İşlem maliyeti iktisadı
İşlem maliyeti iktisadı (transaction cost economics)

Ekonomilerde yeni iktisadi kurumların işlem maliyetlerini azaltıcı olma özelliğine göre oluştuğunu ve işlem maliyetlerini artıran kurumların zamanla yerlerini başka kurumlara devrettiğini savunan, iktisadi değişimi işlem maliyetlerindeki değişimle açıklayan iktisat ekolü.

TelcisanKapat