Kamulaştırma
Kamulaştırma (expropriation)

1. Özel veya tüzel kişiden alıp devlete mal etme. 2. Kamu yararı gerekçesiyle özel kişilerin mülkiyetindeki taşınmaz mallara kamu otoritesince el konularak devletin mülkü haline getirilmesi. Mal sahibinin istekli olup olmadığına bakılmaksızın, özel mülk statüsünde olan bir taşınmazın kamu otoritesi tarafından, yasal çerçevede ve bedeli ödenerek kamu mülkiyetine geçirilmesi.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat