Kamu yönetimi
Kamu yönetimi (public administration)

1. Devletin siyasal organlarının belirlediği amaçları, en verimli bir biçimde ve amacına uygun olarak yerine getirmek için gerekli olan kamu idaresinin kurulması, işleyişinin sağlanması. 2. Bu gibi konuları araştırıp incelemeyi konu edinen disiplin.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat