İşlemsel rasyonellik
İşlemsel rasyonellik (procedural rationality)

Bireysel kararların, basit bir amaç-araç çerçevesinde değil, birey ve içinde bulunduğu ortamdan kaynaklanan çeşitli etkenlerin belirlediği karmaşık karar alma süreci bağlamında ve bireyin bilgi edinme ve bunları değerlendirip sonuçlar elde etme kapasitesinin sınırlılığı varsayımına dayalı rasyonellik.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat