İşlem maliyeti
İşlem maliyeti (transaction cost)

Bir mal veya hizmetin üretim maliyet kalemleri içinde yeralmayan ve bu yüzden piyasa fiyatına yansımayan ancak malın mülkiyetinin değişimi ve edinilmesi sürecinde ortaya çıkan maliyet. Örn. Elektronik kartlar yerine hesap cüzdanı kullanmak durumunda kalan birisinin karşılaştığı formalitelerin sonucu ortaya çıkan zaman ve enerji kaybı.

Ozan MakinaKapat