Kamuoyu yoklaması
Kamuoyu yoklaması (public opinion poll)

Kamuoyunu temsil ettiği varsayılarak seçilen bir örneklem grubunu oluşturan bireylerle görüşülerek çeşitli konularda kamuoyunun ilgi, eğilim, görüş ve düşüncelerinin tespit edilebilmesi amacına yönelik olarak yapılan araştırma.

Ozan MakinaKapat