İşletme
İşletme (firm / management)

1. firma. İnsan ihtiyaçlarının giderilmesi amacına yönelik faaliyet gösteren iktisadî birim. 2. Bir ekonomik girişimin planlanıp üretime geçirilmesi için gerekli olan bilgi ve süreçlerin tümü. 3. Ekonomi biliminin pratiğe uygulanan bölümü. 4. İş idaresi olarak da anılan sosyal bilim dalı ve bunun iş hayatına uygulanması.

Ozan MakinaKapat