımayacak kadar büyük olması nedeniyle, yalnızca devlet tarafından üretilen mal ve hizmetlere tam kamusal mal; PTT, karayolları gibi piyasada üretilip pazarlanabildikleri halde toplumsal fayda ve maliyetlerinin bireysel fayda ve maliyetlerden yüksek olması nedeniyle kamu kesimince üretilen mal ve hizmetlere de yarı kamusal mal denir.

Ozan MakinaKapat