Kamu iktisadi teşebbüsleri
Kamu iktisadi teşebbüsleri (state economic enterprises)

KİT"ler. İktisadi devlet teşekkülleri. Sermayesinin tümü devlete ait olan, özel hukuksal düzenlemelere tabi ve toplumsal kalkınmada öncü rolü oynamaları yahut mal ve hizmetlerin toplumun bütün fertlerine ulaştırılabilmesi amacıyla kurulmuş olan tüzel kişilikler ile bunlara bağlı olarak kurulan sınırlı sorumlu kuruluşlar.

Ozan MakinaKapat