İzomorfizm
İzomorfizm (isomorphism)

İki nesne kümesi yahut nesnelerle kavramlar arasında, birebir eşleşmeyi mümkün kılacak biçimde varolan denklik.

TelcisanKapat