Kabilecilik
Kabilecilik (tribalism) Kabile norm ve çıkarlarını her şeyin üstünde görme, insanları kabile bağlılığına göre tasnif etme, kabileyi davranış belirleyici temel toplumsal birim kabul etme tavrı.
TelcisanKapat