Kambiyo senedi
Kambiyo senedi (bill of exchange)

1. Karşılığı döviz ile ödenmek üzere düzenlenen ve uluslararası ticaretin finansmanında kullanılan senet. 2. Hakkın senede bağlı olduğu ve senetsiz ileri sürülebilmesinin veya devrinin mümkün olmadığı, kıymetli evrak grubu içinde yeralan ve birtakım özel şekil şartlarına tabi olan senetler. Türk Ticaret Kanununa göre üç çeşit kambiyo senedi vardır: bono, poliçe, çek. Bono bir ödeme taahhüdü, poliçe ve çek ise havale niteliğindedir.

Ozan MakinaKapat